Astrologické aspekty z pohledu rodinného systému

12.12.2009 15:27

Astrologické aspekty z pohledu v rodinného systému

Konjunkce 0° aspekt:

Předek odpovídá archetypu dvou (konjunkce), či více energií (planet), ztotožňuje se s nimi nebo jedná na základě jejich charakteristik, což se promítá do každodenního života pokračovatele rodinné linie. Následovník rodu je nucen si projít v realitě celou paletu jejich konjunkčních významů, energetického, rodového propojení s nimi, což mu zůstává po dlouhou dobu skryto na úrovni podvědomí. Nutnost příjmutí tématu, rozvinutí sil k jejímu rozuzlení, pochopení a vyrovnání. Potřeba diferencovat, rozlišovat sílu a poselství planet jednotlivě, vymanit se z nepřehlednosti situace jejich hromadného působení.

Opozice 180° aspekt

Energetické napětí, přitažlivost  mezi vědomím a podvědomím, dvěma póly, které přitahují situace a osoby připomínající jednotlivci jeho odtrženou (zapřenou, potlačenou) část vlastní osobnosti. Opozice v radixu jsou ukazatelem rozpolcenosti osobnosti vznikající z nevyřešených konfliktů předků, pozicí oběť – zločinec a svazků poznamenaných vášní. Vědomou snahou opětovného spojení rozpolcené osobnosti, řešením problémů vlastních i generačních, pozorováním projekcí osobních na protějšek a protějšku k vlastní osobě (opozice) je možné problém konstruktivními kroky řešit a energeticky vyrovnávat.

Kvadrát 90° aspekt

Vnitřní, trýznivý konflikt mezi dvěmi rozlišnými hodnotami z minulosti rodinného systému, přesto však v rodině aktuálně – negativně působící.

Trigon 120° aspekt

Mistrovsky zvládnuté životní zkoušky našich předků. Soulad, schopnost spojení soukromých a společenských hodnot v jeden, životaschopný celek.

Sextil 60° aspekt

Vykročení na cestě k pozitivním cílům a jejich částečné naplnění. Ke korunovaci díla je však potřeba usilí další generace, generací rodinné linie.

Quincunx 150° aspekt

Zatuhlé, těžce řešitelné touhy v rodinném systému, které se před jejich dosažením zvrátily pouze v neúspěšné, nenaplněné naděje.

 

autor: Werner Held

překlad: Pavla Aligova

 

                   

 

 

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode