Asteroidy

 

Ceres, Pallas, Vesta, Juno

Čtyři asteroidy jinové (ženské) energie v jejichž centru trůní královna lásky a krásy Venuše. Ceres září na severní straně od Venuše a symbolizuje mateřství, schopnost pečovat o potomstvo.Na jižní straně Venuše je možné najít duchovně tvořivou a kreativní Pallas. Vesta se samostatně, někdy osaměle pohybuje po východním „boku“ Venuše. Nevěsta Juno symbolizující svátost manželství má své místo na západní straně Venuše. 

Ceres (Demeter)

Objevena 1. ledna 1801 na 23° Štíra

Oběh přes všechna znamení přibližně 4,5 roku                  

Ceres mytologicky                                                      

dcera Kronose (Satur)

sestra Zeuse (Jupiter)

sestra Poseidona (Neptun) a Hádese (Pluto)

sestra Hery (Juno) a Hestie (Vesta)

matka Persephone

Blíže jsem se seznámila s asteroidy Ceres, Vesta, Pallas Athene a Junem někdy v roce 2008 na semináři mého bývalého učitele astrologie. Jako vždy byl seminář skvěle propracovaný s praktickými ukázkami z radixu. Přesto jsem holky ateroidky, jak jim říkám nechala dřímat další rok, zasunula je do pozadí. Najednou se však vynořily a tím, co ve mně vzbudilo největší zájem a zvědavost je současně Ceres. Proč zrovna ona? Zjistila jsem, že tranzitně vstoupila do mého slunečního znamení Panny. Aha…pěkné a zároveň velmi napínavé. Buď vítána Ceres v mém domě!

Po roční pauze jsem tedy začala pátrat o čem to vlastně je. Co rezonuje s mým vědomím a co mi tato rezonance chce sdělit? Začala jsem tedy mytologií.Příběh Ceres a její dcery Persephone mě pohltil, silně na mně emocionálně zapůsobil. Ceres svoji dceru nesmírně miluje a ta se stala smyslem jejího života. Persephone je překrásná stejně jako její matka a touží po ní bohové i smrtelní muži. Matka Ceres ji však předevšemi chrání a občas ji musí díky její přitažlivosti i ukrývat na Sicílii. Ceres je šťastná a každý kousek její bytosti prostupuje láska k Persephone, jejich společné štěstí je dokonalé a vzájemné.

Jednoho dne při procházce s dcerou  Okeanose a bez dohledu Ceres spatřila Persephone překrásný narcis se stovkami květů, jehož vůni nemohla odolat a omámeně  k němu přistoupila. Při utrhnutí květu Persephone vdechla jedovatou vůni a země se rozestoupila. Ve stejném okamžiku se vynořil zlatý vůz se spřežením, jehož opratě třímal bůh podsvětí Pluto. Ten již dlouho po Persephone beznadějně toužil. Pluto strhnul křičící dívku do své náruče, aby se stala jeho nevěstou a královnou říše mrtvých. Země se opět za ůnoscem a jeho zajatkyní uzavřela a zbyla jen poklidná louka.

Ve chvíli, kdy Ceres vstoupí na louku a zjistí zmizení milované dcery se rozpoutává nekonečné drama hledající matky, která se sžíravou bolestí, zoufalstvím blízkým šílenství, v panice bez jídla a koupele stráví devět dní a nocí beznadějným hledáním. Není nikoho, kdo by mohl Ceres sdělit místo, kde se Persephone zdržuje.

Desátý den se Ceres setká s bohyní Hekate, která ji navrhuje obrátit se na boha slunce a jasnovidce Heliose.

Helios sděluje Ceres okolnosti únosu Persephone násilnickým bohem podsvětí Plutem za pomoci jeho bratra Jupitera. Jupiter vyslyšel prosby svého bratra Pluta a přání postavit Persephone do role jeho nevěsty i královny podsvětí a přislíbil Plutovi, že se tak i stane.

Po vyslyšení zprávy Heliose si strhala Ceres všechny ozdoby z hlavy a oděla se do smutečního šatu. Plná nenávisti vůči Jupiterovi opustila shromáždění bohů na Olympu. Vydala se převlečená za starou ženu, putovala celou zemí, městy a hledala lidskou blízkost.

Mezitím uběhla celá věčnost, Ceres se zlomeným srdcem a zcela vyčerpaná dorazila do městečka Eleusis. Z posledních sil se posadila u kašny, kde se právě zdržovaly i čtyři dcery krále Keleose a Ceres pozvaly do jejich paláce. Královna Metaneira Ceres uvítala a přijala do služeb jako chůvu pro syna Demophona. Synek neuvěřitelně rostl jako bůh bez jídla a pití díky péči Ceres. Přála si, aby mladý prinz získal nesmrtelnost stejně jako milovaná dcera Persephone. Přes den mazala prince zázračnými mastmi a v noci jej držela nad rozžhavenými uhlíky ohniště, aby spálila jeho smrtelnost.

Jedné noci však královna odhalila praktiky bohyně Ceres a v úleku začala křičet. Ceres odmítavá reakce královny a nepochopení snahy darovat princi schopnost věčného mládí rozzuřily natolik, že dítě vyňala z ohnište a hodila jej na podlahu.

V zápětí odhalila Ceres svoji pravou, božskou identitu a rozkázala, aby pro ni byl vystavěn chrám s oltářem, kde by ji mohli smrtelníci uctívat a zasvěcovat v jejím jménu.

Bohyně Ceres se stáhla do svého chrámu, kde nadále truchlila nad ztrátou Persephone. V jejím bezmocném vzteku a bezradnosti seslala na Zemi strašlivě neúrodný rok, země vyprahla, semena vyschla, stromy nenesly žádnou úrodu. Lidskému rodu hrozila totální zkáza a vyhladovění. Důvodem bylo oddělení, hlodající stesk a smutek v srdci bohyně Ceres.

Zubožené lidstvo se obrátilo na Jupitera a prosilo o záchranu. Jupiter sám rozpoznal že dochází oběti na oltář Olympu. Bohové prosili Ceres o úlevu a shovívavost, ta však nepovolila a slíbila úrodu jen v případě vrácení Persephone. Jupiter se cítil být poraženým a poslal Merkura ( Hermes) do podsvětí s příkazem o propuštění Persephone. Ta se nacházela ve velikém smutku, její krása povadla, odmítala jídlo a pití. Pod záminkou laskavé činu propuštění podstrčil Pluto Persephone k občerstvení před cestou pár granátových jablek, která pozřela. Netušila však, co se za tímto jednáním skrývá. Pecky granátových jablek znamenaly neodvolatelnou povinost sexuálního podřízení a potvrzení manželského stavu.

S nekonečným štěstím a radostí padla Persephone do náruče své matky. Ceres však v okamžiku rozeznala Plutův podvod a rozhodla se svoji kletbu vyhladovění Země neodvolat. V úmyslu zabránit vyhladovění světa vyslal Jupiter svoji matku Rheu vyjednávat s Ceres. Konečným kompromisem se stalo uvolnění Persephone na určité časové období. Za každé pozřené granátové zrnko zlomek ročního období stráveného u její matky. Persephone tedy symbolizuje roční období. Jaro, léto a podzim v hojnosti a radosti matčiny náruče. S odchodem Persephone do podsvětí        (podzim) se vytratí život, zeleň, teplo, světlo a příroda se ukládá k odpočinku, dny se krátí a příroda symbolicky umírá.

Silné emocionální zabarvení vztahu Ceres – Persephone se dá promítnout do života dnešního člověka, jeho intenzívních citů, náklonnosti, radosti z blízkosti milované osoby. Ve vztahu Ceres – Persephone se zrcadlí i neschopnost fungovat jako individualita, emocionalní závislost na druhém, bolest ze ztráty, osamělost, smutek a depresi. Odmítání potravy (Persephone v zajetí) je závažným problémem mladé, hlavně ženské populace (Bulimie, Anorexie).

 

Heslovitý přehled působení Ceres v radixu :
 •  proces zrození, smrti a obnovy
 • transformace, únos, ztráta
 • vhled do přirozených cyklů života
 • výživa, plnohodnotná strava, zemědělství, ekologie
 • pole, botanika, roční období
 • poruchy příjmu potravy, odmítání stravy, Bulimie, Anorexie
 • nadváha, dieta
 • ztráta rodičů, smrt jednoho z rodičů (Ceres – Pluto)
 • rodičovské právo, hádky o děti při rozvodu
 • sexuální zneužívání dětí, pohlavní styky mezi sourozenci (Ceres – Pluto)
 •  sexuální obtěžování
 •  podvědomé obavy z odmítnutí, odloučení, nedostupnost partnera (Ceres – Pluto)
 •  šok, smutek, deprese, rezignace
 •  chronická deprese, infarkt, rakovina
 •  projekty proti hladovění
 •  terapie týkající se výživy
 •  pracovní organizace, stávky, řemeslníci
 •  nezaměstnanost s dlouhým trváním (tranzit)
 •  fáze práce a odpočinku (roční období)
 •  první menstruace, přechod
 •  embryo, fótus, těhotenství
 •  okultní rituály, mystérium krve
Rodina

Lidé s harmonicky postavenou Ceres ve spojení s astrologickými domy rodiny (4. dům) nebo dětí (5.dům) mají tendenci stát se skvělými rodiči.

Ceres v napěťovém postavení je často ukazatelem ženy samoživitelky. Omezující mateřská láska vedoucí k pasivitě dítěte, či pocitu se muset za každou cenu prosadit a tím dosáhnou rovinu ostatních.

Ceres zaujala pozornost západních astrologů kolem roku 1973 a přibližně v tomto období se začal jevit problém rozvodů a výchova dětí pouze jedním z rodičů statisticky stoupající tendencí.

Ceres se projevuje u otců přibývajícím zájmem o výchovu dítěte po rozvodě nebo přáním stát se mužem v domácnosti.

Zaměstnání

Sedlák, zahradník, kuchař, pekař, číšník, poradce ve výživě, léčení kořením, zvěrolékař, drezúra zvířat.

Ceres se může v tranzitech projevovat dlouhodobou nezaměstnaností.

Výživa

Ceres potrestala lidstvo za únos Persephone hladověním. Tento způsob praktikují i někteří rodiče posílající například dítě za trest spát bez večeře. V radixu dítěte to naznačuje napětí Ceres k planetě zastupující jednoho z rodičů. Tresty tohoto druhu jsou společností akceptovány a mají z pohledů terapeutů dalekosáhlé následky v poruchách stravování. Dítě začne v pozdějším věku trestat samo sebe za neúspěchy a použije formu důvěrně známou – hladovění, které přerůstá až k anorexii nebo bulimii.

V pozitivní formě se Ceres jeví ve vyváženém jídelníčku, zálibě ve vaření, zdravé výživě, pěstování ovoce a zeleniny, zemědělství a bohaté sklizni. Zřejmě nebude na škodu sít na poli či zahrádce v době, kdy je Ceres v harmonickém postavení ke znamení Berana (jaro) nebo k jeho vládci Marsu. I Luna zde samozřejmě hraje podstatnou roli, měla by narůstat a semínka svoji magnetickou silou « tahat » ze země ven.

Barva

Zelená, připomínající bujnou vegetaci. Emocionálně se Ceres spojuje s černou a modrou barvou podsvětí- podzemí, kde přes zimu dřímají semena pod hlínou ve fázi klidu a odpočinku. Praktické schopnosti Ceres jsou dávány ve spojitost s elementem Země.

Ceres – Slunce aspekty

Jedinec se identifikuje s rolí živitele, rád obstará vše potřebné pro rodinu, je její skutečnou částí. Cítí se dobře v roli rodiče. Zapojuje se do projektu proti hladovění.

Rovnováha v dávání a přijímání.

Aspekty napětí vedou k nerovnováze v péči o vlastní osobu a rodinné příslušníky. Problémy se zajištěním obživy nebo její odmítání.

Na vlajce bývalé SSSR je symbol srpu (Ceres) a Slunce tvořilo konj. s Ceres ve Štíru (Říjnová revoluce) Největším problémem vlády bylo zajištění potravy pro sovětský národ. Prázdné magazíny (obchody) jsou známou doménou tehdejší doby. (zdroj Demetra George)

Ceres – Luna aspekty

Touha být potřebným pro své blízké a naplňovat jejich tělesné (výživa) i emocionální potřeby. Život v kruhu rodiny je základním impulzem a nutností pro šťastnou existenci. Péče o nemocné rodinné příslušníky.

Opozice nebo kvadráty vedou k pocitu nesouladu mezi emocemi a tělesnými, potřebami, pocit osamění. Neschopnost sladit tělo a duší, strach z rozchodu nebo odmítnutí. Tělo je zabezpečno - duše hladoví nebo duše je v harmonii – tělesné potřeby jsou opomíjeny.

Ceres - Merkur aspekty

Pocit soudržnosti se pojí s nutností být zároveň porozuměn. K dokonalému pocitu být součástí rodinného celku je stejně důležitá výměna informací, zážitků.

Schopnost komunikovat s lidmi na různých úrovních intelektuálního vývoje, práce s duševně postiženými, komunikace se zvířaty.

Aspekty napětí : cítit se být nepochopen, intelektuálně oddělen od chodu rodiny (příbuzných). Domnívá se být automaticky porozuměn a nechápe důvod opačné reakce, což vede k roztržkám. Musí se učit aktivně naslouchat.

Sri Meher Baba zvaný mlčící guru měl Ceres/ Vesta konjunkci v opozici Merkura v Rybách. Strávil 30 let mlčením a domlouval se pouze znakovou řečí.

Panna Orleánská vlastnila Ceres konj. Merkur v Kozorohu. Při jejich modlitbách slyšela mystické hlasy, které ji inspirovaly k záchraně Francie. (zdroj D. George)

Ceres – Venuše aspekty

Chce se líbit, být v očích partnera i okolí atraktivní, estetické cítění. Kultura stolování, krása zevnějšku a jemnost. Oduševnělá krása. Touha po něžném protějšku. Pocit sebehodnoty roste oceněním ze strany partnera i okolí, tělesná blízkost je důležitým aspektem v životě. Je schopen stejnou měrou dávat, nejen vyžadovat a přijímat. Vytváří přirozeně příjemné prostředí a harmonii, což se promítá i do uměleckého talentu, kreativity, schopnosti tvořit krásné věci.

Aspekty napětí mohou vyvolat problémy s tělesnou blízkostí druhého, odmítnutí, neschopnost sladit rodinu, individuální potřeby a intimní záležitosti dohromady. Možnost komplexů méněcennosti ve vztahu se vzhledem, vnímá se jako neatraktivní a nežádoucí. Nutnost přehodnotit žebříček hodnot směrem k ženskému pohlaví, nově definovat skutečný smysl a poslání ženy, jejich sexuálních potřeb a přitažlivosti. Ceres má spojitost s výchovou dětí (matka Ceres – dcera Persephone) a rodiče nebo jeden z nich rád zasahuje do partnerství dospělého dítěte

Stejně jako opozice nebo kvadrát Ceres k Luně, tak i k Venuši mohou ukazovat aspekty napětí k nevyváženým stravovacím návykům. Přítomnost Saturna v této kombinaci situaci ztěžuje a člověk si namísto všeobecných požitků naordinuje např. omezení v jídle, nezdravou disciplínu, což vyústí mnohdy k Anorexii.

Pokud se přidá do party Jupiter místo Saturna, jedinec nahražuje pocit nedostatku lásky a tělesné blízkosti přehnanou konzumací potravin. Nadváha na sebe nedá dlouho čekat.

Ceres – Mars aspekty

Zařídím, přinesu, obstarám, zajistím ! S radostí, rychlostí, přímostí a dynamikou se vznáší, poskakuje, běží a za letu obšťastňuje svoji celou rodinu. Nikdy mu neschází energie vyplnit přání svého partnera ani nejbližších, což zvyšuje pocit užitečnosti a nepostradatelnosti. Rád pomáhá všude, kde je potřeba.

Lidé s aspektem Ceres – Mars přebírají často roli samoživitele, pečují tedy o děti bez partnera.

Aspekty napětí ukazují na vyžadovanou disciplínu v dětství, omezení v rozhodování dítěte, duševní nátlak, dominantní rodiče. Tento dospělý jedinec často trpí pocity bezmoci, neschopnosti, nekompetence. Spojení Ceres – Mars - Saturn nebo - Pluto ukazuje na tvrdé praktiky v rodině, které později uplatňuje i ve své vlastní rodině. Jednou z dalších tendencí je přehnaná starost o své blízké.

Mentální program bezmocnosti a násilí je nutné nahradit sebedůvěrou, pocitem svobodné volby a konání. Podvědomý, negativní obraz o své vlastní osobě nahradit novou, pozitivní formulí důvěry, odvahy, vírou v sebe i okolí. Proces změny někdy trvá i pár generací a je možné se jí dopátrat v radixech rodinné linie.

Ceres – Juno aspekty

Potřeba pečovat se snoubí s přirozeným, charakterovým rysem naplňujícího, partnerského vztahu. Celá funkce a síla rodiny se podřizuje bezproblémovému chodu a naplněnému rodinnému společenství. Rodina a péče o ní se stala centrem a smyslem života jednoho nebo obou rodičů. Smyslem manželství je plození potomstva, péče a výchova. Pokud si jeden z rodičů přivedl děti z minulého manželství nebo děti adoptují jsou schopni vytvořit společně harmonický a fungující domov pro všechny.

Aspekty napětí mohou způsobovat neustále neshody ve výchovných metodách partnerů. Pokud se v rodině nachází děti z minulých vztahů vyhrocuje se situace neporozumění častěji a nepříjemně otravuje rodinnou atmosféru. Rodič má pocit rozervanosti, neschopnosti situaci řešit, což vede ke chronické nespokojenosti v roli partnera, partnerky, otce nebo matky.

 Opozice, kvadrát Ceres - Juno v sobě nese naléhavost změny zastaralých, rodinných a společenských modelů, které neuspokojují potřeby součastného, moderního člověka a vyžaduje vytvoření nového, rodinného uspořádání.

Ronald Reagan s Ceres v Beranu v opozici na Juno ve Váhách měl problémy se svojí manželkou Nancy ohledně dítěte z prvního manželství. (zdroj D. George)

Ceres – Vesta aspekty

Ceres a Vesta symbolizují harmonický vztah, ve kterém člověk neztrácí indentitu, dovede samostatně regenerovat své síly a současně být funkční jednotkou celku. Pohlavní styk vnímá jako oslavu lásky, nebere ho jako závazek vůči partnerovi. Ve vztahu neztrácí pocit svobody a nezávislosti.

Kvadráty a opozice způsobují nerovnováhu mezi roli rodiče, partnera, individuálními potřebami (nutnost regenerace, samota nutná k uvolnění, vypnutí a načerpání sil) a kariérou. Mohou obsahovat tendenci k bezdětnému partnerství, sterilitě nebo impotenci. Neschopnost identifikace s roli rodiče, odcizení.

Konzervativní pohled na ženskou sexualitu.

Vhodným plánováním, rozdělením času, akceptováním a naplňováním rodičovských povinností a integrací cyklů odpočinku je možné tyto náročné úkoly zvládnout.

Ceres – Pallas Athene aspekty

Mateřsko – otcovský cit se snoubí s vysokými ideály, kreativním potencionálem a funguje jako pohonný motor všech členů rodiny. Podpora rozvoje talentu, zájmů a kreativity. Rodiče se snaží dětem zajistit vyšší vzdělání. Smysl pro spravedlnost, zájem o politické dění i zahraniční politiku. S patriarchálním, rodinným systémem se ztotožnili všichni příslušníci domácnosti.

Aspekty napětí ukazují na rozpor mezi materiálním a emocionálním, vnitřním světem. Na oltář výkonu, kariéry, společenských ideálů je kladeno příliš mnoho obětí na úkor přirozených lidských, jinových potřeb, citů, tělesné blízkosti. Žena dobrovolně přijímá maskulinní (jang) funkci v pracovním i soukromém životě. Zapírá ( odmítá ) funkci ženy, matky i milenky (asexuální vztahy) a stává se androgynní bytostí patriarchální společnosti, bezpohlavní pomocnicí na cestě k mužské slávě v uměle vytvořeném mužském světě.

Rozporuplný vztah k matce.

Především u žen se zviditelňuje sklon obětovat se kvůli někomu, něčemu, snaha svým intelektuálním potencionálem podpořit výstup, kariéru jiné osoby, většinou však mužského pohlaví.

Obdivuhodně upírá zrak na svého otce, touží jít v jeho šlépějích, uznává pouze jeho ideologie, styl života a myšlení (otcovské komplexy).

Stejně jako mytologická Pallas Athene zapírá napěťový aspekt Ceres – Pallas Athene přirozený smysl a funkci ženství (matriarchát) ve prospěch muže a mužských cílů (patriarchát) materiálního světa. Pallas Athene se zrodila z muže, jeho myšlenky, svého otce Jupitera. Je doslova jeho duchovním dítětem. Pallas Athene je nazývána bohyní, která zaprodala svět patriarchátu (zdroj D. George).

Předstoupila před soud na Olympu s následovným proslovem :

Dávam tedy můj hlas a podpořím Orestovu nevinu

Nemám žádnou matku, neporodila mne žádná ženská

Kromě mé tělesné náklonnosti dávám muži celé mé srdce

Já pocházím z muže, otce!

Proto nemá smrt ženské, kterou ubije muž, pán domu žádnou závažnost

Osvoboďte Oresta !

Odkaz : Aischylos p. 79 (525/24 př. Chr, Eleusis, † 456/55 př. Chr., Gela )

Ceres – Jupiter aspekty

Pečovatelská a vyživující náruč Ceres se snoubí s optimismem, touhou po expanzi, snahou zabezpečit potravu i právo na sociálně vyváženou existenci

Zemědělská produkce ve velkém měřítku, bohatá sklizeň

Práce v zahraničí, úspěch v zaměstnání

Aspekt vhodný pro chov koní i dobytka

Velká zahrada, zahradnictví, zahraniční obchod s potravinami

Přírůstek do rodiny (tranzitně)

Sociální koncept

Aspekty napětí způsobují překračování hranic privátní sféry druhého, snaha rodičů vnutit dětem své nápady, ideály. Rodičovská láska bez hranic a respektu.

Ceres – Saturn aspekty

Schopnost postarat se, dát zázemí a solidní základy aktivitám spojeným s výživou, péči o potomstvo. Důvěryhodná osobnost, píle, zodpovědnost v rodině i zaměstnání, vytrvalost. Emocionální jistoty. Formy působení zajišťující dlouhodobé trvání a kvalitu.

V aspektech napětí se může skrývat nedostatek příjmu potravy, její obtížné opatřování. Emocionální chudoba, neschopnost rodičů ukázat citovou náklonnost. V opačném případě přebírání všech běžných povinnosti děcka, což má v pozdějším věku za následek neschopnost přebírat zodpovědnost za vlastní skutky a život všeobecně. Pocit zadluženosti vůči dítěti a naopak, dítě vnímá neopodstatněný emocionální i hmotný dluh vůči rodičům.

Lekce aspektu Ceres – Saturn spočívá v převzetí zodpovědnosti za vlastní osobu i potřeby svých blízkých. Být korektní k sobě i protějšku.

Ceres – Uran aspekty

Být části kolektivu, humanitární projekty, prospěch celku, vnímat potřeby kolektivu i jednotlivců, menšin, inovace zemědělství a pracovních míst. Vynálezce v oblasti výživy, biotechnologie, zahradnictví. Rychlá a bezproblémová přizpůsobivost potřebám druhých, člověk nové doby s „novým myšlením“ i novými stravovacími návyky.

Aspekty napětí vedou k vnitřní rozervanosti, emocionální nevyrovnanosti, neschopnost se vázat. Nepravidelná a nedostačujíci péče o členy rodiny, nervózní atmosféra. Konflikt mezi nutkavým pocitem nezávislosti a odpovědnosti za rodinu. Cítí se stále pod tlakem, což drásá nervový kostým jedince, výčitky svědomí, touha vyletět z hnízda. Vyhýbá se zodpovědnosti za výživu rodiny. Konflikt mezi logikou a intuicí.

Integrací osobních potřeb se zájmy kolektivu a především rodiny je možné pocitu individuálního omezení předejít.

Alice Bailey, Helena Blavatská a Alan Leo vlastnili aspekt Ceres s Uranem a každý z nich zdůrazňoval důležitost intuice, kterou i prakticky využívali. (zdroj D. George)

Ceres – Neptun aspekty

Obejmout, nakrmit, ošatit a poskytnout přístřeší celému světu. Pečovat o všechny v bezpodmínečné lásce, bez rozdílu národnosti, barvy pleti a postavení ve společnosti. Soucit s každou živou bytostí. Mediální nadání, médium, telepatická komunikace se zvířaty. Práce ve zdravotnických zařízeních, přirozený umělecký i herecký talent.

Aspekty napětí vedou ke zkreslenému vnímání reality, snadné sklouznutí do role oběti, vysoký ideál se snoubí se ztrátou vlastní identity.

Touha po pozornosti ze strany rodičů, rodiny.

Touha po láskyplném spojení všech pozemských bytostí.

Jedinec hledá svoji vlastní realitu v konzumaci alkoholu a drog.

Neúnosná emocionální bolest spojená s útěkem do samoty a izolace.

Nutnost najít rovnováhu mezi pomocí bližnímu a obětováním se, udržovat hranice mezi dáváním a přijímáním.

Marylin Monroe (Ceres konj. Neptun ve Lvu) oslnila svět svoji dokonalou krásou, za kterou se však skrývala neschopnost vnímat a pečovat o vlastní potřeby, což mělo za následek její nešťastný konec. Antropolog Carlos Castaneda (Ceres konj. Neptun ve Lvu) zprostředkoval světu vizi transformace vlastního, fyzikálního omezení. (zdroj D. George)

Ceres - Pluto

V tomto aspektu se snoubí celá paleta mytologického příběhu Ceres a Persephone. Období bezstarostného a naplněného mateřského vztahu, symbiózy, pochopení individuálních potřeb a svobody. Schopnost se dělit a chápat nutnost životních cyklů loučení, odchodů, transformování lásky do schopnosti propustit a nesnažit se zadržovat, z nejhlubší lásky darovat svobodu. Chápat a respektovat dualitu, zákony přírody, rituály ženského organismu, darování života, chápání zázraku univerzální, bezpodmínečné lásky mezi rodičem a dítětem. Narození dítěte často pozitivně mění pohled na životní hodnoty. Cykly zrození a smrti. Setba a sklizeň, práce a odpočinek přírody v zimě.

Aspekty napětí způsobují hluboké emocionální krize a otřesy, depresi (zmizení a neúspěšné hledání Persephone), ztrátu blízké osoby. Transformace (přeměna) přes bolest a zatmění duše.

Zvládnutí lekce Ceres - Pluto je možné pouze projitím procesu, který absolvovala Ceres s její dcerou Persephone. Člověk se musí naučit dělit, akceptovat, odpouštět, milovat bez podmínek, sklonit se před ukončením cyklu života, aby se zrodil opět nový příběh lásky, další, nový koloběh života.

Ceres – Lilith

Vzpomínka na rovnoprávnost, svobodu obou pohlaví. Rozkvět ženství v celé jeho kráse, smyslu a naplnění. Rituál na oslavu ženství v jeho podstatě a prospěchu naplnění plánu Stvořitele.

V mužském radixu není žena konkurencí, nýbrž rovnoprávným partnerem, polaritou, pocitem štěstí z jednoty. Muž je „prototypem“ původní, počáteční energie jang v jeho skutečném rozsahu a působení.

Aspekt napětí u ženy: pocit hluboké, emocionální izolace, pocit zrady, odchod ženy z ráje, první rozchod v dějinách lidstva (odchod od Adama). Matka samoživitelka, nezájem otce o děti, matka musí sáhnout na dno svých emocionálních i materiálních rezerv. Rezignace, vyčerpání.

Kolektivní násilí (jizvy) patriarchálního světa na duši ženy  - matky i vydrancované planetě Zemi. Zamořená, znehodnocená, zemědělská půda.

Aspekt napětí u muže: odchod manželky Lilith, pocit zrady a přetrvávající pocit oddělení, strach ze ztráty, samoty, nedůvěra v ženu, pečovatelku, matku. Podezřívavost, materiální zneužívání, obohacování se na rodině, vlastní pohodlí, nezájem o práci, zneužívání pracovních sil (zaměstnanců).

Sestupný ( jižní ) uzel v konjunkci s Ceres

Energie minulé inkarnace naznačuje naléhavost nedořešených témat promítajících se do současnosti a budou jednotlivce provázet (promítat se) po celý život. Dítě se zpočátku cítí opuštěné, bez ochrany a v izolaci. Může se jednat o pouhou vzpomínku z minulé inkarnace, není však vyloučeno, že současná rodina není schopna zajistit novému přírustku do rodiny základní emocionální i materiální potřeby.

V době těhotenství matka řešila záležitosti týkajíci se smrti jednoho z rodinných příslušníků, cítila se opuštěná, zrazená, nebo mohla zažívat násilí ze strany partnera.

Příběh Ceres v sobě obsahuje plutonská témata, která je dobré při vyhodnocování rodinných vztahů brát v úvahu.

Člověk s Ceres na sestupném uzlu by měl dbát na výživu, pobývat v přírodě a klást velký důraz na výběr partnera, se kterým chce plodit potomky, jelikož je rodina zatížena častými rozvody, neuspořádánými rodinnými vztahy či neschopnosti (duševní) vychovávat děti. Vyskytují se i sexualní styky mezi sourozenci ze strany matky nebo otce.

Vzestupný uzel (severní) v konjunkci s Ceres

Výzva ke koncentraci, směru, které příběh Ceres a její dcery Persephone obsahují. Postavení a znamení, ve kterém se vzestupný uzel nachází (uzlová osa) vypovídá o konkrétních, životních příbězích, jevišti, na kterém se budou naučné lekce odehrávat.

Například osa 4/10 vypovídá o rodině a kariéře. Vzestupný uzel ve 4.domě upozorňuje na emocionální zodpovědnost vůči rodině, fyzickou přítomnost při denních rodinných rituálech, vyživovací povinnost, vytváření rodinné struktury, řád, soudržnost, nutnost se dělit, tolerovat, propustit, akceptovat cykly setby, zrání i sklizně jak v duševním tak materiálním smyslu.

Cykly fyzické přítomnosti (namáhavé práce) je nutné střídat s cykly odpočinku a regenerace.

Osa 5/11 zrcadlí individualitu a její funkci v kolektivu. Vzestupný uzel v domě jedenáctém často poukazuje na snahu ega blokovat cestu duše, blokádu realizace duševního, inkarnačního plánu egem. V případě Ceres je výstup z domu Ega do domu kolektivu velmi strmý, plný obav, člověk stojí sám sobě v cestě, zakopává o bariéry, které si sám vytváří, zažívá smutky, zatmění duše, hledá svoji ztracenou Persephone.Téma dělit se s ostatními , vystoupit z vlastních představ o fungování světa a akceptovat plán kolektivních vizí a rozdělování, nebýt středem ( pánem ) světa, nýbrž jedním z mnoha. Člověk se nikdy nemůže stát absolutním vládcem, vždy bude současně částí kolektivu. V opačném případě padne do zajetí, destrukce vlastního ega.

Jedinec s vzestupným uzlem v konj.s Ceres v 11.domě podvědomě touží po rovnosti a bratrství. V praxi se tito lidé rádi zapojují do humanitárních projektů rozdělování potravin, bojují za práva zneužívaných žen a dětí. Je-li to z jejich pohledu nutné zapojí se i do stávky k odstranění špatných, pracovních podmínek. Ochranáři přírody rovněž zapadají do scénáře Ceres v 11.domě.

Je dobré zvážit plánování rodičovství, jelikož cesta k jedenáctému domu se snoubí s touhou po duševní i fyzické svobodě. Jedinec se může stát otcem či matkou humanitárního projektu namísto realizace tradičních rodinných svazků s potlačeným pocitem fyzického omezení a nenaplněné individuální cesty.

Těmito krátkými ukázkami funkce uzlových os jsem chtěla naznačit směr jak s nimi pracovat v souvislosti s Ceres.

 

 

Pallas Athene (Minerva)

Objevena: 28. března 1802 na 28° Panny

Oběh: přes všechna znamení asi 4,5 roku

Mytologicky: dcera Zeuse (Jupiter)

 

Pallas Athene mytologicky

Je přirovnávána k Marsu v ženském podání, dcera řeckého boha Jupitera, zrozená jeho duchem, myšlenkou, nemá tělesnou matku. Význam slova Pallas se překládá jako mladý, silný muž nebo silná, neohrožená panna.

Traduje se více interpretací a příběhů bohyně Pallas. Jednou z verzí Olympu je zabití vlastního, defenzívního charakteru a převzetí role násilných, válečných a agresivních vlastností nové, patriarchální společnosti.

Pallas je ochránkyní Athén, města duchovní civilizace Řecka, její moudrost používá k zažehnání konfliktů mírovou cestou, její silnou stránkou je odpuštění a smilování se nad zločinci.

Ztvárňována je jako žena zahalena do šatů a brnění. V jedné ruce třímá kopí a ve druhé ochranný štít, hlavu chrání zdobená helma. Často je doprovázená sovou, symbolem moudrosti a hadem předpovídajícím budoucnost. I dnes si mohou turisti koupit sovu jako řecký suvenýr.

Dalšími vlastnostmi připsanými Pallas je muzikální talent, objevení flétny, trubky, hrnčířského kruhu, vřetena, výroba první hliněné vázy, pomůcek k zapřahání dobytka k orbě a pluhu. Pod ochranu bohyně Pallas jsou zařazeni řemeslníci, umělečtí kováři, sochaři, architekti i zlatníci. Vyučovala umění domácích prací, vaření, pletení, háčkování, tkaní a zároveň i medicínu, léčebné techniky a tajemství regenerace krve.

Homérův popis zrození Pallas líčí vystoupení panny v brnění, která s triumfálním, válečným zatroubením vychází ze rtů a čela jejího otce Jupitera.

Původní zmínky o Pallas pochází údajně z Libye před 6 000 lety, kde je popsáno zrození na nábřeží tritonského jezera. Po narození měla být vychována třemi nymfami oděnými v kozích kůžích. Proto byla známá i pod jménem bohyně Neith.

Přibližně v roce 4 000 př. Kr. přivezli libyjští uprchlíci svoji bohyni na ostrov Kréta a i na jejím území se rozšířilo uctívání Pallas.

Traduje se, že nevěrný Zeus (Jupiter) ze strachu o své postavení pozřel těhotnou matku (Metis) čímž chtěl zachránit svou prestiž, ohrožení před kterým ho varovali Gaia a Uranus. Syn se měl stát totiž silnějším než jeho otec Zeus, dcera měla dosáhnout stejné moci jako Zeus. Nesnesitelné bolesti hlavy po pohlcení těhotné Metis zapříčinily prasknutí lebky a následné vystoupení novorozené dcery Pallas z jeho hlavy. Pallas se okamžitě stává jeho nejmilovanější dcerou.

 

Heslovitý přehled působení Pallas Athene v radixu:
Pallas - princip kreativní inteligence
 • od snížené inteligence po genialitu
 • duševní retardace
 • dyslexie, barvoslepost
 • změna procesu vnímání, vnímání souvislostí
 • koordinace rukou a očí
 • schopnost správného odhadu, schopnost řešení náhlých situací
 • obrazové myšlení
 • preciznost, plánování, praktické použití vědomostí v praxi

 

Pallas - ochránkyně umělců a znalec umění
 •  umění vizualizace
 • rýsování, grafika, malířství
 • fotografie, film, design
 • domácí práce, háčkování, pletení, tkaní, síťování, šití
 • zlatnictví, odlévání kovů
 • výroba hudebních nástrojů
 • hrnčířství, keramika

 

Pallas – léčitelka
 •  duševní léčení, spirituální léčitel
 • vizualizace
 • hypnóza
 • afirmace
 • léčení těla
 • makrobiotika
 • akupunktura
 • homeopatie
 • práce s energiemi a jejich kanalizace
 • psychologie, psychodrama, „stavění“ konstelací
 • kreativní terapie

 

Pallas – bohyně spravedlnosti, ochránce státu a zástupce politických záležitostí
 •  obhajoba spravedlnosti
 • zákon
 • právní záležitosti, právní poradna
 • mluvčí národa
 • ochránce národnostních menšin
 • volby
 • diplomacie, zprostředkovatel
 • právní ochrana mladistvých a důchodců
 • militantní feminismus
 • bojová umění, sebeobrana, taktika boje
 • schopnost bojovat duchem bez použití zbraně a nátlaku, argumenty

 

Pallas v patriarchálním světě kariéry
 •  posedlost mužskými hodnotami - praktikami
 • konkurencechtivý postoj
 • ztráta ženských hodnot, agresivita
 • téma sexuálního obtěžování na pracovišti
 • diskriminace pohlaví

 

Pallas a okultismus
 •  kundalini
 • orákl
 • všechny druhy jasnovidnost
 • vizualizace

 

Pallas a nerovnováha v sexuální identitě
 •  obrazný pás cudnosti.
 • nezájem o sexuální sblížení
 • potlačení ženského aspektu a jeho přirozených projevů
 • identifikace s (pouze) mužstvím, mužský styl
 • sexuální odcizení
 • konflikt mezi láskou a kreativitou
 • otcovské komplexy, tatínkova holčička i v dospělém věku
 • výměna tělesného mateřství za „plození“ duchem (přirozený fenomén muže)

Pallas široký záběr působení a je v mnoha věcech výjimečná. Svým diplomatickým, moudrým a kreativním přístupem ke státním, právním i každodenním záležitostem obohacuje život vyrovnaným nadhledem. Hledá právo a spravedlnost pro všechny, namísto zbraní vkládá do rukou nářadí ke kreativnímu vyjádření ducha.

Naučila obyvatele Řecka chovu koní, používat povozy a stavět lodě. Bohyně války a bojových umění učí lidstvo řešit konflikty mírovou cestou.

Jaký význam má Pallas pro život dnešního člověka? Vyzdvihuje prapůvodní sílu a smysl principu ženství, jeho přirozenou inteligenci a schopnost rovnoprávně konat. Nutnost fyzické síly je nahrazena kreativní, duchaplnou taktikou přispívající ke zdárnému zakončení plánu.

 

   

 

Juno ( Hera )

Objevena: 02. září 1804 na 3° Berana

Oběh: přes zodiak 4,5 roků

Mytologicky: dcera Kronose (Saturn)

Sestra a nevěsta Zeuse (Jupiter)

Sestra Poseidona (Neptun) a Hádese (Pluto)

Sestra Ceres (Demeter) a Vesty (Hestia)

Matka Arese (Mars)

Juno mytologicky

Bohyně Juno a Afrodita byly výjimkami na Olympu, pouze ony dvě vstoupily oficiálně do manželství. Přístup Afrodity k manželskému svazku se vyznačoval laxním postojem, zatímco bohyně Juno byla uctívána pro jeji věrnost a loajalitu vůči Jupiterovi. Ochraňovala současně i práva žen vstupujicích do manželského svazku.

Bohyně Juno se ve skutečnosti stala i symbolem podvedené ženy, která se mstí na milenkách a dětech svého nevěrného manžela. V konečném efektu je Juno zaměstnána pouze beznadějným zachraňováním nepovedeného manželství a pronásledováním notoricky nevěrného Jupitera. Její žárlivé scény doléhají z božského trůnu Olympu až na Zemi k poddaným smrtelníkům a síla zvuku jejího spílání byla srovnávána k intenzitě síly padesáti mužských hlasů. Neschopnost ovládat se, hašteřivost, chorobná žárlivost, výbuchy hněvu a zuřivosti připravovaly Juno o její božský, autoritativní status a přinášely často posměch a neúctu z řad bohů i smrtelníků.

Řekové používali jméno Hera a řečtí básníci ji oslavovali jako krásnou, majestátnou ženu s dlouhým závojem (který nevěsty používají dodnes) v doprovodu páva a ozářenou barvami duhy. V levé ruce držela granátové jablko a v pravé žezlo, na kterém seděla kukačka (symbol plodnosti).

Příběh Hery (Juno) a Jupitera

Podle řeckých pověstí byla Hera krátce po narození spolknutá a vězněna v žaludku otce Chronose (Saturn). Po vysvobození z útrob otce se její výchovy ujali Okeanos a Tethys, přičemž souběžně probíhala válka bohů a titanů.

Jupiterovi se zalíbila jeho sestra Hera (Juno) a rozhodl se ji za každou cenu získat. Zastihl ji osamělou na procházce, proměnil se v kukačku a přivolal bouři. V podobě zmoklé a prokřehlé kukačky se usadil na klíně Hery, která jej nic netušící  soucitně ukryla pod plášť. Jupiter okamžitě změnil podobu a snažil se Heru přimět k sexuálnímu sblížení. Aby předešli zneuctění a zostuzení, dal Zeus (Jupiter) Heře (Junu) příslib manželství a posléze ji skutečně vzal na Olymp, kde vládla po jeho boku.

Další legenda popisuje sňatek Hery a Jupitera na ostrově Samos, kdy jediná svatební noc trvala 300 let. Důvodem mohl být nesouhlas matky Jupitera, Rhey se svatbou nebo doba nutná k přijetí, vnucení monogamie do manželského svazku.

Zpočátku vládla mezi snoubenci láska a souznění, bohužel jejich štěstí bylo časově omezeno návratem Jupitera k jeho předešlému, promiskuitnímu stylu života.

Přestože si Jupiter často chodil pro rady ke své manželce Heře, nikdy k ní neměl absolutní důvěru, mezi oběma vládlo napětí a hádky.

Hera žila v příkladné, manželské věrnosti, Jupiter se neustále zaplétal do nesčetných afér se smrtelnými i nesmrtelnými ženami – bohyněmi. Nejhůř však nesla Juno zeuctívání  kultu bohyň Jupiterem s jeho stoupenci. Se slepou poslušností, často bezmocná vztekem a ochrnutá touhou po pomstě, trestala Jupiterovy milenky a jejich společné potomky. Následkem byla smrt některých z nich, část byla Herou prokletá.

Z manželského svazku Hery a Jupitera vzešli údajně čtyři potomci: Ares (Mars), Hephaitos, Eileithya a Hebe. Existují rovněž legendy, které tuto skutečnost popírají. Každopádně měl Jupiter (Zeus) splodit dostatek řeckých hrdinů s kněžkami a ženami uctívající bohyni Heru (Juno).

Přičtěme k dobru Jupitera ochrannou ruku, kterou držel nad jeho božskou chotí v případě pokusu zneuctění Ephialtesem, Ixionem (král Lapithů) a gigantem Porphyrionem. Hera velmi dbala na neposkvrněnost manželského lože, načež Jupiter odmítnuté nápadníky za jejich nezdrženlivost tvrdě trestal.

Vesta ( Hestia )                                                           

Objevení: 29.března 1807 na 29° Panny

Oběh : přes celý zodiak přibližně 3,5 roku

Mytologicky : dcera Kronose (Saturn)

Sestra Zeuse (Jupiter)

Sestra Poseidona (Neptun) a Hádese (Pluto)

Sestra Ceres (Demeter) a Juna (Hera)

 

Vesta mytologicky

Bohyně domácího ohniště a jeho posvátného plamene. Ochránkyně domova, obce i obecních záležitostí, dohlížející na blaho obce. Sexuálně nedotknutá Vestalinka, která  požívala úctu a privilegia společnosti. Posvátný, nikdy neuhasínající plamen Vesty symbolizoval soudržnost státu a rodiny, upřímný, zodpovědný vztah v souvislosti se sociálními vymoženostmi. Zodpovědnost za neuhasínající, svatý oheň byla pravidelně předávána šesti vybraným kněžkám zvaným Vestalinky. Byly vybírány nejlíbeznější a nejneobyčejnější panny města Říma. Všechny musely složit slib neposkvrněnosti a zůstat nedotknutými pannami po dobu jejich kněžské služby obci. Každá z Vestalinek byla v době služby osvobozena od poručnictví otce, sama spravovala nabytý majetek, získala přednost nejlepších sedadel v divadlech. Nejvyšší, státní úředníci se jim klaněli. Další výsadou Vestalinek byla milost udělovaná zločincům a dohled nad obecními smlouvami. Po úspěšném vypršení smlovy byly kněžky volné pro muže i manželství. Vyhasnutí ohniště mělo za následek trest zbičováním. V případě porušení slibu panenství v posvátné službě hrozil Vestalinkám trest smrti spoutáním a zazděním do malého prostoru. Umíraly pomalou a mučivou smrtí vyhladověním.

Mnoho kněžek však po ukončení služby chtělo i nadále dodržovat celoživotně celibát a vzdát se sexuálního vztahu s mužem i zakládání rodiny,což je nutné si dát i do souvislosti s matriarchální funkcí tehdejší společnosti a uznávání jiných hodnot, které nám jsou nabízeny (vnucovány) dnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode