Lilith - Slunce

27.05.2012 22:29

Dobré vychování a sebekontrola zúžily náš životní prostor. Za jejich hranicemi nás očekává Lilith a pobaveně se směje. V následujícím článku půjde o spojení Lilith se Sluncem. Autorem (vyšel v časopise Meridián květen-červen 2012) je švýcarský astrolog žijící v Německu, Ernst Ott.

Slunce ozařuje rajskou zahradu Eden. Adam právě zpívá pobožnou píseň: náš nebeský Otec nám všechno daroval, dovolil nám žít v dostatku. Lilith pozoruje, že Adam při zpěvu září stejně jako Slunce a raduje se nad tím. Současně se však zamýšlí, proč Adam potřebuje na všechno povolení?

S velkým zklamáním odhaluje Lilith Adamovy dvě tváře. Když stojí před svým Bohem a Otcem, proměňuje se v malého červíka a pokorně ohýbá záda. Pokud však stojí obrácen tváří k ní – Lilith a zvířatům, náhle se proměňuje v Tyranosaura. Loví a přivlastňuje si vše, co mu přijde do cesty.

Lilith vnímá, že nadešel poslední den soužití s Adamem, prochází okolní krajinou i samotnou rajskou zahradou. Hovoří se zvířaty a koupe se ve studánkách. Večer zahlédne chtíč v Adamově pohledu. Brzy budeš uspokojená má milá, ucítíš v sobě můj nejdražší kousek, lehni si na záda ! Lilith se zdráhá a Adam má panovitý výraz v obličeji. Jsi stvořena pro mne, já jsem tvé Slunce, copak to nevíš ? Lilith ví, že Adam raději použije násilí, než by se snížil k rozhovoru. Adam přistoupí ještě blíže k Lilith. Sbohem mé Slunce, sbohem můj nebeský Otče zvolá Lilith…a je pryč.

Podle mýtosu opustila Lilith rajskou zahradu dobrovolně a bez kousku lítosti. V momentě, kdy zjistila, že je v nebezpečí její vlastní autonomie (nezávislost, svébytnost) se vznesla a zmizela. Aby se vzdálila, musela jí narůst křídla svobody. Od toho okamžiku vychutnávala svoji samostatnost.

Potlačená individualita

aspekt Slunce – Lilith

Potřeba nezávislosti, samostatnosti a svébytnosti jsou nejzákladnějšími požadavky spojení Lilith se Sluncem. Rozvoj naší vlastní autonomie byl podřízen po stovky let společenské stupnici hodnot – hierarchii patriarchátu. Autonomie vždy náležela pouze jedinému člověku – monarchovi. Být monarchou znamená být jediným, svrchovaným panovníkem, být králem i Sluncem zároveň.

Slunce v horoskopu moderního člověka má ještě dnes tendenci zadržovat svůj zářivý, kreativní potencionál. Díky minulým systémům a jejich pravidlům je pro nás jednodušší vystupovat s naučenou skromností než s přirozeným sebevědomím. Přirozená skromnost je skvělá vlastnost, ale v žádném případě pro naše rozzářené Slunce ! To však reprezentuje v horoskopu jakým způsobem bychom měli oslavovat vlastní, hrdou individualitu.

Ustrnutí sluneční energie

Jedinci s aspekty Lilith – Slunce mají intuitivní přístup k archetypu - prameni vlastní individuality. To má jako při všech jiných konstelacích přednosti i zápory.

Zápor : Tito lidé reagují velmi přecitlivěle pokud se někdo pokusí potlačit jejich individualitu. V těchto momentech nesmírně trpí, což vyvolává často nepřiměřenou reakci zraněného dravce, kterou okolí nechápe. Občas se ze strachu před další konfrontací s okolím raději promění v člověka bez individuálních vlastností. Přestože mají tito lidé sloužit jako prototyp individuality, volí z důvodu sebeochrany raději cestu nenápadného průměru.

Někteří zástupci této konstelace se rodí do prostředí, kde je již role krále – Slunce obsazena a tento rodinný příslušník – sluneční král v žádném případě nestrpí vstup do centra jeho důležitosti v podobě další osoby.

V rodinných systémech se objevují předci sloužící jako vzor pro další pokolení nebo naopak zatracenci rodinného systému – černé, obětní ovce - lidé, kterým byla zapovězena radost (Slunce) ze života.

Jedinci s konstelací Lilith – Slunce se setkávají s autoritami, které vedle sebe nestrpí silné individuality. Naproti tomu jsou zaznamenaní i lidé trpící bezdůvodně přílišnou přízpusobivostí.

V neposlední řadě je třeba zmínit i zrozence s velmi senzibilizovanou potřebou individuálního života a panickým strachem být o tento způsob života připraven, nebo být pro individuální způsob života kritizován.

Neporazitelná snaha po vlastní anatomii

Výhodou konstelace Lilith – Slunce je absolutní záměr Lilith – souhlas k životu. Slunce dostává ze strany Lilith neustálou podporu k naplnění individuálního, solárního záměru. Pokud ztratí Slunce z důvodu negativních, životních zkušenosti odvahu, podpoří jej sebevědomá Lilith, která žije okamžikem a ignoruje záležitosti včerejška.

Pokud položilo Slunce své individuální záležitosti k ledu, pomůže jej Lilith rozpustit. Při školních hodinách, kdy se vyučovala přizpůsobivost a skromnosti chodila Lilith vždy za školu nebo učiteli záměrně nenaslouchala. Nepřátelské výroky a zákroky proti skutečnému, plnohodnotnému životu nechává proudit Lilith mimo sebe a opouští je stejně a bez lítosti, jako opustila rajskou zahradu. Přes všechny praktiky i zásahy patriarchální mašinérie zůstala nedotčena, jelikož právě Ona znázorňuje část naší osobnosti, která se nedá vychovat ani převychovat žádným systémem.

Lilith nezůstala autonomní z důvodu vlastního boje za nezávislost, nýbrž proto, že nepřistoupila již na počátku ke kompromisům představ společnosti o kultivovanosti. Ponechala si vlastní instinkty a zaspala všechny snahy okolí o její přizpůsobení. Zaspala je v odlehlosti měst a společenských systémů na měkoučkém mechu divokého pralesa. Není proto divu, že je právě dnes divoženka Lilith schopna propůjčit autonomní sílu Slunci zatíženého normami společenského systému.

Autor : Ernst Ott

Překlad : Pavla Aligova

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode