Astromix

 Kdo je kdo astrologicky

Luna      

Matka, duševní matka.

Slunce  

Otec, ideály, vzorný otec, u ženy idealistická představa muže.

Mars     

Otec, pěstoun, tělesný otec, u ženy tělesné očekáváni u muže.

Venuše 

Tělesná matka, ženskost  u ženy, tělesné očekávání muže u ženy.

Jupiter 

Strýcové, tety, blahobyt rodiny, pozemky v zahraničí.

Chiron  

Staré, příbuzenské zpracování a povinnosti, sluhové a otroctví, pořádek

a nepořádek, nadržování pomocí výkonů.

Saturn  

Rodinná úcta, předci, praotec a pramatka obou rodičů, staří lidé v rodině,

prarodiče, rodinné pozemky

Uran     

Prapředci, náhlé ztráty předchůdců a prapředků

Pholus  

Váhy, snacha, tchýně.

Neptun 

Rodinná tragika, karmické osudy a dědictví, staré pacholství a zotročení

Pluto    

Štír, plodící otec, zeť, tchán, skryté sexuální touhy u ženy, potence u muže,

věno, přivdané příbuzenstvo.

Lilith    

Staré, karmické spojení příbuzenstva, staré záležitosti týkající se incestu.

Beran  

Otcova schopnost prosadit se, 1. dům, tělesný otec, otcův boj.

Býk      

Majetek matčiny strany, 2. dům, tělesná matka, vlastnictví matčiny strany.

Blíženci

Sourozenci, sousedé, vypůjčování přístrojů, příbuzenské rozhovory,

komunikace v rodině.

Rak       

Čeleď, 4. dům = kořeny, rodný dům, příbuzenstvo z matčiny strany,

schopnost porodit dítě, domy, nemovitosti.

Lev      

Rodný dům z otcovy strany, plodnost.

Panna  

Rodinné movitosti, zelinářská zahrada, obilnice, nářadí.

Váhy    

Tchýně, snacha, příbuzenstvo snachy, přivdané příbuzenstvo ze strany ženy.

Štír       

Rodinné dědictví, potomci, odkazy, věno, přivdané příbuzenstvo ze strany muže.

Střelec 

Jupiter, 9. dům = strýc, teta, bratranec, sestřenice.

Kozoroh

Předci, praotci, staré domy předků, pozemky, 10. dům,u muže matka, u ženy otec.

Vodnář  

Přátelé rodiny, zacházení s generacemi, společenské chování

v příbuzenstvu.

Ryby    

Otroctví, vykořisťování, obětavost, péče rodiny a zemřelí předci.

 

Horoskop lidstva

26.4.1892, 21:46 GT

Co je vlastně myšleno horoskopem lidstva a jaký smysl se skrývá za jeho výkladem?

Jedná se o cyklickou prognózu pro následujících 500 let. Výchozím bodem pro vytvoření radixu lidstva je konjunkční postavení planet Neptun - Pluto. Ke konjunkci došlo naposledy 26.4.1892, 21h46m34s GT, přesně 4 dny před zatměním Slunce.

Do radixu je možné libovolně dosadit jako místo vzniku hlavní město státu, pro ČR Praha, Slovensko – Bratislava atd.

Smysl výkladu je ve vypozorovaných událostech kryjících se ze zásadními změnami v historii států jednotlivě (např. USA ve spojitosti s 11.9.2001).

Při práci s horoskopem lidstva je samozřejmě možné pracovat s jeho solárem, sek.progresemi, tranzity, srovnávací synastrií i kompozitem (např. horoskop lidstva + radix ČR).

Pokud mě zajímá určitá časová kvalita (datum např. 1.1.2010), vezmu si horoskop lidstva a na něj si vytvořím synastrii s datem 1.1.2010. Budu sledovat napěťové i harmonické aspekty, ze kterých odvodím tendence na datum, které chci analyzovat. Z dat mohu rovněž vytvořit kompozit nebo kombin.

 26.4.1892, 21:47h, Zürich, Schweiz

 

Životní cykly aneb Pluto v Kozorohu

Saturn, vládce znamení Kozoroha je ukazatelem životních zkoušek a zrání, signifikátorem pozemského času i stáří.

Se vstupem Pluta do znamení Kozoroha (leden 2008) se podstatně změnily životní kvality obyvatel naší planety, mocným tohoto světa se přestalo dařit předstírat (Pluto ve Střelci) nekonečnou expanzi na úkor přírody i člověka.

Všichni jsme zahlcování negativními zprávami o dění kolem nás i na druhé straně Zeměkoule a lidstvo pomalu upadá do rezignované beznaděje, cítí se bezmocné v moci (Pluto v Kozorohu) nejmocnějších.

V rozvojových zemích umírají děti hladem a kapitalistický, farmaceutický průmysl udržuje uměle (chemicky) při životě přestárlé občany, aby přišel k astronomickým ziskům.

Pluto v Kozorohu nezasáhne jen rozpočty rodin a vytříbí přirozené (otcovské) autority, které byly zejména ve východní Evropě převážně nefunkční a byly spíše založeny na parazitováni mužů ve vlastní rodině a neschopnosti se postarat o cokoliv.

Pluto v Kozorohu si vynutí spoustu společenských změn a mezi nimi bude i otázka zaměstnávání občanů po padesátce (saturnské cykly). Tito lidé často bez výhledu na úspěch doslova žebrají o pracovní místo. Potřebuje náš pracovní trh pouze mladé, dynamické a hlavně levné, pracovní síly? Jsou pracovní i životní zkušenosti lidí od padesátky nahoru bezcenné?

Umělým zvyšováním věku populace bude třeba i více pracovních sil a míst, které vytvoří finanční základnu na vyplácení důchodů přestárlým občanům.

Občané, kteří dosáhli věku 56-59-ti let (saturnský cyklus) jsou vědomě či podvědomě povzbuzeni přísným okem Saturna, pánem osudu k rekapitulaci dosažeých cílů a zvažují rovněž jak dál. Tělesná schránka je podstatně opotřebováná přibývajícím věkem (Saturn), avšak zrající duch(Uran) zažívá mezi 56-tým a 63-tím (cyklus Urana, kvadrát k radixové pozici) rokem skutečný rozkvět, který je pro zdraví a duševní rovnováhu člověka nutné bezpodmínečně využít. Mnozí si v tomto věku stěžují na nepříznivý osud, ve skutečnosti je to však pouze vlastní rezignace, která člověka zasadila do role pasivního čekání na zázrak.

Za zmínku stojí i cyklus lunárních cyklů, třetí cyklus nastává ve věku 55-ti let a jedenácti měsících. Cyklus Chirona je přibližně 52 let. V tomto věku bychom měli složit mistrovskou zkoušku z vlastního života. Osud nás vybízí předávat životní zkušenosti dál.

Otázkou však zůstává zdali společnost o zkušenosti padesátníků stojí a chce je zaintegrovat na pracovním trhu. Bude nutné od základu (Saturn) změnit strukturu(Saturn) myšlení (Pluto) a opět objevit přínos starších občanů pro pracovní trh, jelikož i oni budou muset pomoci financovat materiální zabezpečení a zdravotnickou péči pro přestárlé občany.

Neviditelná ruka cyklů nás provází životem a my si její vedení a moudrost začneme uvědomovat či tušit až ve zralejším věku. Je to odměna, kterou objevíme až na konci léta či před vstupem do podzimu našeho života. Ve knize spisovatelky Penny McLean jsem objevila zajímavou úvahu. Penny zmiňuje sklizeň života. Nikdo nejede ke žním s plným vozem, nýbrž jde sklízet s prázdnýma rukama. Sklizni je třeba udělat místo a nelpět na starých, nepotřebných zásobách. I ve vyšším věku by se měl člověk živit čerstvými produkty svého vlastního ducha a práce. Fyzická síla se pozvolna „stěhuje“ na úroveň síly duchovní, tělo i mysl přestává ovládat reprodukční pnutí pohlavních orgánů.

Společnost, tedy my všichni jsme se dostali na rozcestí nového, světového řádu (nejen Pluto v Kozorohu), hledání projektů (Pluto) k naplnění plnohodnotného života jednotlivce i rodiny. Pluto v Kozorohu (2008 – 2023) se jednoznačně dotýká tématiky stáří (Saturn) a vytváření pracovních míst nejen pro mladé. Čeká nás transformace stáří ve společnosti? Pochybuji, že bude možné téma práce, pracovních příležitostí, skutečných autorit a rodinných struktur možné obejít.

Každý člověk na této planetě má nárok na plnohodnotný život, proto věřím, že štěstí není prioritou elitní společnosti, ale nás všech.

Na působení Pluta v Kozorohu se můžeme tedy spolehnout, změny struktur ve společnosti nastanou zcela jistě. Buďme tedy rádi za poctivé (Saturn) přiložení rukou i ducha kolektivního díla a připravujme se už teď na sklizeň společného snažení.

Autor: Pavla Aligova

 

Výklad planety Země

Neznám zcela přesně důvod, proč a kdy se ve mně probudila myšlenka na výklad planety Země. Možná velmi blízký, osobní vztah k přírodě, k výkladu archetypů, mytologii, ženě jako takové? Ženskost mně fascinuje stejně jako Matka příroda, všichni jsme závislí na její lásce a štědrosti, ač se k ní často chováme jako nevděčné, pozemské děti.

Nutkavá myšlenka na výklad, zvědavost, hledání důvodu, proč nám chybí jako symbol v horoskopu, to všechno mně motivovalo se porozhlédnout po zdrojích, které by téma osvětlily.

První zmínku jsem našla v knize Alice Bailey: Esoterická Astrologie* (1970), další v knize Astrologie duše, od Alana Okena* (1990). Z novějších knih pojednává o výkladu Země astroložka Ursula Fassbender: Země, zapomenutá planeta* (1994). K mému překvapení je informací k tématu na astrologickém trhu velmi poskrovnu a zájem ze strany Astrologů, integrovat planetu Zemi do výkladu neobyčejně střídmý.

A. Bailey dokonce rozděluje esotericky planety na posvátné a neposvatné. Povšimněme si, že Bailey pracovala s dvanáctimi planetami, tedy 10+2 (Vulkán, Země) a nepoužívala „zdvojení“ Merkura (současného vládce Blíženců a Panny) a zdvojení Venuše jako vládce pro Býka a Váhy. Zvířetník měl od počátku rozkvětu Astrologie dvanáct domů a dvanáct planet. Z jakého důvodu byli vypuštěni vládci Vulkán a Země?

Posvátné planety                                     Neposvátné planety

Vulkán                                                        Mars

Merkur                                                        Země 

Venuše                                                       Pluto

Jupiter                                                        Luna

Saturn                                                        Slunce

Neptun

Uran

Postavení planety Země v horoskopu

Najít Zemi je poměrně snadné, nachází se vždy v opozici, tedy 180° od Slunce. Pokud máme Slunce na 10° Panny, planeta Země se nachází na 10° Ryb, pokud je Slunce na 20° Váhy, nachází se symbol Země na 20° Berana a takto je možné postupovat u všech znamení.

Je nutné zdůraznit, že pracujeme s pohledem (radixem) heliocentrickým, nikoliv běžně používaným geocentrickým (pohled z planety Země do vesmíru).

Za vládce znamení Panny je mylně považován Merkur, vládcem Panny je planeta Země, což odpovídá hlubokému smyslu poslání jednoho z nejsvětějších znamení, znamení Panny, matky Ježíše Krista. Je rovněž mylné se domnívat, že význam panenství se skrývá v sexuální neposkvrněnosti. Panenství je ukazatelem kněžství, schopnosti nejvyšších magických schopností, ukrývaných mytérií před nezasvěcenci.

Znamení Panny má jako prioritní úkol sloužit Zemi, přírodě a přispět k ekologické rovnováze. Osa 6/12, Panna – Ryby znázorňuje (esotericky) syntézu kanalizování esoterické energie.

V esoterické Astrologii je Země jako vládce přiřazena ke znamení Střelce.

Ursula Fassbender píše: Astrologie budoucnosti je Astrologií duše, jelikož se bude zabývat cestou duše každého jednotlivce zvlášť. Význam planety Země a lidstva, není v žádném případě možné podceňovat, protože se z ní, díky rozvoji lidského vědomí, stane opět planeta svatá.

A. Bailey míní: Je nutné, abychom Astrologii opět používali jako médium, při výkladu mediálně pracovali a přestali z planetárních konstelací vytvářet pouze vyšší matematiku.

Současná Astrologie se vyvinula do racionálně – matematických vzorců myšlení. Fassbender se domnívá, s čímž můžu jen souhlasit, že stejně jako tento svět řídí patriarchální systém, zrovna tak byla v Astrologii vytvořena (za nejméně posledních 2000 let) patriarchální pravidla, které samozřejmě následují i astrologičtí poradci ženského pohlaví. S výhradním uctíváním Slunce a pouze jediného Boha, se vytratilo uctívání Země, bohyně Matky, ženy a zároveň i výklad Země v horoskopu. Funkci ženy byla a stále je vyhrazena omezená charakteristika matky (Luna) a milenky (Venuše). Být matkou je však pouze jedním ze životních rozhodnutí ženy, nikoliv jejím hlavním, životním posláním.

Při integraci Země do horoskopu platí pravidlo: otec (Slunce) – matka (Země) a dítě (Luna) - svatá trojice. Z této kombinace dvou (matka a otec) vzniká číslovka tři, základní trojúhelník (2+1), čímž se naplňuje jedna z nejmocnějších motivací člověka na Zemi, totiž vytvořit posvátnou rodinu.

Jaký záměr se skrývá v opětovné integraci planety Země do výkladu horoskopu? Je jím ta nejpřirozenější pohnutka, což znamená vrátit lidskou existenci původnímu, universálnímu plánu tvořivé Síly, která byla na počátku všeho.

Výkladem Země v horoskopu, si jedinec ujasní smysl jeho „krátké návštěvy“ na této jedinečné planetě, začne intenzívněji vnímat dary, kterých se mu denně dostává. V minulých tisíciletích byly Matka Země, bohyně zastupující přírodu, mateřství a ženy uctívány stejně jako mužská část celku a jednoty.

Doposud se nesměla ani žena (Země), ani dítě (Luna) ucházet o pozici otce (Slunce), který je znázorňován na špici trojúhelníku. Přitom nejmediálnější z této svaté trojice je s jistotou dítě (Luna), které tyto schopnosti ztráci nejpozději tehdy, kdy je nejbližším okolím o ně připraveno.

Matriarchát vystřídal patriarchát (matka a otec, 1+1=2) a my nyní s nadějí čekáme na „narození“ nového, světového řádu, příchod dítěte (2+1=3), spravedlnosti pro všechny.

Země ve znameních

Fassbender nás vybízí k uranské otevřenosti při práci s výkladem Země ve znameních. Rovněž nás upomíná, abychom si uvědomili, že jsme mimozemšťany na této planetě a ani domovem naší duše není tato planeta.

Autor: Pavla Aligova

* Uváděné tituly knih vyšly v německém jazyce

  

Bachovy esence astrologicky

1. Agrimony/ Řepík lékařský

Planety na sestupném uzlu, Uran na Ac, Jupiter v aspektech na Slunce, převaha harmonických aspektů

2. Aspen/ Topol- Osika

Uzamčené (obkročené) planety, Pluto na sestupném uzlu, nevyváženost elementu vody a země.

3. Beech/ Buk lesní

Aspekty napětí mezi planetami Saturn, Uran, Pluto, Lilith k osobním planetám. Dále Jupiter, Saturn nebo Pluto na sestupném uzlu.

4. Centaury/ Zeměžluč

Silně převažující element vody v horoskopu. Aspekty napětí planety Neptun k osobním planetám. Uzamčené Pluto nebo Mars.

5. Cerato/ Rožec

Uzamčené planety, především Merkur; sestupný uzel v 11. domě.

6. Cherry Plum/ Slíva třešňová

Saturn, Uran, Pluto v napětí k osobním planetám. Silné napětí v souvislosti s tranzity a progresemi.

7. Chesnut Bud/ Poupě koňského kaštanu

Planety na sestupném uzlu ( nechuť se učit, rozvíjet) ; uzamčené planety.

8. Chicory/ Čekanka obecná

Nevyřešené Pluto téma ( mocný- bezmocný); napětí mezi Plutem, Sluncem, Merkurem nebo Marsem. Převaha kardinální energie.

9. Clematis/ Bílá lesní réva

Nedořešená, neptunovská témata; znameni Ryb na sestupném uzlu, silné obsazení 12.domu; konjunkce, opozice, kvadrát k Neptunu.

10. Crab Apple/ Plané jablko

Saturn, Pluto v opozici, kvadrátu, konjunkci k osobním planetám; Saturn na sestupném uzlu; 6.dům nebo znamení Panny na sestupném uzlu.

11. Elm/ Jilm

Saturn v kvadrátu, opozici nebo konjunkci s osobními planetami. Nezvládnutelná duševní zátěž, přetížení z nesprávně pochopeného pocitu povinnosti pochazejici z 8. nebo 10. domu.

12. Gentian/ Hořec podzimní

Pesimistický postoj vyplývající z nevyváženosti postaveni mezi osobními planetami; uzamčené planety nebo uzamčený sestupný a vzestupný uzel.

13. Gorse/ Hlodaš

Rezignace a ztráta naděje vycházející  z aspektů napětí mezi Saturnem, Plutem a osobními planetami. Napětí v tranzitních přechodech a progresích.

14. Heather/ Skotský vřes

Nevyřešené  konstelace Uran, Pluto, Lilith.

Mars, Jupiter, Uran na vzestupném uzlu.

15. Holly/ Česmína ostrolistá

Nevyřešené Pluto-téma, Pluto na sestupném uzlu, napětí mezi planetami Mars- Slunce,

aspekty napětí mezi planetami Uran, Neptun, Pluto.

16. Honeysuckle/ Zimolez

Luna, Venuše, Neptun na sestupném uzlu, uzamčený ( obkročený) sestupný uzel, zeslabené postavení Slunce nebo Marsu.

17. Hornbeam/ Habr

Problémy s osobními planetami, slabé nebo žádné zastoupení elementu ohně, uzamčené lunární uzly.

18. Impatiens/ Netykavka žlázonosná

Mars, Jupiter, Saturn a Pluto napětí, Lilith v 9. domě. Uvedené aspekty se často manifestují ve zrychlené látkové výměně, svěděním kůže, tuhnutím svalů, nespavosti.

19. Larch/ Modřín

Přehnaná skromnost, chybějící sebevědomí, nedůvěra ve vlastní schopnosti a důležitost vyplývající z konjunkce, kvadrátu, či opozice mezi planetami Saturn, Pluto k osobním planetám, dále uzamčené Pluto, uzamčené osobní planety a lunární uzly.

20. Mimulus/ Kejklířka skvrnitá

Pluto na AC

Napětí mezi osobními planetami.

21. Mustard/ Divoká hořčice

Pluto na sestupném mesíčním uzlu v 8.domě.

Uzamčené planety nebo uzly, Luna v napětí k Saturnu nebo Plutu.

22. Oak/ Dub

Napěťové aspekty Saturn, Pluto k osobnim planetám. Saturn, Pluto v 8.domě.

23. Olive/ Oliva

Saturn, Pluto v napěťovém aspektu ke Slunci.

Vyčerpávající tranzity a progrese.

24. Pine/ Skotská sosna

Napěťové aspekty planety Saturn k Luně, Slunci, Merkuru; sestupný uzel v 10.domě, sestupný uzel konjunkci se Saturnem.

25. Red Chestnut/ Červený kaštan

Uzamčené planety a uzly, Neptun nebo Luna na sestupném lunárním uzlu.

26. Rock Rose/ Devaterník penízkový

Panická hrůza, bušení srdce, podlamování kolen, silné pocení ,extremní pocity strachu a ohrožení, které mohou vyústit až do bezvědomí vyplývající ze spojení napěťových aspektů mezi Plutem a osobními planetami, Pluto na sestupném uzlu, uzamčené Pluto.

27.Rock Water/ Voda z léčivých pramenů

Přísnost k sobě samému , černo-bílé myšlení, které má souvislost s aspekty Saturn, Pluto v napětí k osobním planetám.

28. Scleranthus/ Chmel roční

Mars, Merkur ve znamení Ryb, ve 12.domě nebo v napětí k planetě Neptun, dále uzamčený Mars, Saturn konj. Neptun, sestupný uzel ve Vahách.

29.Star of Bethlehem/ Snědek okoličnatý

Chiron, Saturn, Pluto, Lilith na sestupném uzlu. Saturn, Pluto ve 4. nebo 8. domě.

30. Sweet Chesnut/ Jedlý kaštan

Saturn, Pluto v napěťových aspektech k osobním planetám. Tranzitní přechody a progrese vyvolávající silný tlak v duševní oblasti.

31.Vervein/ Sporýš lékařský

Nekonečný boj fanatika, Vševěda nebo optimisty za své vlastní přesvědčení čerpající z energie Jupitera na sestupnem uzlu nebo sestupneho uzlu v 9. domě; dále Pluto, Lilith v 9. domě. Aspekty napětí mezi Plutem a Jupiterem ( boj za své přesvědčení).

32. Vine/ Vinná réva

Touha po moci, autoritě, chybějící tolerance jejichž původ je možné hledat ve spojení Saturna, Pluta v napětí k osobním planetám, Pluto v 10.domě, Saturn, Pluto konj.se sestupným uzlem.

33. Walnut/ Vlašský ořech

Zeslabené postavení Slunce, Marse, Pluta, uzamčený Saturn.

Uvedene oslabení může vyvolat tendenci k infekcím.

34. Water Violet/ Žebratka bahenní

Uran na sestupném uzlu, Lilith v 10.domě, Lilith v konjunkci se Sluncem nebo Uranem.

35.White Chesnut/ Bílý kaštan

Převažující element vzduchu, aspekty napětí mezi planetami Saturn, Uran, Pluto bez spojení k osobním planetám.

36. Wild Oat/ Sveřep větevnatý

Planety na vzestupném uzlu, uzamčený vzestupný uzel, vzestupný uzel ve znamení Střelce (chybějící cíl, smysl života)

37. Wild Rose/ Planá růže

Pluto, Saturn ve 4.domě

Pluto, Saturn konj. Slunce nebo Luna, uzamčená Luna ( pasivita).

38. Willow/ Žluta vrba

Saturn, Pluto konj. s osobními planetami, Pluto na sestupném uzlu (frustrace, role oběti, hořkost, sebelítost).

Sestupný uzel v 10.domě.

 

 

 

 

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode