Elementy ve vztazích - Voda

23.02.2013 07:41

ELEMENT VODA

Také u elementu Vody (podobně Vzduch) jsou vztahy centrální téma, každopádně ve zcela jiné formě a kvalitě. Tento element spojí vše s čím příjde do kontaktu, propojí vše ve svém okolí. Něco rozpustí, vyplaví (soli), s některými částmi se smíchá. Prostoupí vším, co je propustné a obstoupí vše pevné. Voda a země mají většinou těsné spojení. Země propůjčuje vodě dno a dává tvar – formu nebo se promíchají v bahno. Vše, co je v zemi rozpustné přijme element vody doslovně do sebe. Rovněž vzduch a voda se mohou propojit: podle množství vody se proměňují v páru, mlhu nebo mraky. Stejně tak může voda pojmout vzduch,vytvořit a uvolnit stoupající vodní bubliny. Také voda s ohněm mají těsné spojení a společnou, intenzívní reakci. Pokud je oheň dominantní je schopen vodu zahřát a změnit její vlastnosti. V opačném, případě je voda schopna uhasit oheň.

Voda tedy není nikdy osamocená, ovlivňuje vše, co se nachází v její blízkosti, mění kvalitu a vlastnosti okolí, je neustále ve spojení a vztazích.

Podobně se chovají i lidé spojení s vodním elementem, což se děje podvědomě a automaticky.

Spojí se s pocity, náladou, pohledy, náhledy a potřebami svého okolí, jakoby byly jejich vlastní a podle nich i vystupují (chovají se). Často se svému okolí podle potřeby přizpůsobí. Jsou vyloženě systémovými lidmi, proto se stávají částí systému a systém považují za část jich samotných. Jsou v podstatě neustále ve vztahu se vším a s každým. Propojení a intimita je zcela normální stav, vše ostatní je jim cizí.

Reagují na náladu okolí vlastní přeměnou a potřeby protějšku proměňují ve své vlastní, nachází se v neustálém propojení a rezonanci s okolím. Na konci procesu smíchání vody s jinými materiály je těžké rozlišit východní pozici a stejně tento proces vnímá i vodní člověk. Vše je promícháno, propuštěno, prostoupeno a je těžké rozeznat, co vlastně, který pocit nebo potřeba komu patří. Prolnutí je dokonalé. Jedinec neprolíná s jedním či více lidmi, ale vytváří celé systémy a stará se, aby se dařilo všem dobře jako jemu samotnému. Utrpení protějšku považuje za své vlastní.

Doslovná péče o protějšek, soucit, schopnost proměny nálad a vcítění prolíná s viditelnou reakcí planet v aspektaci na „směs“ těchto kvalit. Jediným řešení pro jedince s výrazným zastoupením vodního elementu a šance vnímat mezi tím vším i sebe jako individualitu je nutnost se prostorově oddělit. Z těchto dvou protipólů (prolnutí a oddělení) vzniká zdánlivě jeden paradox – člověk pod silným vlivem vodního elementu se stává „směsí“ všeho kolem nebo se stáhne zcela do ukrýtu – izolace a žije osamocen.

Pokud probíhá vše v pohodě, jsou vodní spojení, partnerství i intimita málokdy individuální záležitostí, bývá přítomná i určitá míra vzájemné závislosti. V případě, že partneři nachází velmi málo společných zájmů, nejsou schopni se vedle sebe rozvíjet nebo jeden dokonce škodí rozvoji druhého, v tom případě nastupuje další vzorec postoje: vodní jedinci se přizpůsobí škodlivému chování protějšku a snaží se situaci proměnit na míru vztahové únosnosti. Pokud nedojde ke zlepšení, příchází poslední stádium, kdy přeteče džbán trpělivosti a situace eskaluje k rozchodu. Bez upozornění, náhle a často k velkému překvapení protějšku.

Vodní vztahy se dají nejlépe přirovnat k řece, jezeru nebo moři a všemu co jejich kvality obsahují. Jsou spojující a symbiotické, trvají tak dlouho, dokud to okolnosti připustí. Jedná se o soudržnost, spojení a prolnutí s protějškem i okolím. Hlavní zájem však není namířen na fyzičnost, nýbrž na emocionální hloubku a její svět. Ve vodních vztazích není tudíž problémem prostorová (geografická) vzdálenost, často je vztahu dokonce ku prospěchu. Pokud však vznikne problém emocionální, který se může vztahovat pouze na jednoho partnera, nastává skutečný problém pro všechny zúčastněné a zabarvuje i vztahy v okolí.

V ideálním případě se nachází vztah založen na vodních kvalitách v emocionální rezonanci obou partnerů. Je velkou předností se otevřeně bavit o citech a citových potřebách, vyjasnit si oboustranná přání i představy.

K tomu, aby se nestal vodní vztah pouhou směsí potřeb a povah dvou lidí nebo celých systémů je potřeba protilehlého elementu Země. Je schopen propůjčit vodě jasný pohled na selekci hodnot a rozlišovací schopnost. Element Země učí vodu zodpovědnosti, ukazuje hranice i ohraničení, propůjčuje možnost dalšího vývoje vnímání forem existence.

K elementu Vody patří znamení Raka, Štíra a Ryb.

Se svolením autorky – Vereny Bachmann a vydavatele – Astrologie Heute

přeložila Pavla Aligova

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode