Elementy ve vztazích - Vzduch

23.02.2013 07:39

ELEMENT VZDUCH

Element Vzduchu patří k jednomu ze dvou vztahových elementů. Vzduch je všudypřítomný, spojuje věci, stará se o výměnu. Díky němu zažehne oheň, vzduch transportuje jeho teplo a světlo. Vzduch roznáší – rozprašuje částečky země, přenáší vůně (zápachy) půdy na jiná místa, je schopen způsobit vlny i rozčeřit vodu. Element vzduchu je neustále v pohybu, nedá se zastavit ani chytit.

Pro vzdušné jedince je podstatnou částí jejich existence výměna – propojení s ostatními. Jsou mnohem výrazněji orientováni a závislí na sociálních kontaktech než zbývající elementy ohně, vody a země. Ostatní jsou pro ně důležití jako vzduch k dýchání a bez kontaktů by chátrali. Při setkáních jsou otevření protějšku, mají zájem o druhé i jejich svět. Jsou neustále připravení vstoupit do vztahu a stejně rychle z něj i odejít.

Přestože jsou nesmírně vztahově orientovaní, mají v sobě analogii vzduchu, tedy cosi prchavého, odtaživého. Potřebují mnohotvárnost, milují kontakty i vztahy a tráví spoustu času s přáteli. Mají velký okruh známých, rádi se ukazují na veřejnosti, jsou otevření i důvěrní, ale zároveň si udržují odstup a nedají se vlastnit. Tito jedinci mají skutečné vlastnosti elementu vzduchu - jsou přítomní, ale nedají se polapit.

Lidé se zvýrazněným elementem vzduchu nesmírně rádi přijímají imlulzy, informace a předávají je dál. Jsou v podstatě nosiči informací všeho druhu a zvyšují užitek jejich šířením. Jedním, v současnosti nejrozšířenějším a nejoblíbenějším informačním prostředkem formy vzdušného typu jsou sociální sítě Facebook, Twitter a další. Vzdušní jedinci chtějí být propojení v každém čase a za každých okolností se svými přáteli a to nejlépe i na sociální síti. Zajímavá jsou i místa jako kavárny, párty, vernisáže, kde je vždy dostatek příležitostí k seznámení.

Vzdušné vztahy jsou hravé a mají příbuzenský nebo kolegiální charakter. Jako v každém, příbuzenském vztahu, i zde je kladen důraz na pravidla hry a práva všech zúčastněných. Dbá se na otevřenost, rovnoprávnost, často se analyzuje, porovnává, dohaduje a vyjednává. Dominantní roli hrají i gesta a slova, dnes i v podobě mailů, sms, mms a podobně. Vzdušní jedinci považují tyto všechny složky za akt sounáležitosti a rozhovory o zcela banálních každodenních zážitcích (práce, škola) jsou doslovným pojítkem, výživou nutnou pro zdravé fungování vzdušných vztahů a znakem jejich soudržnosti.

Z důvodu vzdušné přirozenosti mají tito jedinci vícero přátelských vztahů, jsou orientovaní mnoha směry, nelpí na jedincích. Potřebují svobodu a volnost, ne proto, aby byli osamělí, ale proto, aby mohli pečovat o své potřeby a potkávali nové lidi a impulzy.

Naplněný vztah vzdušného jedince se dá přirovnat k životu a sociálnímu vzorci ptáků. Přestože někteří z nich udržují celoživotní partnerství, přesto žijí v hejnech a jsou neustále v kontaktu s ostatními jedinci vlastního druhu.

Ač mnohdy působí nespolehlivě a uvolněně, je jejich výsadou dlouhodobá zainteresovanost. Rádi se stanou části života protějšku, přes komunikační výměnu se vztahy stávají důvěrnými, uvolněnými, svobodnými a plnohodnotnými. Potřebují jasná pravidla pro všechny zúčastněné, stejnou míru svobody a volnosti.

K rozvinutí celého potencionálu vzdušných kvalit je nutné zaintegrovat protilehlý faktor  ohně, který dodá nutné impulzy k přeměně myšlenky a informace směrem k činu. Všichni účastníci musí být schopní vložit své impulzy, ukázat se ve své přirozenosti a osobně se angažovat. Jsou-li ochotni se podělit s ostatními o nápady a vize, ukázat vlastní individualismus, pak je možné vytvořit neobyčejně plodné a kreativní vztahy.

K elementu vzduchu je přiřazeno znamení Blíženců, Vah a Vodnáře.

Se svolením autorky – Vereny Bachmann a vydavatele – Astrologie Heute

přeložila Pavla Aligova

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode