Lilith v horoskopu muže - ve znamení Ryb

17.05.2015 12:37

U zrozence s Lilith v Rybách se manifestuje propojení - vnímání společnosti, s obrazem světa i všemi bytostmi. Většinou jedinec vnímá pocit izolace, vyřazení a osamělost. Tyto pocity prožívá již v lůně matky, už tehdy vnímal nepřátelství a odmítnutí vnějšího světa. Pocity hořkosti a zklámání se táhnou od dětství, provází dospívání i prožívání v dospělosti. Potřebuje velmi dlouhou dobu než je schopen vnímat vlastní identitu – sám sebe. Jakoby byl rozpuštěn v neptunských vodách a nikde okolo se nenacházel přístav, pevnina. Působí jako tělo bez duše a nechápavě pozoruje společenský vzorec „opravdového mužství.“ Je mu zcela cizí, vnímá jej jako absurdní požadavky, které jsou mu bytostně cizí. Přestože v něm dřímá skutečná zvědavost pro dění kolem, většinou zůstává uvězněn v pasivitě s tendencí k tragickým příběhům.

Ve chvíli, kdy se začne zrozenec s Lilith v Rybách upamatovávat na svůj skutečný původ, na předešlé inkarnace, zkoumat sebe i grandiόzní hru kosmu, tehdy začne být skutečným přínosem a pomocníkem nejen pro sebe. Jeho život připomíná pozemského misionáře a krize,kterými prochází slouží jako upozornění na skutečnou realizaci lidské existence. Jednou z nich je očistění společenského obrazu muže -  jako tyranské, bezohledné, rigidní - ztuhlé a neohebné bytosti.

Zrozenci s Lilith v Rybách často vlastní více identit. Jamie Oliver sám sebe vnímá jako misionáře zdravé výživy. Buckminster Fuller se podílel na vývoji svých myšlenek v designu budov, byl vynálezcem tzv. geodetického dómu, svého nejznámějšího objevu. Přednášel na mnoha univerzitách po celém světě, hlásal propojení architektury a humanismu, ekologické využití obnovitelných energií. Za svou celoživotní práci byl v roce 1969 odměněn oceněním humanista roku, které mu udělila American Humanist Association. Tragický hrdina Rudi Dutschke vycházel z toho, že různé provokační akce mohou vycházet i z malých skupin (zprvu bez podpory obyvatelstva); takové akce pak motivují jiné, prozatím jen potenciálně revoluční skupiny a ústí v revoluční proces, podporovaný většinou; cílem společenské přeměny je pak socialistická republika rad.

Christian Dior byl nejen modním tvůrcem, ale i homosexuální, kultovní postavou a inspirací pro řadu dalších umělců jeho doby. Edward Bach nezůstal pouze u výroby esencí, ale propagoval i vizi energetické léčby.

Alfred Nobel je zakladatelem fondu, z něhož je každoročně udělována Nobelova cena za fyziku, chemii, lékařství, literaturu, mírové snahy a od roku 1969 za ekonomii. Cena je považovaná za nejvyšší ocenění, jakého se může umělci, vědci nebo státníkovi dostat. Ken Wilber je průkopníkem intergrální politiky a teorie lidského života podle Martina Bubera je o setkávání, které se děje v modu dvou „základních slov“, buď v modu „Já-Ty“, anebo „Já-Ono“. Osoba ovšem vzniká pouze v modu Já-Ty, a to právě skrze Ty. V modu Já-Ty se děje i vztah člověka k Bohu, protože je to dialog. Je patrné, že jedinci s Lilith v Rybách neznají myšlenkové omezení ani hranice fantazie.

Součet umělců je krátky, ale velmi významný:Peter Paul Rubens, Albrecht Dürer, Dominique Ingres und Salvador Dali. Všechna díla spojuje alegorie a mytologická symbolika.Diego Rivera maloval společně se svoji ženou, Fridou Kahlo velka plátna obsahující různou tématiku. Všichni tito umělci vlastnili schopnost zhmotnit neviditelný svět fantazie. Jedním z nejznámějších děl je pohovka „Rty“od Salvadora Dalího vytvořena v roce 1937, inspirován obrysy rtů slavné americké hvězdy 30. let, Mae West.

Sexuální symboliku lze nalézt i u zakladatele surrealismu, francouzského básníka a prozaika Andrého Bretona. Prohlásil: „Chci, aby lidé mlčeli, když přestanou cítit“.

Fimový tvůrce Paolo Pasolini srší metaforami a za naivním optimismem se krývá i dávka povrchní pornografie.

V hudebním světě s Lilith v Rybách nalezneme jména Nick Cave, Ray Charles, 50 Cent, Sid Vicious  Sex Pistols, Robert Plant z Led Zeppelin, Cat Stevens a Ozzy Osbourne. Jejich životní příběhy jsou protkány tragickými momenty.

Teosof a astrolog Alan Leo patří k zakladatelům moderní astrologie spojené se spirituálním vhledem. Alfred Witte založil známou, hamburskou školu Astrologie. Kocku von Stuckrad, docent a profesor přednášející na katedrách religionistiky je autorem jedné z nejkvalitnějších  knih o Lilith.

Zvláštní, černé předtuchy, střídají bleskové myšlenky a vnuknutí, mít pocit být uvězněn v cizí kůži, jakoby nesvůj. Místo, na kterém se člověk zdržuje mu propůjčuje pocit odcizení, pobyt ve skupině může působit léčivě a přesto ukrývá nebezpečí správného výběru. Tito muži oplývající telepatickým talentem zaměřují své antény vnímání všemi směry, zachycují impulzy universální, láskyplné inteligence a zároveň i děsivé obrazy bídy lidské společnosti. Proto je natolik těžké, v bezbřehosti fantazií Lilith v Rybách najít vlastní, reálnou identitu.

Autor: Andreas Bleeck

Překlad: Pavla Aligova

 

Ozzy Osbourne                       Mark Zuckerberg

 

Radix Mark Zuckerberg 14.05.1984, 14.39 EDT Dobbs Ferry NY-USA

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode