Lilith v horoskopu muže - ve znamení Kozoroha

29.01.2015 23:21

Lilith v horoskopu muže - ve znamení Kozoroha

Chlapec s Lilith v Kozorohu postrádá oporu ve společnosti. Zdá se, že nemá v blízkosti nikoho, o koho se může opřít, kdo mu ukáže základy,  strukturu v každodenních povinostech, smysl pro zodpovědnost. Jeho chaos je červenou nití táhnoucí se přes základní školu, učiliště nebo gymnázia, střídáním zaměstnání i v rodinných vztazích zatuhlých pod povrchem otupělé setrvačnosti. Je zarážející pozorovat bezmocnost muže, který přišel o práci nebo partnerku, v horším případě o obojí. Právě muže sloužícího za vzor stability často zbortí jeden či dva neúspěchy a promění se na hromádku neštěstí. Jeho síla, o které neustále přesvědčoval okolí bývá jen pouhou maskou úspěchu.

Každopádně mají tyto prohry schopnost uzdravovat, ztráty ukrývají transformaci - rozpoznání falešných, nezdravých struktur vedoucích k vyčerpání a duševní prázdnotě. Jen ten, kdo je schopen si vytvořit vlastní, vnitřní řád, vnímat cykly vnitřního času a jeho rozdělování - osobní priority, ten dosáhne skutečného naplnění. Naštěstí přibývá firem stavějících na systému Human Ressource, poskytující zaměstnancům kreativní rozdělení času.

Začněme u filozofů. Zde najdeme ty nejzatvrzelejší případy odbornosti a přesto i oni došli k poznání proměny priorit. Niccolo Machiavelli (03.05.1469) – pragmatik, zastupující jasné hranice a rozdělení mezi státem a církví. Niccoló Machiavelli ve svých dílech vychází z úvahy, že společnost nepodléhá boží vůli, nýbrž přirozeným zákonům.

Gottfried Leibniz (01.07.1646) byl jedním ze tří největších racionalistů 17. století a předchůdců moderní logiky a analytické filosofie. Jeho filosofie se však zároveň odkazovala na scholastickou tradici, ve které logika hrála důležitou roli.Výrazně také přispěl k rozvoji fyziky a techniky a předznamenal myšlenkové pochody, které se později projevily v biologii, medicíně, geologii, teorii pravděpodobnosti, psychologii, jazykovědě či informatice. Věnoval se i politice, právu, etice, teologii a historii.

Arthur Schopenhauer (22.02.1788) se proslavil přesvědčením o iracionálním základě světa, kterým později inspiroval i Friedricha Nietzscheho. Odpůrcem Schopenhauera se stal zrozenec ve znamení Panny – Friedrich Hegel (27.08.1770).

Málokomu se podařilo strhnout kamennou masku převahy Richarda Davida Prechta (08.12.1964). Podstatně rychleji to bývá možné u Petera Sloterdijka (26.07.1947). Sloterdijk originálním způsobem kombinuje akademickou filosofii s esejistickou fantazií, vtipem a sklonem k nadsázce. Jednou z jeho vůdčích myšlenek je odpor proti všem dualismům, jež podle něho nepatřičně oddělují, co patří k sobě

Mezi spisovateli s Lilith v Kozorohu nejdeme utopisty jako Haldous Huxley (26.07.1884). V českém jazyce vyšly Paralely lásky, Kontrapunkt, Konec civilizace a další překlady. George Orwell (25.06.1903) vydal knihy: Na dně v Paříži a Londýně, Barmské dny, Farářova dcera, Hold Katalánsku, Nadechnout se a řada dalších. Myšlení obou spisovatelů poznamenalo myšlení  generací totalitního světa.

Hororové příběhy Stephena Kinga (21.09.1947)jsou stejně střízlivé jako milostné příběhy, které popisuje Charles Bukowski (16.08.1920). Jedna z jeho knih nese název – Zápisky starého prasáka/Paměti starého chlapáka. Bukowského výroky jsou  střízlivě reálné, otevřel sexuální téma ve společnosti. Bukowski:„Ženy odjakživa přitahuje lež. Natolik, že se za ni časem provdají.“ Další: „Nejlepší člověk je ten, který mne obdaří svoji nepřítomností.“ Americký básník a spisovatel Charles Bukowski se proslavil nekonvenčními autobiografickými prózami a vulgárním stylem.

Spisovatelé Lewis Carroll (Alenčina dobrodružství v říši divů), Georges Simenon (Komisař Maigret) a Paulo Coehlo (Mágův deník, Alchymista) nám nabízí těžce stravitelnou i současně radostnou látku ke čtení.

Lilith v Kozorohu lze nalézt u politiků Nikity Chruščeva (29.04.1894), Theodore Roosevelta (27.10.1858) a Jásira Arafata (24.08.1929).

Umělci a vědci s Lilith v Kozorohu patří k naprosto nejvytrvalejším v pracovním nasazení. Francouzský chemik Antoine Lavoisier (26.08.1743) byl považován za otce chemie, Niels Bohr (07.10.1885) - strůjce modelu vodíkového atomu pracoval s výsledky rodící se kvantové teorie, a objevitel komplementarity, prostřednictvím došlo v roce 1927 ke smysluplnému propojení maticové a vlnové mechaniky. Německý vědec Wernher von Braun (23.03.1912) byl okouzlen myšlenkou vesmírného cestování a objevováním nových světů. Mezi nejznámější vědce a umělce určitě patří Leonardo da Vinci(15.04.1452). Americký psycholog Timothy Leary, nazýván papežem LSD, byl prezidentem USA Nixonem označen za nejnebezpečnějšího muže Ameriky.

Lilith v Kozorohu najdeme i u hudebníků světových jmen: Franz Schubert, Giacomo Puccini, Carlos Santana, Robbie Williams, Brian May, Elton John, Meat Loaf.

Práce, soustředění a disciplína jsou elixírem života pro Kozorohy všeobecně. Mezi neúnavné řemeslníky v oboru astrologie s Lilith v Kozorohu patří Georg Joachim Rheticus (16.02.1514), William Lilly (01.05.1602), Sandor Belcsak (22.09.1938) a i do češtiny překládaný Hermann Meyer.

Autor: Andreas Bleeck

Překlad: Pavla Aligová

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode