Ascendent v Beranu

02.06.2011 16:21

 

Ascendent Beran

Pokud budeme chtít nazvat stínem, kterému se pokusíme uniknout, energetický potencionál Berana, v tom případě budeme muset unikat hodně daleko. Důvodem je obrovský, zničující potencionál, který nás překvapí v té nejméně očekávané situaci, pokud jej v sobě zapíráme. Překvapivě se ocitáme ve středu válečného pole. K běžnému životu člověka s ascendentem v Beranu, aniž by to postřehl, patří opakující se spoluúčast ve zničujících i sebezničujících šarvátkách. Harmonické vztahy, nálada, přátelství i momenty se v okamžiku překvapivě mění v cosi neočekávaného a neplánovaného. Na tomto místě je velmi nutné přiznat: ascendent nevyjadřuje, co člověk dělá, ale to čím ve skutečnosti je! Existence zrozence s ascendentem v Beranu neznamená něco zničit. Zrozenec s ascendentem v Beranu je ničitel! Jeho energie se roztahuje a tlačí na stranu vše, co stojí v cestě jemu samotnému. Následovně vzniká disharmonie a nerovnováha.

Zde jeden příklad:

Člověk se Sluncem ve znamení Ryb vystupuje nejistě často až stydlivě. Jeho přítomnost je nenápadná, nikoho neruší, je zranitelný a senzibilní. Vezměme však v úvahu, že právě tato osoba má ascendent v Beranu a vlastní tudíž velmi ostré lokty. Její, rybí ego (Slunce v Rybách) však nepřipustí natolik nepříjemné energie, ve skutečnosti o nich nechce nic vědět. Řekněme, že se tato osoba nachází ve středu diskuze a jako již mnohokrát se opět nedostane ke slovu. Uraženě tedy vstane a odchází. Její sako však zavadí o ubrus na stole a stáhne s sebou i sklenice a láhev ze stolu. V úleku nad tou spouští ještě převrhne stoličku, která zavadí o regál se sklem a zkázonosné dílo je dokonáno. Výsledkem je zničení. Argument této osoby? Vždyť jsem chtěl – chtěla pouze a nenápadně odejít…

Pokud by tento člověk měl kromě Slunce ještě ascendent v Rybách, bylo by mu srdečně jedno zdali dojde ke slovu či nikoliv. Zcela nenápadně by poseděl a stejně nepozorovaně odešel. Pokud by to byl člověk se Sluncem i ascendentem v Beranu, již dávno by si vybojoval své místo v prostoru, ale pravděpodobně by párkrát praštil i pěstí do stolu. Z jeho reakcí by však nevzešlo zničení.

Naproti tomu však stojí náš Ryba – ascendent Beran – človíček bezradně nad hromadou střepů a snaží se najít výmluvy proč a jak a vůbec….Samozřejmě nezavinil tuto spoušť vědomě, v čemž mu dáme za pravdu. Je však nutné, aby si dal do souvislosti (zde uražený odchod) příčinu a její následek (rozbité nádobí), své pohnutky a jejich vnější materializaci. V momentě, kdy pochopí, že co se děje v okolí má přímou souvislost s postojem jeho vědomí začne rozumět působení svých vlastních energií. Prosvětlí kousíček stínu beranského ascendentu, který bude bez přestání nálehávě působit v lidském vědomí, dokud nebude přetransformován k dokonalé formě. Vrstva po vrstvě, inkarnace po inkarnaci narůstá jeho naplnění. Při pohledu na minulost člověka s ascendentem v Beranu vidíme zrozence, který se snaží vnutit životu svoji vlastní vůli. Tento postoj mu hází do cesty nekonečné šarvátky a boje. Není čas dlouze přemýšlet nad vlastním jednáním a činy, není čas brát ohledy vůči ostatním. Za rohem čeká další konflikt a bitva, které přehluší všechny pochybnosti. Tyto energie nutí k jejich naplnění, nic nezůstane nevybojováno, nevyřčeno, nedotčeno. I to, co má být nedotčeno, zamlčeno a zůstat v pokoji.

 

Autoři: Peter Orban & Ingrid Zinnel

Překlad: Pavla Aligová

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode