Elementy ve vztazích – úvod

23.02.2013 07:45

VZTAHY V HOROSKOPU

O co jde ve vztahu, co je vztah a co jej vytváří? Jak nám může téma vztahů přiblížit astrologie? V následujícím článku si objasníme rozlišné podoby a formy vztahů z astrologického pohledu.

Pokud se někdo bez předsudků pustí do diskuze o vztazích, následně zjistí, že pohledy na partnerství se podstatně liší. V podstatě nepřipisují všichni partnerství stejnou váhu. Někteří jedinci potřebují vztah jako vzduch k dýchání, nedokáží vůbec bez vztahu existovat. Pro jiné jsou vztahy důležité, ale dokáží pohodově žít i bez nich, jejich život utváří jiné priority. Rovněž i pohnutka, očekávání a vztahové naplnění jsou u mnoha lidí odlišné. Někteří z nich hledají spojení a pocit soudržnosti, potřebují těsnou blízkost. U jiných vzbuzuje pocit blízkosti představu omezení a strach ze zadušení. Tento druh lidí potřebuje odstup, volnost a vztahovou nezávaznost. Vyskytuje se i typ lidí, kteří žijí dva vnitřní rozpory. Jedna část osobnosti odmítá blízkost a tělesnost a ta druhá naopak velmi touží po absolutním prolnutí s blízkou osobou.

Díky astrologickému výkladu – řeči symbolů jsme schopni porozumět různorodému přístupu a vztahovým potřebám zapsaným v horoskopu jedince, rozeznáváme individuální potřeby. Pohled do horoskopu nám umožňuje rozlišit, kterou z forem vztahu dává člověk přednost.

Společně s planetami, osami a znameními hrají nepřehlédnutelnou roli i přítomné elementy. Zároveň i rozložení domů v horoskopu dopomáhá rozšifrování vztahových potřeb a kvality vztahů, které jedinec potřebuje a vyhledává.

ELEMENTY A VZTAHY

Jednou z možností k rozlišení vztahových témat a potřeb nabízí pohled na působení čtyř elementů (oheň, vzduch, voda, země) v horoskopu. Přestože se naše realita skládá ze všech čtyř elementů a žádný z nich nemůže působit zcela odděleně, má každý z nich podstatně rozdílný vztahový obsah – potřebu propojení s protějškem.

Pouze element vzduchu a vody považuje vztah za klíčové téma v životě, element ohně a země upřednostňuje jiné priority. U každého elementu je možné vypozorovat rozlišný přístup k okolí i vzorce vystupování.

Pokud převedeme elementy do roviny lidského výrazu, chování člověka, rozvinou se před námi rovněž rozlišné varianty lidských vztahů.

 

Se svolením autorky – Vereny Bachmann a vydavatele – Astrologie Heute

přeložila Pavla Aligova

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode