Chariklo

23.12.2014 19:37

Chariklo, nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které známe u větších planet.Právě tyto prstence zmýlily vědce při pozorování. Netušili, že sledují v rozdílných, časových odstupech prstence Charikla a podruhé samotný objekt – Chariklo. 3.června 2013 vědcům pomohla k rozluštění astronomické záhady náhoda. Těleso se přiblížilo ke stálici, která propůjčila objektu dostatek světla k pozorování a Chariklo se „ukázalo“ astronomům v plné parádě. Záhada byla rozluštěna. Malá planetka s prstenci je ojedinělým, astronomickým jevem.

Podobně tajemně působí Chariklo i v astrologické symbolice. Ač mytologicky souvisí s vodními nymfami, astrologicky je přiřazena ke kentaurům. Astronom James Victor Scotti objevil Chariklo 15.02.1997 – Tuscon/AZ. Vedle katalogového čísla, která bývají objektům běžně přiřazena - 10199, propůjčil Scotti novému tělesu i ženské jméno – Chariklo. Důvodem byla podstatně menší excentricita oběžné dráhy než na jakou jsme zvyklí u ostatních kentaurů. Tranzitně projde Zodiakem Chariklo v průběhu 62 let, Chiron přibližně 50 let.

Řecká mytologie prezentuje Chariklo jako Chironovu manželku. Přes kentaurskou příslušnost je ztvárněna na dochovalých předmětech v lidské podobě ženy, kentaurové vlastní podobu napůl zvířecí (koně). Krása Charikla se snoubí s kultivovaností, často byla vídána ve vybrané společnosti bohyň Ceres, Pallas Athene a Artemis. S Chironem počala dceru Endëis, často pojmenovanou jako Okyrhoe nebo Melanippe. Objevuji se i zmínky o proslaveném, slepém jasnovidci Teiresiasi, není však potvrzeno, zdali byl opravdu synem kentaurského páru.

Zde končí dochovalý materiál o tajemné Chariklo, která je občas srovnávaná s pohledem za zrcadlo. Symbolickou charakteristiku malé planety musíme tedy odvodit z horoskopu objevení. Z oběžné dráhy lze vytušit, že Chariklo není omezená časem, pohybuje se již za prahem strážce času – Saturnem. Ascendent Panny propůjčuje Chariklo status neposkvrněnosti a ve spojení s Merkurem (ve Vodnáři) zdroj nekonečné inspirace, s Neptunem v trigonu na severní,lunární uzel brilantní intuici.Konjunkci (stélium) 4 planet ve Vodnáři dává vytušit bystré naladění a radost ve sdílení s protějškem. Slunce v 6.domě (vládce 12.domu) se pojí se snahou manifestovat boží záměry v pozemském životě. Nebeské ideály se však v pozemské, tělesné manifestaci (vtělení) a realitě často proměňovaly pro tak jemnou bytost jako úmorný úkol. Odpor protějšku brzdil nadšení a ideály (DS Ryby, Mars v 1.domě op. Saturn v 7.domě) které přinesla Chariklo - její poselství duchovního růstu. Okolí, ve kterém žila (3.dům ve znamení Střelce, plus Pluto a Nessus, Jupiter v 5.domě) se dá přirovnat k peklu na zemi. Podvodné jednání, lži a násilnosti kentaurských hord bylo zcela v rozporu s jemnou náturou Charikla.Z aspektů lze předpokládat silný, manipulační vliv kentaura Nessa – tlak, kterým se snažil svést Chariklo z cesty poznání (osa3/9) a triky k dosažení jeho, podvodných záměrů (Nessus kvadrát AS). V jejím okolí se nenanácházel téměř nikdo, kdo by byl schopen pochopit, proč jako žena vyžaduje tolik volnosti a autonomie – nezávislosti.

Jediným mužem – partnerem, který rezonoval s jedinečným nastavením Charikla byl kentaur Chiron. Ten ji pomáhal jako bytosti s vysokými, duchovními vibracemi snášet tíhu pozemské existence (Slunce trigon Chiron) a zrcadlil její zraněnou, mužskou část (Animus) osobnosti a zároveň cestu ke ztracené sebehodnotě. Chariklo mohla vést s Chironem naplňující rozhovory, přesto vnímal Chiron její touhu po svobodě a nezávislosti jako přehnané. (Chiron kvadrát Uran, Neptun, Jupiter), což vedlo k partnerským konfliktům (Chiron kv.Chariklo). Chiron chtěl mít Chariklo neustále fyzicky nablízku, protože mu propůjčovala jako žena pocit pohodlí a bezpečí. (Slunce trigon Chiron ve 2.domě). Přes a díky svému muži se učila Chariklo zpracovávat bolest a transformovat ji v hluboké poznání existence (Chariklo trigon Pluto). Chiron, mimo jiné, symbolicky zastupuje genové manipulace a jako šaman, léčitel i učitel zároveň, vnímal rozpor mezi pozemským učením a dodržováním božích zákonů.Příběh Chirona a Chariklo lze srovnat s příběhy dnešních párů. Léčkami, které jsou partnerským vztahům nastaveny, téma rovnoprávnosti mezi mužem a ženou, trauma tradicemi a představami rodinnými i kolektivními svázané ženy a manipulacemi předsudků zformovaného muže.

Ponechávám téma otevřené, rozpracované. Jsem si jistá, že zbývá ještě spousta astrologické práce, hledání skrytých souvislostí, nutnost pozorování a debaty s kolegy astrology. Již dnes však chci poděkovat všem, kdo společně se mnou vykročili po úzké stezce zkoumání netradičních těles. Je nekonečná stejně jako vesmír…

© Pavla Aligova

 

Objeveni Charikla 15.02.1997

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode