Chariklo

08.10.2016 19:41

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které známe u větších planet.Právě tyto prstence zmýlily vědce při pozorování. Netušili, že sledují v rozdílných, časových odstupech prstence Charikla a podruhé samotný objekt – Chariklo. 3.června 2013 vědcům pomohla k rozluštění astronomické záhady náhoda. Těleso se přiblížilo ke stálici, která propůjčila objektu dostatek světla k pozorování a Chiraklo se „ukázalo“ astronomům v plné parádě. Záhada byla rozluštěna. Malá planetka s prstenci je ojedinělým, astronomickým jevem.

Podobně tajemně působí Chariklo i v astrologické symbolice. Ač mytologicky souvisí s vodními nymfami, astrologicky je přiřazena ke kentaurům. Astronom James Victor Scotti objevil Chiraklo 15.02.1997 – Tuscon/AZ. Vedle katalogového čísla, která bývají objektům běžně přiřazena - 10199, propůjčil Scotti novému tělesu i ženské jméno – Chariklo. Důvodem byla podstatně menší excentricita oběžné dráhy než na jakou jsme zvyklí u ostatních kentaurů. Tranzitně projde Zodiakem Chariklo v průběhu 62 let, Chiron přibližně 50 let.

Řecká mytologie prezentuje Chariklo jako Chironovu manželku. Přes kentaurskou příslušnost je ztvárněna na dochovalých předmětech v lidské podobě ženy, kentaurové mužského pohlaví vlastní podobu napůl zvířecí (koně). Krása Charikla se snoubí s kultivovaností, často byla vídána ve vybrané společnosti bohyň Ceres, Pallas Athene a Artemis. S Chironem počala dceru Endëis, často pojmenovanou jako Okyrhoe nebo Melanippe. Objevuji se i zmínky o proslaveném, slepém jasnovidci Teiresiasi, není však potvrzeno, zdali byl opravdu synem kentaurského páru.

Zde končí dochovalý materiál o tajemné Chariklo, která je občas srovnávaná s pohledem za zrcadlo. Symbolickou charakteristiku malé planety (planetoid) musíme tedy odvodit z horoskopu objevení. Z oběžné dráhy lze vytušit, že Chariklo není omezená časem, pohybuje se již za prahem strážce času – Saturnem. Ascendent Panny propůjčuje Chariklo status neposkvrněnosti a ve spojení s Merkurem (ve Vodnáři) zdroj nekonečné inspirace, s Neptunem v trigonu na severní,lunární uzel brilantní intuici.Konjunkci (stélium) 4 planet ve Vodnáři dává vytušit bystré naladění a radost ve sdílení s protějškem. Slunce v 6.domě (vládce 12.domu) se pojí se snahou manifestovat boží záměry v pozemském životě. Nebeské ideály se však v pozemské, tělesné manifestaci (vtělení) a realitě často proměňovaly pro tak jemnou bytost jako úmorný úkol. Odpor protějšku brzdil nadšení a ideály (DS Ryby, Mars v 1.domě op. Saturn v 7.domě) které přinesla Chariklo - její poselství duchovního růstu. Okolí, ve kterém žila (3.dům ve znamení Střelce, plus Pluto a Nessus, Jupiter v 5.domě) se dá přirovnat k peklu na zemi. Podvodné jednání, lži a násilnosti kentaurských hord bylo zcela v rozporu s jemným charakterem Charikla.Z aspektů lze předpokládat silný, manipulační vliv kentaura Nessa – tlak, kterým se snažil svést Chariklo z cesty poznání (osa3/9) a triky k dosažení jeho (Nessus), podvodných záměrů (Nessus kvadrát AS). V jejím okolí se nenanácházel téměř nikdo, kdo by byl schopen pochopit, proč jako žena vyžaduje tolik volnosti a autonomie – nezávislosti.

Jediným mužem – partnerem, který rezonoval s jedinečným nastavením Charikla byl kentaur Chiron. Ten ji pomáhal jako bytosti s vysokými, duchovními vibracemi snášet tíhu pozemské existence (Slunce trigon Chiron) a zrcadlil její zraněnou, mužskou část (Animus) osobnosti a zároveň cestu ke ztracené sebehodnotě. Chariklo mohla vést s Chironem naplňující rozhovory, přesto vnímal Chiron její touhu po svobodě a nezávislosti jako přehnané. (Chiron kvadrát Uran, Neptun, Jupiter), což vedlo k partnerským konfliktům (Chiron kv.Chariklo). Chiron chtěl mít Chariklo neustále fyzicky nablízku, protože mu propůjčovala jako žena pocit pohodlí a bezpečí. (Slunce trigon Chiron ve 2.domě). Přes a díky svému muži se učila Chariklo zpracovávat bolest a transformovat ji v hluboké poznání existence (Chariklo trigon Pluto). Chiron, mimo jiné, symbolicky zastupuje genové manipulace a jako šaman, léčitel i učitel zároveň, vnímal rozpor mezi pozemským učením a dodržováním božích zákonů.Příběh Chirona a Chariklo lze srovnat s příběhy dnešních párů. Léčkami, které jsou partnerským vztahům nastaveny. Téma rovnoprávnosti mezi mužem a ženou. Trauma způsobené tradicemi a představami rodinnými i kolektivními svázané ženy a manipulacemi předsudků zformovaného muže.

Ponechávám téma otevřené, rozpracované (23.12.2014). Jsem si jistá, že zbývá ještě spousta astrologické práce, hledání skrytých souvislostí, nutnost pozorování a debaty s kolegy astrology. Již dnes však chci poděkovat všem, kdo společně se mnou vykročili po úzké stezce zkoumání netradičních těles. Je nekonečná stejně jako vesmír…

12.07.2016. Ve spolupráci s M.K. jsem vstoupila do informačniho pole Chirona a Charikla.Jako vyškolený terapeut kombinuji astrologii s konstelacemi planet a systémovými konstelacemi (práce v informačním - morfogenetickém poli).

Vrátím se krátce k symbolice a působení Chirona na planetě Zemi a prolínání s životem pozemského člověka. Stálice rezonují s duchem, planetoidy s duší a planety s fyzickým tělem člověka. Chiron nás učí dojít přes utrpení k poznání.V tomto momentě předává štafetu Chariklu, která stabilizuje poznání, ke kterému jsme došli vlivem prošlého utrpení. Chariklo chrání před úpadkem  do minulého, nevědomého stavu. Udržuje poznání na úrovni bodu pochopení spojeného se strádáním, utrpením a těžkými, životními zkouškami drásající až na dno duše (Chiron). Chariklo je stabilizátor poznání a dává člověku šanci si ho udržet. Podporuje jeho vůli, aby neupadl zpět do minulé iluze.

Chiron je mistrem geometrie a Chariklo rozezvučí jeho geometrické tvary (mandaly). Absolventi seminářů masáží s tibetskými mísami podle Petra Hesse mají možnost zhlédnout video, kdy se rytmickým úderem na tibetskou mísou naplněnou vodou začnou tvořit tvary – mandaly. Moje osobní vzpomínka ze seminářů se propojila s objevením spolupráce mezi Chironem  a Chariklem. Geometrie a zvuk. Práci s tibetskými mísami lze tedy přiřadit pod „patronát“ Chirona a Charikla.

Zvuk léčí a prostupuje až do DNA člověka, které obsahuje kόdy. Chariklo je schopna prostupovat i programy DNA a otevírat je. Zde však narážíme na úroveň vědomí člověka a jeho, omezenou schopnost rezonance s vysokými vibracemi Chirona a Charikla (vibrační jednotka Bovis podle André Bovis). Kosmická tělesa mají přirozeně mnohem vyšší vibrační jednotku Bovis než člověk. Existují však jedinci, kteří jsou schopni zvýšit Bovis protějšku (adepta) a ten fyzicky prožije zvyšené vibrace. Prožitek lze přirovnat k jízdě v raketě, kde pociťujete velké zrychlení. Návrat k průměrné, pozemské hodnotě může vyvolat fyzickou nevolnost až k pocitu zvracení.

Jak je vidět jsme částí i částicemi celku, jsme vším a vše je obsaženo v nás.

Chiron a Chariklo jsou toho důkazem, který budou jedni popírat a druzí uznávat. Určitě tak dlouho, dokud nezmizí utrpení (Chiron a Chariklo) z planety Země. Zvuk je i uzdravující hudba, která nás zjemňuje nebo činí agresivními. Vlivy hudebních žánrů na lidskou psychiku jsou známy a například Heavy Metal je schopen „uvařit“ vajíčko natvrdo. Co dělá s lidským mozkem? Na internetu lze dohledat spoustu studií na téma Hudba a lidský mozek.

Podle postavení Chirona v horoskopu najdeme slabá místa. Objevíme strmé stezky i propasti v lidské duši, životní křižovatky a cesty do vědomí. Naše duše hledá rezonanci s vyššími vibracemi, které vedou k uzdravení nejen fyzickému, ale i rodinnému a kolektivnímu. K uzdravení celého systému. Chariklo je bodem procitnutí do pokory. Stabilizátor poznání i zmoudření, prohlédnutí a pohlédnutí za oponu.

Pokračování (někdy) příště…

© Pavla K.N.Aligova

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode