Channeling - Marie Magdalena

10.01.2014 09:17
 

 

Marie Magdalena vypráví

Milované sestry a bratři, buďte pozdravení ve jménu toho, který je Ona i On. Naplňuje mne radostí k vám promluvit. Naplňuje mne zároveň radostí vnímat přítomnost prostřednictvím mé přítelkyně (médium). Doprovázela mne už tehdy, kdy jsem musela opustit můj milovaný domov. Tímto jsme vlastně už v polovině mého příběhu, ale dovolte mi nejdřív ujasnit několik zásadních omylů. Tímto promlouvám především k vám, drahé sestry.

Je vám neustále tvrzeno, že jsem byla nevěstkou a ještě nedávno se nad tím nikdo nepozastavil. Jak jistě víte, nikdo neprojevil a neprojevuje zájem, aby ženská síla vstoupila do své přirozené suverenity. Příčina se nachází v minulosti a nacházíte se v čase, kdy se vaše síla začíná probouzet.

Muži měli strach z naší síly a proto se rozhodli udržovat nás v malosti a bezvýznamném postavení. V mém čase, ve společnosti Ježíše, už tehdy lidé neporozuměli bezpodmínečné lásce, která nás spojovala. Bylo proti jejich mysli, aby uznali, jak silné může být spojení mezi mužem a ženou. Proto si vykalkulovali nepravdivý příběh a vypálili mi znamení nevěstky.

Vyrůstala jsem v ochraně a lásce milující rodiny na jihu země, kterou dnes nazýváte Izraelem. Moji rodiče se velmi milovali a naše rodina měla významné postavení ve společnosti, jelikož otec pocházel z rodiny krále Davida. Matka pocházela z Egypta, byla vyškolena a zasvěcena v chrámu Bohyně Isis. Bylo jejím přáním, abych i já absolvovala stejné vzdělání, a proto jsem strávila dobu od mých 12 do 18 let v přítomnosti chrámových kněžek Isis. Tyto ženy znaly nejhlubší tajemství naplněné lásky a sexuality. Byla jsem rovněž zasvěcena do těchto mystérií. Před tím než začnete fantazírovat, o čem to vlastně bylo, dovolte mi vysvětlit, že tyto praktiky mají čistě energetickou podstatu. Učila jsem se ovládat a řídit mé energie, vystupovat kundalini a připravovat se na úkol, který mne očekával. Moji milí, to bylo již předurčeno božským plánem.

Při setkání s Ježíšem jsem byla vysvěcenou kněžkou a pannou. Nosila jsem na zápěstí náramek ve tvaru hada, symbol zasvěcení a příslušnosti k řádu Isis. Setkali jsme se u kašny a Ježíš mi pomohl vytáhnout nahoru těžkou nádobu naplněnou vodou. V momentě, kdy jsme si  pohlédli do očí, jsme pochopili, že jsme si souzeni. Naše manželství bylo sezdáno v tichosti a bez okázalostí v chrámu Isis, což jsme oba považovali za přiměřené. Ještě nikdy jsem neviděla proudit tolik lásky z lidského srdce jako u tohoto muže – Ježíše. Strávili jsme společně krátký, velice šťastný čas, ve kterém jsem byla zasvěcena do Ježíšova poslání, které mělo brzy následovat. Neustále mne žádal o odpuštění z důvodu jeho brzského odchodu. Jako bych měla těžký kámen na srdci a začala jsem v plném rozsahu chápat, co je odemne vlastně požadováno. Smířila jsem se s mým osudem, protože bych nikdy nechtěla postrádat lásku tohoto muže.

Věděla jsem, co bude následovat a mým posláním byla láskyplná podpora, síla, kterou jsem Ježíši propůjčovala k naplnění jeho poslání. Oba jsme věděli, že síla naší lásky je schopna jej provést i přes temnou noc, která jej očekávala.

Poslední, společně strávenou noc jsme počali dítě. Vznášela jsem se v nekonečné blaženosti, kterou zastíňoval pocit rozloučení.

Setkala jsem se však s Ježíšem ještě jednou, při jeho vzkříšení, kdy mne okamžitě vyhledal. V Ježíšově korunní čakře jsem uviděla sedmou pečeť, což bylo potvrzením naplnění jeho cesty. Právě zde se naše cesty rozešly a mé srdce se rozpadlo na střepy. Naléhavě mne žádal, abych se dostala do bezpečí.

Začala jsem se připravovat na cestu, jelikož právě Ježíšovi učedníci neprojevovali přílišné pochopení pro moji situaci. Nevyjádřili se otevřeně, vnímala jsem však jejich závist vůči vzájemné blízkosti - lásce s Ježíšem. Vycestovala jsem se svými, nejbližšími přítelkyněmi, mezi kterými se nacházela i žena – současné médium. Nalodili jsme se směrem do Alexandrie. Pluli jsme směrem na sever přes středozemní moře a vystoupili na francouzském pobřeží. Tam na mne čekali druidové, kteří byli uvědomění lidmi z mého řádu. Doprovázeli mne přes neznámou pevninu a nakonec jsme pluli znova přes moře. Vystoupili jsme v jižní Anglii, kde mne očekávaly kněžky řádu Velké Matky. Ukryly mne na ostrově Luny a zde spatřila světlo světa naše dcera Sarah. Byla pro mne útěchou v tomto chladném světě, ve kterém jsem žila, toto neobyčejně rozkošné dítě. Tolik se podobala svému otci a vlastnila i jeho nezaměnitelný smysl pro humor. Když vyrůstala, zasvětila jsem ji do mystérií a ona sama mi přislíbila tato tajemství předávat dál její dceři.

Moji milovaní, toto časové období smutku je pro mne dávnou minulostí. Ježíš i já jsme opět v jednotě. Tolik jsme si přáli, aby příklad naší, bezpodmínečné lásky byl orientací pro vaše vztahy. Bohužel byly tyto svaté vědomosti zahaleny mlhou a strach před ženskými schopnostmi přetrvává dodnes. Přesto naše láska uvolnila cestu k poznání a každý může náš příklad následovat. Vyprávím můj příběh, aby mohl konečně vstoupit do vašich srdcí i vědomí. Vaše srdce potvrdí můj příběh. Moji milí, žádám vás, otevřete se zázrakům lásky, čekají na vás. To bylo našim toužebným cílem a jistě v budoucnosti pochopíte, že je to i váš cíl. Objímám vás v lásce a světle.

Namasté   

Maria Magdalena


 

Překlad z knihy Christy Heidecke - Was würde die Liebe jetzt tun ?

Pavla Aligová

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode