Elementy ve vztazích - Oheň

23.02.2013 07:30

ELEMENT OHNĚ

Oheň nemá skutečné propojení s ostatními elementy – jednoduše je potřebuje a používá, (vzduch, země) je jími ohrožen nebo zničen (především elementem Vody a Země). Podobně to vypadá i tématicky v horoskopu člověka. Vztahům přiřazuje nepodstatnou váhu, jsou podpůrným prostředkem a používá je k dosažení, podpoře vlastních cílů. Protějšek slouží  jako spoluhráč, který nahrává. Uznání a sláva však jednoznačně směřuje na jedinou osobu, což je i smyslem týmové práce.

Lidé se zvýrazněným elementem Ohně přikládají velkou váhu samostatnosti a potřebují notnou dávku volnosti, aby mohli naplnit svá předsevzetí a cíle. Ostatní svoji přítomností „ohniváky“ doprovází, slouží jako tahouni nebo svoji přítomností vyvolávají konfrontační spory, které v konečném efektu slouží opět ku prospěchu projektu, nápadu či pohnutce ohnivého jedince. Lidé s výrazným elementem Ohně jsou individuální bojovníci, rivalové, vůdci, žháři, zástupci skupin a náčelníci. Stejně zabarvený je i jejich vztah. Jednají podle vlastního pocitu, následují vlastní impulzy, představy a podle nich jednají. Kvalita vztahu s partnerem se rovná kvalitě konkurence nebo výběrového řízení.  Ohnivák potřebuje hrát roli vůdce i svůdce a protějšek by ho mněl samozřejmě následovat. Občas však může docházet k prohození pozic.

Pro člověka se zvýrazněným ohněm je samozřejmé, že vztahy přetváří, mění všechny zúčastněné, nebo jednotlivce, obsahují proces přeměny, což probíhá vědomě nebo i podvědomě. Pokud není vztah v neustálém pohybu, nenaplňuje určité cíle, nepodřizuje se vývoji, o takové spojení ztratí ohnivák poměrně rychle zájem.

V nejlepším případě se dá přirovnat vývoj vztahů ohniváka k alchymistické přeměně olova ve zlato. Zkouškou ohně prochází jeho egoismus, narcistické vzorce chování  a po přetavení zbude pouze plamen skutečné lásky propůjčující schopnost jasné vize kvalitního vztahu.

Pro osoby s nedostatečným zastoupením ohně v horoskopu je možné  nepochopení přístupu ohnivých jedinců, kteří potřebují ve vztahu náboj soupeřivosti, vyvolávající jejich zájem o protějšek. Vše ostatní se jim jeví jako nudné a fádní. Očekávají od druhých aktivní přístup a zasazují se o činnost, ve které se projeví schopnosti a talenty jejich protějšku.Vytváří snahu a často i tlak ostatní přesvědčit o prospěšnosti svých individuálních plánů.

Ohniváci vycházejí z předpokladu, že ostatní fungují stejně či podobně a považují konflikt nebo rozdílnost názorů jako obohacující, zvyšující dynamiku vztahů. Měření sil s ostatními vyvolává postoj brát svůj protějšek vážně, rozdělování lidí na pozice nadřízených a podřízené jim nečiní žádné problémy.

Aby si vztahy jedinců z převahou ohně udržely schopnost zdravého vývoje, nezatuhly nebo nespadly na destruktivní úroveň nebo dokonce protějšek pouze nezneužívaly je nutná zásadní věc: Oba partneři musí mít zdravé sebevědomí, vědět kým jsou, schopnost čerpat z vlastního pramene tvořivosti a dokáží se prosadit. Jsou otevření k férovým diskuzím, drží se pravidel hry a respektují stejná práva pro oba.

Vedle zdravých, ohnivých kvalit je třeba i protilehlé, vzdušné kvality, která dokáže pohlcující a zničující kvality ohně držet na hranici pozitivního působení.

K elementu Ohně patří Beran, Lev a znamení Střelce.

Se svolením autorky – Vereny Bachmann a vydavatele – Astrologie Heute

přeložila Pavla Aligova

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode