Kentaur Nessus

10.12.2014 06:45

Nessus ve znamení Ryb

Jeden ze tří kentaurů – Nessus (řecky Nessos) je v povědomí i astrologické praxi málo známý. Důvodem bude určitě krátká doba od jeho objevení a nedostatek nasbíraných zkušeností, což zapřičiňuje malý zájem o zaintegrování kentaura do horoskopu.

Planetoid Nessus vstoupil 01.04.2014 do znamení Ryb. Od začátku srpna 2014 se retrográdně vrátil do znamení Vodnáře a v únoru 2015 vstoupí opět a definitivně do Ryb. Změna znamení, ve kterém Nessus započne působit si určitě zasluhuje pozornost.

Nessus (Asteroid číslo 7066) objevil 26.04.1993 David L. Rabinowitz v Kitt – Peak observatoři po kentraurovi Pholus v lednu 1992, (Chiron v r. 1977 Charlesem Kowalem)..

Nessus má průměr přibližně 58 kilometrů a Slunce oběhne za 121,4 let. Díky svému, nepravidelnému pohybu se zdrží 18 let v Rybách, v Beranu 27 let a ve znamení Býka 23 let. Od znamení Lva směrem ke Střelci zrychlí na 2-5 let.

V řecké mytologii měl Nesuss podobu napůl koně, napůl člověka a jako většina kentaurů byl smrtelný. Výjimku nesmrtelnosti vlastnil pouze Chiron. Život kentaura Nessa byl naplněn neustálými konflikty, zabíjením, vyhnanstvím i prohrami. Dostalo se mu však velké pocty a důvěry bohů vykonávat službu převozníka na řece Euenus. Jednoho dne přirazil k řece Herakles, krátce po svatbě se svoji chotí Dejanirou (Deianeira). Vodní hladina prudce stoupla, proto Nessus nabídl službu převozníka, s čímž Herakles přes vzájemné nesympatie souhlasil a sám se snažil rozvodněnou řeku přeplavat. V momentě, kdy se Nessus s Dejanirou vzdálil, propadl své zvířecí nátuře a manželku Herakla znásilnil. Herakles uslyšel volání své chotě a vystřelil otrávený šíp, který zasáhl kentaura přímo do srdce. Umírající Nessus však využil chvilku před smrtí a lstivě přemluvil Dejaniru, aby si schovala pár kapek jeho krve. Ty se ji budou hodit v případě, že Herakles začne toužit po jiné ženě. Stačí namočit Heraklův plášť do uschované krve a získá jeho věrnost. Po létech získává Herakles milenku, pohlednou Jole, která se stává rovněž jeho otrokyní. Dejanira trýzněná žárlivostí si vzpomene na příslib Nessa, potřísní krví Heraklův plášť, načež se spustí velká tragédie. V momentě, kdy si Herakles plášť oblékne pocítí prudké pálení na kůži a bolest se stane natolik neúnosnou, že vystoupí na horu Öta a nechá se zaživa upálit. Dejanira je spádem situace v hlubokém traumatu pocitu viny a ukončí svůj život sebevraždou. V souvislosti s tímto příběhem se používá slovní obrat Nessova košile nebo Nessův plášť, což naznačuje proradné jednání s dalekosáhlými následky do následných generací.

S tímto fenoménem téžkého zločinu se setkáváme v rodinných konstelacích, kde se trauma přenáší do dalších generací. Astrologicky se Nessus – rodinná provinění objevuje v horoskopu nejčastěji ve 4, 8 nebo 12 domě. Nic netušící oběť je přemluvena k určitému činu, který má za následek celoživostní trauma a poškození nebo smrt třetí osoby.

Téma znásilnění v rodinném systému lze vytušit při postavení Chirona rovněž v těchto, astrologických domech.

Použití symboliky Nessa v astrologickém výkladu

Přeložime-li mytologický význam do současného jazyka, jedná se o pojmy důvěry a její zneužití,  vina a odpuštění, následky pochybení, které se časově přenáší do dalších generací. Podvodné jednání zůstává skryto a vyžádá si nevinné oběti, často je těžké odhalit původ, jelikož následky činu jsou dalekosáhlé i časově. V rodinném systému je v tomto případě nutné prozkoumat horoskopy více generací a hledat souvislosti – postavení Nessa ve 4., 8., a ve 12. domě nebo postavení lunárních uzlů. Nessus stojí za pozornost i v horoskopech států při zneužívání politické moci. Tranzitně jsou zajímavé přechody kentaura u těžkých zločinců.

Osobnosti s výrazným postavením Nessa

Ztělesněním symboliky jsou většinou osobnosti v jejichž charakteru nebo práci lze objevit prvky  - charakteristiku kentaura. Jsou něčím vyjímeční, budí pozornost, mění kolektivní náhled i směr, proměnu lidského myšlení a konání. Jejich charakter vlastní náboj narcismu a egománie, v pozitivním případě charisma a schopnost zasahovat do dějin.

Nessus Michaila Gorbačova je v konjunkci s Uranem a kvadrátu k Saturnu a Plutu. U Baraka Obamy najdeme Nessus v konjunkci s Lunou.

Sigmund Freud (06.05.1856, 18.30 LT Příbor CZ) Nessus 5,41st. v Raku

Nessus Sigmunda Freuda lze nalézt v 9.domě Psychologie. Freud se zamýšlel nad smyslem bytí a stal se zakladatelem Psychoanalýzy. Do povědomí se dostal robněž díky Libido-teorii. Vycházel z lidské, převážně sexuální pohnutky, která řídí lidské konání. Libido – touha patří rovněž k jedné ze základních symbolik kentaura Nessus. Symbolické je i ztvárnění Nessa – napůl zvíře a napůl člověk. Do jaké míry jsme schopni sexuální vášeň udržet v rovnováze a odolat animálním pohnutkám vyusťujícím v násilí – sexuální zneuživání nebo znásilnění? Charakteristické je i přemlouvání s výhledem na vlastní prospěch. Nessus často figuruje v lidských, tragických osudech právě v neschopnosti ovládnout tělesnou nebo mentální žádost bez ohledu na následky.

Nessus Sigmunda Freuda je spojen s ascendentem ve Štíru (sexualita) a dává vytušit Freudův zájem v oblasti sexuality a bádání tímto směrem. Sextil na Pluta v 6.domě práce propůjčil Freudovi jeho neúnavný zájem a odvahu postavit se na odpor všem kritikům. Kvadrát mezi Nessem a Marsem v 11.domě (Váhy) přátel vypovídá o sporech a pozdějším rozdělení s Jungem a Adlerem. V teoriích Freuda hraje důležité postavení i Lilith v 11.domě ve Váhách. V současnosti lze těžko obhajovat lidské jednání pouze z pozice sexuální žádosti, bez vyšších, spirituálních aspektů. Proto je dnes část Freudových teorií přijímáná s rozpaky. Stejná byla i podstata rozchodu C.G.Junga s Freudem. Jung nesouhlasil s pohnutkou člověka, která se zakládá výhradně na výchozí, sexuální žádosti a nezahrnuje i vliv jeho duševní, rozlišovací schopnosti a ducha. Podle Freuda se však skládala kompletní, psychická struktura člověka pouze na sexuální žádosti. V tom případě je Nessus symbolem rozporu mezi animálností a kultivovaným duchem člověka.

 

Jack Nicholson (22.04.1937, 11.00 LT, Neptune NJ,USA) Nessus 27.48 st. v Beranu

V horoskopu známého herce filmových pláten je Nessus v 10.domě veřejnosti a popularity (kariéry). Nessus se nachází na špici T-kvadratury a po jeho stranách Jupiter s Plutem (v rozběžné konjunkci se Sluncem).Planetární spojení propůjčuje Nicholsonovi originální charisma a vyjímečný, herecký talent. Jeho konstelace jsou zároveň ukazatelem nelehkého vztahu s otcem. Nicholson dodnes netuší, kdo je jeho tělesným otcem, v děstství žil v přesvědčení, že matka je jeho sestrou a babička jeho matkou.Tato skutečnost se zrcadlí přítomností tajemné Lilith ve 4.domě. Spojení Nessa s Venuší rovněž poukazuje na nelehké spojení s fyzickou matkou (podvodné jednání). Nicholsonovy vztahy se ženami nelze popsat jako ideální. Narcismus a egoismus Nicholsona zapříčinily rozvod s první ženou v roce 1968. Herec se znovu neoženil, přestože se stal otcem pěti dětí se čtyřmi, rozdílnými ženami. Neschopnost Nicholsona se vázat najdeme v podvědomém pocitu - strachu z odmítnutí, nesounáležitosti. Markantní  je především kvadrát Pluta ve znamení Raka ze 12.domu tajemství na Nessa (zrada) v 10.domě Berana. Nicolsonovo dětství je propojeno s pocity, které jej doprovázely i v dospělosti – nebýt milován,být nevítaným hostem – cizincem ve vlastní rodině. Následná kompenzace oblíbenosti a úspěšnosti u diváků se stala pouhou záplatou na strádající duši slavného herce.

John Lennon (09.10.1940, 18.30h LT, Liverpool, GB) Nessus 1.55st. v Býku

Nessus Lennona se nachází v 1.domě ve znamení Býka. Díky svému talentu ve zpěvu se stal Lennon nejznámější osobností 20.století. Nessus a jeho postavení v aspektu na Venuši, MC a Merkur přispěly k jeho popularitě. Díky nevalné aspektaci Slunce (být středem pozornosti) se již brzy po založení skupiny Beatles dostavila nechuť Lennona vystupovat na veřejnosti. V momentě podepsání smlouvy s gramofonovou firmou  v roce 1962 se začal psát začátek konce koncertního působení. Lennon odmítal nároky a požadavky firmy zpívat podle scénáře donekonečna repertoár typu Yesterday nebo vystupovat před obrovskými davy lidí. Luna Lennona v 11.domě ve Vodnáři v kvadrátu na Nessus dává vytušit zpěvákovu emocionální nestabilitu a v konečné fázi tragickou chybu - rozpuštění Beatles. Motivace Nessa v kvadrátu na Chirona ve 4.domě Lva propůjčuje zájem Lennona pracovat pouze z domácího prostředí. Lennon pořádá společně s Yoko rozhovory pro média přímo z ložnice (Bed - Ins) a zasazuje se o světový mír. Postavení Pluta v radixu zabarvuje prosazování mírových aktivit stínem zarputilosti a vzpoury.

Brigitte Bardot (28.09.1934, 13.15 LT, Paříž – Francie) Nessus 25.30st. v Beranu

Nessus Brigitte Bardot (dále jen BB) najdeme ve 4.domě v symbolické řeči astrologie, ve spojení s národem (4.dům - národ, občané). Toto postavení obsahuje ohnivou sílu.Umístění Urana v Býku aktivuje pozornost davu upírající se na člověka vyčnívajícího z řady. Národ je fascinován krásou a stylem BB, Francie dokonce propůjčila soše znázorňující republiku - Marianne, rysy BB. Herečka se zapsala do dějin mόdy propagací bikin,což se dá u Urana (revoluce) v Býku (mόda) předpokládat,v 50 a 60-tých letech byla nejčastěji fotografovanou modelkou světa.Ke konjunkci Nessa a Urana lze příčíst i náhlé ukončení herecké kariéry v roce 1973. Opozice k planetě Jupiter a Merkur v 10.domě Vah potvrzuje neustálé verbální i právní útoky vůči BB. Byla opětovně odsouzena k finančním pokutám za otevřenou kritiku vůči rituálnímu obětování zvířat (Halal) povolenou islámskou tradicí. BB je i nadále aktivní v ochraně zvířat (Luna konj.Chiron v 6.domě) a podporuje zároveň organizaci pro ochranu životního prostředí Sea Shepherd.

Margaret Thatcher (13.10.1925, 09.00 LT,Grantham GB, zemřela 08.04.2013) Nessus 15.13st. v Beranu.

Předsedkyni britské vlády (1979 - 1990) propůjčuje Nessus v 5.domě ve znamení Berana vysoké nároky na sebe i řídicí pozici, ve které působila. Během politické působnosti kladla nekompromisně vysoké nároky na britské společenství. Nessus v opozici ke Slunci a Marsu vyvolával stoupající neoblíbenost Thatcher. Zvýšení daní na obyvatele „pool tax“ mělo za následek pořádání násilných demonstrací. Ostrý kvadrát Nessa na Jupitera (spravedlnost) manifestovala Thatcher v hospodářských reformách vedoucích k poškozování velkého počtu zaměstnanců.Privatizace mnoha státních firem (British Telecom, BP, British Airways a další) vedla ke zvýšení nezaměstnanosti a dalším stávkám. Podobně působila Thatcher i v zahraniční politice. Nelítostné kvadráty mezi kentaurem, Plutem a Jupiterem ji přiblížily ke způsobům militantní diktatury - myšlení chilského prezidenta Augusto Pinocheta. Thatscher odmítala uvalování embarga vůči Chile a zasazovala se za hospodářské vztahy s jižní Afrikou, ve které vládnul Apartheit -  politika rasové segregace – režimu útlaku a nadvlády jedné rasové nadvlády nad jinou, rasovou skupinou. Thatcher dokonce označila státního prezidenta JAR Pietera Willema Bothu svým přítelem. Velký kvadrát Nessa k Plutu, Marsu/Slunci a Jupiteru ukrývá enormní, ohnivou dynamiku železné Lady. Ženy, která patřila k nejznámějším, politickým osobnostem.Thatcher zemřela 08.dubna 2013 a pohřeb rozpoutal na jedné straně nevoli, díky vysokým výdajům investovaným do ceremoniálu z kapes daňových poplatníků. Na druhé straně proběhlo rozloučení ve veliké vážnosti a během ceremonie se dokonce umlčely zvony londýské katedrály svatého Pavla. Naposledy tak bylo učiněno na poctu prezidenta Winstona Churchilla v roce 1965.

Aktuální téma

Současný význam Nessa, přestup z Vodnáře do znamení Ryb spustí neptunské téma sociálního cítění a hodnot, zdravotnictví (protilehlé znamení Panny), projevy lásky k bližnímu, naivní představy i slepou víru. Nessus je úzce spojen s chemií, jedy (byl zasažen otráveným šípem Herakla přímo do srdce) a proto lze očekávat posun a tematizování  jedů (postřiky, léky) ve společnosti. Nessus je symbolická bytost činu a nerozpakuje se manifestovat bahno společnosti i jednotlivce. Výše zmíněná symbolika ve výkladu se projeví ve formách zneužívání, překračování hranic, v neurόzách i psychozách. Vyhníváním propadlých systémů, totálním vyčerpáním (Burn-out) a neočekávanými zvraty. Během tranzitních přechodů Nessa ve vlastním horoskopu zažijeme mnoho výzev, je to čas osobní - vnitřní revolty. Zraněné srdce i city v nás vyvolají opětovný kontakt s emocemi a rozvíří téma pomsty nebo odpuštění. Rozhodnutí a zodpovědnost za následky zůstává u každého z nás.

Autor:   Sarah Kündig

Překlad: Pavla Aligova

 

Sigmund Freud

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode