Lilith v horoskopu muže – ve znamení Panny

12.09.2013 10:58

Lilith ve znamení Panny

Lilith v Panně způsobuje chlapci konflikt z tématem racionalizace. Klučina působí nejistě, cítí se být ztracen v situacích i okolí, což jej často provází i do dospělosti. Musí příliš často vypínat svoji brilantní rozlišovací schopnost a proměňovat se v neviditelného. Svoji intuitivní přirozeností způsobuje konflikt v rodině, jeho pozorování i spontánní výroky vyvolávají rozruch. Neustále se zasazuje o nesprávné věci. Logika jej vede podvědomě k záležitostem, které jsou nepohodlným, rodinným tajemstvím a mají zůstat nevysloveny. Zamýšlí se nad spirituálními tématy, které zesilují sebevědomí mužského pohlaví.

Dalai Lama je příkladem zachování všeobecného, racionálního postoje přičemž nelze přehlédnout náročnost emocionálního aspektu dané situace. Dalším mistrem v ovládání je sám zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freund. Erich Fromm je považován za pastora psychoanalýzy, udržujícím zvláštní odstup k tématu racionalizace, asimilizace – získávání a osvojení věcí - socializace – vytváření vztahů k lidem a k sobě samému. Propagoval tvůrčí práci, zralou lásku a rozumné myšlení.

Johann Woflgang Goethe dává ve své tvorbě pocítit propast intelektuálního vzletu.  K vyvážení poslouží objektivně-střízlivý rozbor jím sdělovaného tématu. Lilith v Panně najdeme u spisovatelů Charlese Dickense, W. Somerset Maughama nebo E.T.A.Hoffmanna.

Mezi politiky figurují jména jako Gerhard Schröder, Guido Westerwelle, Tony Blair, Fidel Castro, Joseph McCarthy, nebo třeba Khomeni. U těchto mužů byl patrný odstup, vzbuzovali pocit, že se necítí dobře ve vlastní kůži.

Perfekcionista Louis-Antoine-Leon de Sain-Just připravoval cestu k francouzské revoluci.

Zrozenci s Lilith v Panně jsou perfekcionisti, fanatici v přesnosti, kontroloři a pedanti, kteří však odvádí neobyčejnou práci na speciálních pracovištích. Thomas Edison a Alexander Graham B.

Hudebníci typu John Coltrane, Chuck Berry, Joe Cocker, Jon Bon Jovi, Kid Rock, Peter Tosh, Dave Gahan (Depeche Mode), Mike Oldfield, Franz Liszt, Igor Strawinski a Kurt Weil jsou nejen všestranně vzdělaní muzikanti, jejich tvorba se pojí s jazovými prvky a výrazovou střízlivostí. Lucianu Pavarottimu přineslo věhlas nejen jeho pověstné "vysoké c", ale i brilantní technika, emotivní projev a jedinečná barva a síla jeho hlasu.

Malíř Henri de Toulose-Lautrec a Max Ernst propojili věcnost a formu v mystických tématech. Max Erns patří mezi zakladatele dadaismu a surrealismu. Ve svém díle používal málo běžné výtvarné techniky, z nichž některé sám vynalezl. Významná jsou rovněž jeho díla sochařská. Měl velký vliv na americké umění 2. poloviny 20. století, zejména abstraktní expresionismus.

Max Rheinhardt spoluvytvářel Method Acting, kde herec pracuje (hraje) s vlastními prožitky a používá v roli uvolňující techniky. Tento způsob lze vidět u mnoha herců jako Humphery Bogart, Matt Damon, Alain Delon, Tom Cruise, Helmut Berger, Errol Flynn, Sidney Poitier, Spencer Tracy, Klaus Kinski, Michael Douglas. Nejzřetelnější,vnitřní napětí však bylo zřejmé u Woody Allena a Dietera Hallervordena.

Star Wars (česky též Hvězdné války) jsou série science fiction filmů natočené Georgem Lucasem. Mel Brooks a Jim Jarmusch jsou rovněž autory filmů, ve kterých je třeba propojení perfekcionismu a bytostného proniknutí do jednotlivých témat. Jakob Grimm pilně sbíral pohádky, kterým propůjčil dimenzi řádu v jeho vlastním podání. René Goscinny napsal chytrácké příběhy Asterixe a Lucky Luke, Raymond Moody proniknul do témat hranic mezi životem a smrtí.

Guru Sai Baba nikdy  nevycestoval z Indie a kázal podobně jako Omraam Mikhaël Aïvanhov po celých 50 let své učení.

S Lilith v Panně je možné vypozorovat celou řadu vědou orientovaných astrologů. Jejich práce se vyznačuje vysokou kvalitou a přesností – Nicholas Campion, Alan Oken, Robert Pelletier, Heinrich Kündig a Hans-Hinrich Taeger.

Autor: Andreas Bleeck

Překlad: Pavla Aligova

 

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode