Elementy ve vztazích - Země

23.02.2013 07:35

ELEMENT ZEMĚ

Tématika vztahů je pro element Země spíše okrajová. Tento člověk se angažuje pro osobu, se kterou se ve vztahu právě nachází a snaží se o vzájemné porozumění. Nemá zájem si navzájem škodit a hledá prospěšnost pro obě strany.

Země drží oheň v šachu (jako kámen, písek nebo hlína) nebo naopak může oheň pohltit zemi (dřevo).

Země spolupracuje se vzduchem, zabezpečuje cesty (koryta) pro vodu nebo se z vodou míchá. Toto vše však probíhá víceméně pasívně. Pokud se jednou země spojí je nutné vnějších zásahů, aby došlo opět k rozdělení. Z toho důvodu hledají zemití jedinci zřídka spojení, nejsou závislí na vztazích a většinou si vystačí sami. Nejsou však samotáři, bývají příjemní a komunikativní společníci, mívají vyváženou sociální síť. Vztahy, které vznikají z této, sociální sítě (zaměstnání, sport, záliby) budují tak, aby byly únosné nebo měly užitek pro všechny zúčastněné.

Vztahy elementu Země jsou v založeny na užitečnosti a použitelnosti. Vznikají zcela přirozeným procesem odvíjejícím se na vzájemných sympatiích a konkrétních, společných zájmech. Z toho důvodu potřebují čas k vývoji, rozvinutí a růstu. Časem se vytvoří nejenom vztah – spojení, ale i skutečné, vědomé propojení, které není možné ze strany vnitřních vlivů rozpustit. Rozpojení je možné pouze na základě konkrétních, vnějších důvodech, které číní vztah skutečně nefunkčním. Proces rozchodu bývá dlouhodobou záležitostí.

Společně strávený čas, zvyky a rituály hrají v zemitém vztahu podstatnou roli. Zemití lidé vyhledávají tělesný i prostorový kontakt, jsou podstatnou části jejich vztahů. Mají však přirozený smysl k rozdělení prostoru pro sebe i partnera, místo, kde může být každý sám pro sebe. Dokáží si vystavit osobní hranici i na malém prostoru a proto jsou schopni žít delší dobu s více lidmi v malém bytě. Podstatou takového soužití je však vzájemné porozumění.

Vztahy elementu Země jsou často silně statické, nebývají nakloněny změnám, pokud k nim dochází probíhají velmi pomalu a většinou pod tlakem zvenčí. Proto vzniká nebezpečí vztahového zatuhnutí. Jelikož jsou zemití lidé spojení s reálnými fakty, působí často na okolí věcně a příliš střízlivě. Sympatie a uznání projevují svému protějšku praktickým postojem k jejich záležitostem a připravenosti je brát vážně, rádi vyplňují přání partnera pokud jsou realitické a „rozumné.“ K zásadnímu rozporu dochází pokud má protějšek příliš vysoké nároky (element Ohně), bezohledně vniká do prostoru, způsobuje příliš mnoho povyku a napětí.

V ideálním případě se dají zemité vztahy přirovnat k soužití rostlin vegetujících nerušeně vedle sebe. Pokud mají všichni zúčastnění pocit zdravé sebehodnoty, smysl pro vlastní prostor, jsou schopni se napojit na druhého, propojit se, zbytečně nelpět a protějšek nevlastnit,  je možné vytvořit ideální, zemitý vztah.

Přítomnost a kvalita protilehlého elementu vody, její smysl pro společenství a soudržnost, emocionální intenzita i duševní propojení vymaňuje elemet Země z nebezpečí zatuhnout ve vzorcích. Zavlažuje potencionál Země a číní jej plodným.

K elementu Země patří znamení Býka, Panny a Kozoroha.

Se svolením autorky – Vereny Bachmann a vydavatele – Astrologie Heute

přeložila Pavla Aligova

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode