Knihy

Pholus

Autor: Robert von Herren, Dieter Koch

Tato kniha je celosvětově první, zabývající se obsáhle a podrobně kentaurem zvaným Pholus. Autoři Robert von Heeren a Dieter Koch spojili svoji náročnou, astrologickou práci s vědomostmi amerických astronomů. Dlouholetá astrologická praxe a výzkum, výpovědi účastníků kurzů, spolupráce v Evropě i Americe dovolila vzniknout této pozoruhodné knize plné zajímavostí a hlavně astrologických výkladů.

Pholus byl objeven 9.1.1992 jako velmi neobvyklá, malá planeta pojmenována 1992 AD. Pro astronomy ztěží zařaditelné těleso nepatříci ani k asteroidům ani kometám. Stejně neobvyklá je jeho dráha křížíci dráhu Saturna a Neptuna. S Chironem patří Pholus k civilizovaným a dobrosrdečným postavám mytologie. V zápalu boje mezi divokými kentaury vytahuje zvědavý Pholus nešikovně otrávený šíp z rány zemřelého spolubojovníka. Sám sobě způsobuje smrtelné zranění, kterému na místě podlehne.

Pholus v praxi: Člověk by se neměl z důvodu momentálního naladění (nuda, naléhání ostatních) vystavovat situacím a nebezpečí, jehož následky a jejich závažnost jsou mu v podstatě známy. Pholuse stála jeho lehkovážnost život, což znamená vztaženo na lidskou existenci následky, změny v životě, nic není možné vrátit zpátky. Změny nerozvážného jednání budou mít trvalé, neodvolatelné následky.Podle postavení Pholuse v radixu je možné vyčíst, kde a jak jsme katapultováni do nečekaných situací, ve kterých se cítíme popichováni ze strany protějšku a reagujeme neuváženě, překotně, překračujeme hranice „rozumných“ reakcí. Kritický je však následek chování, nikoliv průběh reakce.

Kniha vyšla v německém jazyce v roce 1995. ISBN 3-925100-20-2 

 

 Astro – Landkarten

Harald Mayen

K inovativním změnám v oblasti astrologie posledních let, patří bezpochyby Astrokartografie. Je jednou z nejzajímavějších a zcela fascinujících oblastí astrologického bádání. Základní pomůcku – individuální horoskop je možné projektovat na celý, zeměpisný glóbus, což naznačuje zásadní rozšíření lidského vědomí.

                                                  … Harald Mayen, květen 1994

S Astrokartografií je možné nalézt místa vhodná k natankování kosmických sil – energií sloužících k pozitivní podpoře rozvoje osobnosti a existence samotné.

AC – přímky (geografické oblasti)

jsou vhodné k rozvoji osobnosti. Slouží ke zdravému rozvinutí sebevědomí, aktivují sebepoznání. Energie planet blokovaných v radixu, souvisejících s rozvojem osobnosti je možné aktivovat na geografických místech označených AC přímkou.

DC – přímky

 usnadňují ojektivní náhled na vlastní osobu a ulehčují akceptování názoru protějšku, uvolňují ze zajetí pocitu izolace a osamění. Podporují se otevřít novým, naplněným vztahům, pozitivní postoj k lásce na základě rozvoje vnitřní důvěry k ostatním.

Snadněji rozeznáme závislost protějšku a bezproblémově stavíme potřebné hranice nadměrné přizpůsobivosti. Samozřejmě, že se nevyhneme vztahovým konfliktům, jsme však připraveni je konstruktivně a s odstupem řešit bez nadměrného výdaje energie. Radixové planety na DC zvýrazňují téma podle jejich významu a zážitky se rovnají - přibližují souhře jejich energií.

MC – přímky

Zde je Slunce na svém nejvyšším bodě, radostně září ve své plné síle z čehož vyplývá i téma postavení osobnosti, zvýraznění individuality, autorita, touha být slavným, mocným a uznávaným. Konjunkce s radixovými planetami ukazuje směr důležitosti tématu v oblasti života jedince.

Přítomností přímky MC je pozitivně aktivováno téma kariéry, je však třeba mít na

paměti přísloví, co zaseješ také sklidíš. Je nutné převzít nutnou zodpovědnost, která je potřebná k dosažení cíle. Píle a zodpovědnost bude energeticky podporována a urychlí průběh plánovaného projektu.

IC – přímky

V těchto geografických místech jsou aktivovány potřeby emocionální vyrovnanosti, touha po klidu, duševní harmonii, stáhnutí se do ústraní. Domov se stává klíčovým tématem, místem, kde je možné si odpočinout a načerpat sílu. V těchto geografických oblastech rozpustíme energeticko – psychické blokády, očistíme se od psychického balastu.

Harald Mayen popisuje významy geografických spojení s planetárními přímkami všech 10 planet a Chirona. Průkopníky na poli Astro – kartografie byli astrologové E.H. Bailey, Cyril Fagan, Gary Duncan a Donald A. Bradley. Tito pánové jsou nazýváni duchovními otci Geoastrologie. Největší podíl na rozvoji této analýzy měl žák Donalda A. Bradleye, Jim Lewis, který uvedl Astro – kartografii do povědomí mezinárodního, odborného - astrologického publika. Lewis zpracoval geoastrologické poznatky v polovině 70–tých let do počítačového systému pod názvem Astro* Carto* Graphy.

ISBN 3-905255-00-6

 

Anatomie ducha – sedm úrovní síly a léčení

Caroline Myss

Pro někoho možná obyčejná kniha, pro mně neobyčejný zážitek plný obohacujících myšlenek. Znova se přesvědčuji, že genialita je v jednoduchosti výrazu, skromnosti s jakým Myss vystupuje dáva tušit vnitřnímu bohatství, schopnostem, které přirozeně vlastní a dělí se o ně. Pokud bych měla vybrat nejzajímavější bod, úryvek z knihy, musela bych bez rozmyšlení doporučit celou knihu. 

 

Při vzácných příležitostech můžete potkat neobyčejného člověka,který zásadním způsobem změní vaše vnímání světa a vás samotných. Setkání s takovou mimořádnou osobností vás právě čeká. Spisovatelka a intuitivní lékařka Caroline Myss vás zaujme neotřelým pohledem na spiritualitu a podnítí ve vás zodpovědnost za vlastní zdraví. Některé aspekty její práce vám budou připadat natolik samozřejmé, až si budete říkat, proč jste o nich tímto způsobem neuvažovali dřív. Jiné myšlenky vás zasáhnou na emocionální a psychické rovině a přiměji vás, abyste znovu zvážili duchovní cestu, po které se ubíráte.   ….C.Norman Shealy 

 

Nezapomeňme, že je naším úkolem projít zraněním, nikoliv v něm žít.

 

Schopnost činit rozhodnutí je síla, která přeměňuje náš duch v hmotu, naše slova v činy. 

 

Nemůžeme věčně navštěvovat pravdu a pak se vracet k iluzi.

 

Zapomeňte na to, jaký by měl život podle vás být a přijměte ten, který se snaží proniknout do vašeho vědomí. 

 

Duchovní zralost se neměří rafinovaností vlastních názorů, ale jejich upřímností a odvahou nezbytnou k tomu, abychom je mohli vyjádřit a zastávat.                           …Caroline Myss 
 

Caroline popisuje funkci všech sedmi čaker jak duchovní, tak i tělesnou.

1.čakra

Orgány: kořen páteře, nohy, kosti chodidla, konečník, imunitní systém

Mentální, emocionální téma: fyzická rodina, jistotota a bezpečí skupiny, schopnost zajistit základní životní potřeby, schopnost bránit se, schopnost cítit se jako doma, společenská a rodinná pravidla i řád.

Fyzické poruchy: chronická bolest spodní části zad, zánět sedacího nervu, křečové žíly,rakovina nebo nádor konečníku, deprese, poruchy související s imunitou.

2.čakra

Orgány: pohlavní orgány, tlusté střevo, spodní část páteře, pánev, slepé střevo, močový měchýř, oblast kyčlí

Mentální, emocionální téma: pocit viny a obviňování, peníze a sex, síla a kontrola, tvořivost, etika a čest ve vztazích.

Fyzické poruchy: chronická bolest spodní části zad, zánět sedacího nervu, porodní – gynekologické potíže, bolesti pánve/spodní části zad, sexuální potence, potíže s močením

3.čakra

Orgány: břicho, žaludek, vnitřnosti, játra, žlučník, ledviny, slinivka, nadledvinky, slezina, střední část páteře

Mentální, emocionální téma: důvěra, strach a zastrašování, hrdost, sebeúcta, sebedůvěra, péče o sebe a ostatní, odpovědnost za vlastní rozhodnutí, citlivost na kritiku, osobní čest.

Fyzické poruchy: artritida, žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, střevní poruchy, potíže s tračníkem, zánět slinivky, cukrovka, potíže s trávením chronické nebo akutní, anorexie/bulimie, porucha činnosti jater, hepatitida, porucha činosti nadledvinek.

4.čakra

Orgány: srdce a oběhový systém, plíce,ramena a paže, žebra, prsa, bránice, brzlík.Mentální, emocionální téma: láska a nenávist, zášť a zloba, zármutek a vztek, egoismus, osamělost a oddanost, odpuštění a soucit, naděje a důvěra.

Fyzické poruchy: městnavé srdeční selhání, infarkt myokardu, výhřez mytrální chlopně, astma/alergie, rakovina plic, zánět průdušek, horní část zad, rakovina prsu.

5.čakra

Orgány: krk,štítná žláza, průdušnice, krční páteř, ústa, zuby a dásně, jícen, přištítná žláza, hypothalamus.

Mentální, emocionální témata: schopnost volby a síla vůle, osobní vyjádření, sledování vlastního ideálu, použití osobní síly k tvoření, závislost, soud a kritika, víra a poznání, schopnost činit rozhodnutí.

Fyzické poruchy: podrážděný krk, chronická bolest v krku, ústní vředy, potíže s dásněmi, potíže s dolní čelistí, skolióza, zánět hrtanu, zduřelé žlázy, potíže se štítnou žlázou.

6.čakra

Orgány: mozek nervová soustava, oči, uši, nos, šišinka mozková, podvěšek mozkový

Mentální, emocionální témata: sebeocenění, důvěra, intelektuální schopnosti, pocity dostatečnosti, otevřenost myšlenkám druhých, schopnost učit se ze skušeností, emoční inteligence.Fyzické poruchy: nádor na mozku, krvácení do mozku, mozková mrtvice, neurologické poruchy, slepota/hluchota, potíže s celou páteří, potíže s učením, záchvaty

7.čakra

Orgány: svalová soustava, kosterní systém, kůže

Mentální, emocionální témata: schopnost věřit životu, hodnoty, etika, odvaha, humanita, nesobeckost, schopnost vidět větší celek, víra a inspirace, duchovnost a zbožnost.

Fyzické poruchy: energetické poruchy, nevysvětlitelná deprese, chronická vyčerpanost, která nesouvisí s fyzickou poruchou, vysoká citlivost na světlo, zvuk a jiné činitele životního prostředí. 

ISBN:80-85905-26-4

 

Astron - Efemeridy 1850 - 2050

Ceres, Palas, Juno, Vesta, Chiron, Isis 

 

ISBN 3-925822-00-3, cena: 7,95 Euro

 

Lilith a Priapus efemeridy 1900 - 2010

Autor: Dieter Koch a Bernhard Rindgen

  

Kniha obsahuje i samostatný návod na výpočet inerpolitních postavení Lilith a Priapa (nebo Priapuse? S tím skloňováním tedy opravdu nevím…).

ISBN 3-931806-02-2 , cena:19 Euro

 

7 Kentauru efemeridy 1850 - 2050

Autor: Robert von Heeren

 

Nepostradatelný a praktický pomocník při práci s výklady kentaurů.

cena: 39,90 Euro

__________________________________________________________________

Drehbuch des Lebens

Peter Orban, Ingrid Zinnel

AC Blíženci

Zatímco se energie Berana nespoutaně dere kupředu, býčí zízkává na tuhosti. Energie Blížence není ani souhlasná natož ...zamítavá. Je jednoduše a zcela neutrální. Pokud se mluví o vlastnostech člověka jako je například nenáročnost, obsahuje... tento pojem většinou prázdnotu bez vnitřního napětí. Aby tato vnitřní prázdnota (nečinnost) unikla pozornosti ostatních, vrhá se ascendent Blíženců do (většinou) nesmyslného pohybu. Skáče tam a zase sem, aby ukryl vnitřní nepohyblivost. Je pozorovatelem životního divadla a čeká, že jednou najde své jméno na hlavní stránce představitelů, doufá na jednu z hlavních rolí. Přesto se však neustále leskne ve světle refektorů sláva a úspěch ostatních a on zůstává neoslaven, zaseknut v roli bezvýznamného diváka. Samozřejmě zná všechny divadelní kusy, role, herce, byl přece pokaždé částí tohoto divadla. Je jedno, kdy se opona jeho inkarnací otevírá, hlavní role jsou už předem rozdány. V řadě před ním se nachází chytřejší brácha, krásnější sestra, osilňující milenka, manželka, kterou nemůže zapřít.Díky těmto oslnivým idolům na prknech, které znamenají svět však nepostřehne, že na nich stojí sám a může hrát hlavní roli vlastního života.

Samozřejmě následuje pocit vlastní nedostatečnosti a bezvýznamnosti, výhybka osudu jej hází do stále stejné role, dokud ji nerozezná a výhybku nepřehodí správným směrem vlastní identity, pocitu dostatečnosti a naplnění. Do té doby budou jeho duši týrat trny komplexů méněcennosti a to tak dlouho dokud neupadne do bezvědomí a neprocitne ve vědomí vlastní sebehodnoty. Doposud byl jako pestrobarevný motýlek, tančící od jednoho květu k druhému. Každý býl potěšen jeho přítomnosti, ale nikdo nepátral po jeho jméně. Všichni se těšili z jeho talentu, ale nikdo si nevšimnul, kdy vlastně odešel.

Překlad: Pavla Aligová

 PŘIŠLA JSEM Z VENUŠE

  Autor: Omnec Onec

Autorka knihy ( Omnec Onec) opustila v roce 1955 svůj původní domov, planetu Venuši  a přistála  ve vesmírné lodi na planetě  Zemi, aby zde byla vychována náhradní, pozemskou rodinou. V její biografii popisuje historii, filosofii a kulturu obyvatel  Venuše, kteří tam již tisíce let žijí jejich astrálním životem. Omnec ve svém příběhu vypráví o jejím životě na Venuši, proč se rozhodla přijít sem na Zemi a jaký smysl ze za tím vším skrývá.  Tato kniha je zajímavým dokumentem o astrálním světě, je schopna osvětlit spoustu doposud nevysvětlených spirituálních souvislostí. Ukazuje, jak můžeme již teď překročit naše omezené bytí ve fyzickém těle.

Kniha vyšla v originálním anglickém jazyce ( 1991) a byla přeložena do němčiny ( 1994). ISBN 3 -930243 -00 -8 Omega Verlag, Düsseldorf.

Ukázky z knihy:

Před vzniknutím Lemurie v zemi Mu existovaly zde na Zemi dvě rasy. Nikdo z těchto národů se však nepoučil z negativních lekcí válek a nebyl schopen nastolit mír. Prehistorie je nekonečným příběhem o velkých, od sebe se odlučujících civilizací, které vládly díky rozlišným religiónům ( vírám).

Lemurie rozkvetla a zanikla stejně jako všechny vysoce vyvinuté civilizace, které byly zde na Zemi. Hlavní město Kharahota leží pod pískem poustě Gobi. Jako vždy, i tam došlo k útlaku chudých přes bohaté, nenasytné a po moci toužící utlačitelé. Obrovský kus této civilizace se také potopil ve dnešním Pacifiku a nezanechal téměř žádné stopy.

Atlantida byla velkým ostrovem v dnešním atlantickém oceánu. Atlanťané byli ve srovnání k dnešnímu člověku a vyspělosti dnešní společnosti  mnohem vyspělejší a to hlavně po technologické stránce. Jejich technologie jim však přerostly přes hlavu, což  mělo negativní vliv na jejich  spirituální vývoj a zrání. Testy a zneužívání moderních technologií vedly ke zničení Atlantidy během jediného dne. Její potopení do moře přežila jen malá hrstka tamějších obyvatel.

V těchto turbulentních časech byla planeta Země pozorována Bratrstvem ostatních planet a považována za velmi nezralé dítě, které potřebuje vedení. Během té doby, kdy zde na Zemi civilizace rozkvétaly a zase zanikaly, přistávaly zde vesmírné lodi z Venuše, Marsu, Saturnu a Jupitera. Obyvatelé vesmírných civilizací pobývali či žili rovněž zde na Zemi a jsou zodpovědni za vznik čtyř rozličných ras, které žijí na Zemi dodnes.

Bílá rasa, kterou lidé často nazývají arijská pochází z Venuše. My ( Venušané)
 jsme velké andělské bytosti, o kterých se často zmiňují média v souvislosti s UFO- kontakty. Běžně jsme 2,40 až 2, 70 m vysocí , máme dlouhé, světlé vlasy a modré nebo zelené oči. Naše ruce mají tvar plamene svíčky, prsty se silně točí směrem k prostředníčku. Velmi zvláštní je vysoké čelo s velkýma, daleko od sebe posazenýma očima a vystouplými lícními kostmi. Naše spánky jsou víc než je běžné vpadlé a na čele téměř neviditelné výstupky, které jsou však zakryté vlasy, tedy způsobem jakým si  vlasy upravujeme.

Žlutá rasa pochází z planety Mars. Jsou to útlí lidé ( Omnec nazývá planetární bytosti lidmi), malého vzrůstu se zlatými nebo tmavě hnědými vlasy. Barva kůže je od olivově zelené až po žlutou. Jejich oči mají šedou až tmavě hnědou barvu. Obyvatelé Marsu jsou známí pro jejich uzavřenou povahu a jejich futuristické, na patra stavěné města, které také známe z science- fiction ilustraci. Obyvatelé Marsu mají samozřejmě jiné zhuštění těla než my na Zemi. Jsou spojeni z historii Orientu a dávného Španělska.

Rudá rasa přišla na Zemi ze Saturnu, přestože se nejdřív vyvíjela na Merkuru. Změna oběžné dráhy Merkuru jej přiblížila  ke Slunci a z důvodu zhoršení životních podmínek se obyvatele Merkuru vystěhovali na Saturn. Saturňané mají rezavé ( červené) až hnědé vlasy, oči barvy žluté až zelené. Je to vzrostlý národ a vyniká atletickou postavou. K nim patří i Atlanťané a Indiáni, kteří mohou skutečně jejich původ sledovat až k obyvatelům Saturnu. Saturňany byli silně ovlivněni i Egypťané a Aztékové.

Černá rasa se vyvinula na Jupiteru. Je to urostlý, majestátně vyhlížející národ s širokými obličeji a širokými čelistmi. Barva vlasů je leskle černá, barva očí od purpurové až k fialové. Je to srdečný národ s otevřenou komunikací. Jeho potomci žijí v Africe a jiných částech světa.

V žádné éře vývoje, bojů a nesouladu nezůstala Země osamocená. Vždy ji přišly na pomoc obyvatelé jiných planet, kteří jsou ve spojeni s lidskými rasami.

V časech Lemurie byli návštěvníci jiných planet velmi ctěni díky jejich technologickému pokroku. Obyvatelé Saturnu byli velmi nápomocni při rozkvetu Atlantidy. Ve starém Egyptě panoval velmi úzký kontakt mezi Faraóny a vesmírnými bytostmi. Pyramidy pomáhali vystavět inženýři z jiných planet.

V posledních padesáti letech zaznamenali Venušané zde na Zemi velký technologicky rozvoj, spirituální zráni se však díky vyspělým technologiím zpomalilo. Připomíná nám to časy Lemurie a Atlantidy. Znovuzrozeni nukleární fyziky způsobuje starosti meziplanetárnímu

Bratrstvu a je nebezpečím pro celou sluneční soustavu. V případě, že by vznikla atomová válka, což by ohrozilo i naše meziplanetární lety, nemůžeme zasáhnout. Neválčíme a nezabíjíme ani z důvodů sebeobrany, ani jako jednotlivec, ani jako národ.

překlad: Pavla Aligová

 

 

 

 

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode