Lilith v 6.domě a ve znamení Panny

18.02.2016 22:03

Lilith v 6.domě

V šestém domě jde o běžný život, pracovní proces i formu služby, kterou pokládáme na oltář běžného života. Najdeme zde vlivy z raného dětství v jeho původní neposkvrněnosti.

Nachází se tvá Lilith v šestém domě?  Lze tedy předpokládat ambivalentní přístup k pragmatickým, každodenním povinnostem. Zvládání každodenních povinností se kříží s opakujícími se těžkostmi, náhlým ukončením studia nebo pracovního poměru. Výjimkou není šikanování na pracovišti, nepříjemnosti se šéfem nebo zdraví škodlivé, pracovní prostředí vedoucí k onemocnění. Fyzické tělo občas vypoví službu díky vyčerpání, absenci kvůli nemocenské, možná tě práce vůbec nebaví nebo jsi zvolila pracoviště, kde se nudíš. Fáze pasivity střídají období, kdy pracuješ do úplného vyčerpání. Tuto nevyváženost lze připsat ranému dětství a zážitkům – traumatům uchovaným v podvědomí. Souvisí s pocitem tělesné čistoty a vnímání tělesné neposkvrněnosti.

Uč se najít rytmus s tvým, dokonalým tělem. Buď pozorná k signálům těla, střídej fáze aktivity s odpočinkem, pozemské radovánky se spirituálními technikami. Vnímej zcela vědomě vše, co zatěžuje imunní systém, vyhýbej se nezdravým vlivům přetěžující tvůj organismus. Doměnka rozporu mezi každodenním životem a integrací spirituálních praktik je neopodstatněná a jejich propojení je důležité. Tyto dva zdánlivě neslučitelné světy lze spojit, jedno nevylučuje druhé a obojí ma stejnou váhu a prospěšnost. Zkus vnímat tělo jako svatou nádobu, nauč se ho ctít a milovat, vnímat jako schránku, ve které přebývá tvá duše. Odměnou ti bude stabilní, pevné zdraví i síla, se kterou můžeš čelit tlaku na pracovišti. Není podstatné, že spolupracovníci nebo šéf neporozumí tvé vrozené moudrosti spjaté s přírodou. Jsi léčitelkou schopnou přinést uzdravení. Nevzdávej to!

Lilith v Panně

S Lilith v Panně dostává tělesnost vysokou prioritu. Je to znamení nejvyššího spojení s Matkou přírodou známou i pod názvem Gaia. V této souvislosti se následně dostává fyzickému tělu patřičná pozornost, jeho čistotě i neposkvrněnosti, péči i zanedbávání. Vládcem znamení Panny je Merkur (konkrétní myšlenky) a Chiron (bolest a uzdravení). Ve všech oblastech týkajících se zdraví, sportu, léčení, výživy, čistoty v souvislosti s Lilith, se téma v tomto oboru zostřuje. Období přehnané péče o zdraví, extrémní sport, úzkostná životospráva se střídají s naprostým, tělesným nezájmem. Na pracovišti se člověk pohybuje mezi extrémem úplného vyhoření nebo ve stresu z neustáleho hledání nového zaměstnání. Pokračuje směrem k vegetování v letargii a nakonec k titulu bezdomovce. Sexualita zde nabírá podobu svaté neposkvrněnosti, cudnosti s proměnami v necudnou hříšnici tající sexuální fantazie na hranici zákona.

Žena s neintegrovanou Lilith odmítá vše, co ji propůjčuje pocit podřízené služby. Na pracovišti dochází k těžkostem a rozepřím, protože přijme i práci, která se k ní nehodí, díky čemuž onemocní nebo nepřijme ideální zaměstnání z důvodu neschopnosti přizpůsobit se pravidlům a řádu. K intimitě a případnému sexu dochází jen pod podmínkou přísných hygienických opatření.

Integrovaná Lilith u ženy snoubí vnitřní sílu i zranitelnost. Přijala své tělo jako posvátný chrám a příbytek duše, žije v rovnováze ženské energie i sexuality. Má spojení s velkou Bohyní Gaia a zná tajemství tělesnosti, dovede komunikovat se svými, tělesnými potřebami. Pokud svým tělem obdaruje vícero partnerů, dělá to bez výčitek svědomí. Dokáže svůj život přesně plánovat, nalezla vnitřní rytmus, soběstačnost a nezávislost.

Neintegrovaná Lilith propůjčuje muži touhu po ideálu neposkvrněné ženy s neposkvrněnou minulostí, bez skandálů a zápletek. Vzhlíží k ní jako k bohyni a vylepšuje si tím vlastní pověst. Má však v zásobě milenku, která mu umožňuje praktikovat jeho špinavé, sexuální fantazie.

Muži s integrovanou Lilith možná nepůsobí na první pohled velmi přitažlivě, ale koneckonců jsou to ti nejlepší milenci a sexuální partneři. Dokáží se rychle přizpůsobit každé situaci a mají velké srdce pro přírodu.

Prožít kus života s protějškem s Lilith v Panně, zaručuje turbulentní časy! Fáze chaosu se střídají s obdobím, kdy je všechno perfektně organizováno a pod nánosem dezinfekčních prostředků zahyne veškerá kreativita. Pokud se partnerům podaří najít společný rytmus mezi aktivitou a odpočinkem, mezi rebelováním a přizpůsobení, tráví společně mnoho času v přírodě -  tehdy je velká šance na zdravý, dlouhodobý vztah.

Autor textu: Silke Schäfer

Překlad: Pavla Aligova

K mému překvapení jsem našla Lilith v Panně u prezidenta Miloše Zemana a krásné Conchity Wurst….pobavilo. Pavol Habera žije nejenom hudbou, ale i sportem. Dalším majitelem Lilith v Panně je herec Pavel Liška. Ženy s Lilith v Panně zkusím ještě dohledat…

Conchita Wurst

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode