Lilith v horoskopu muže – ve znamení Berana

09.10.2011 21:13
Lilith v horoskopu muže

Lilith znamená v horoskopu muže, podobně jako v ženském osvobození od omezujících okolností života. U ženy je to většinou muž, který ji stojí v cestě, u muže systém, který sám vytvořil a ztěžuje mu přístup k vlastní, ženské polovině.

Lilith zaručuje vývoj emancipovaného vývoje a kreativního potencionálu tam, kde je mu dán prostor a vytrácí se rozdělování rolí, v místě, kde je možné otevřeně diskutovat osobní téma. V horoskopech politiků, umělců, podnikatelů působí veřejně vystavované libido jako osobní, osvobozující akt seberealizace. Každopádně je možné vytušit vnitřní utrpení doprovázející tento akt prezentace.

Lilith ukazuje hloubku konfrontace, kam až jsme schopni zajít často nepřímo. Děje se tak hlavně v případě dlouholetého potlačování přirozeného vnímání a chování. Zde je na místě jemné nasměrovaní a citlivé pojmenování skutečností.

Spojení mezi ochranou osobního života a vystupováním na veřejnosti je často nesmírně těžké a dokazují to četné negativní příklady z minulého roku. Počínaje Kachelmannem dále Polanski, Sarrazin, Ecclestone, Guttenberg a v neposlední řadě i Strauss – Kahn. Proces Kachlmanna ukázal jak je možné zapnout spouštěč opomenutých témat a rozpoutat diskuzi o fenoménu nerovnosti mezi pohlavími. Muži, stejně jako ženy potřebují intimní sféru, místo, kde jsou schopni realizovat – žít jejich intimní potřeby. To se vztahuje na každou oblast, zálibu „dospělé“ sexuality. Moderní sexuologové poukazují na nepřátelství okolí a podmínky, které neumožňují mužům a ženám žít jejich přirozené sexuální potřeby. Chybějící prostor pro něžnosti jsou muži kompenzovány násilím a zneužíváním moci.

Společenské pronásledování muže, jehož chování vybočuje společenským představám jej vede k enormní přizpůsobivost, která začne hledat ventilaci. Žádný ze zde vyjmenovaných mužů nešel přímou, životní cestou. Kreativita jako taková je v očích druhých skandálem, muž žijící svůj potencionál se stává automaticky podezřelým. To neznamená, že i kreativní muži nejdou cestou proti zákonu. Pokud je však již malý chlapec měřen metrem výkonnosti, které není schopen dosáhnout, má splnit normy chování, které jsou přirozeně vhodné pro děvčata a pod působením Ritalinu nucen ke špičkovým výkonům, tehdy se otevírá cesta k násilnému jednání.

Nedostatek něžnosti, chybějící výměna názorů, nepřítomnost sebelásky vede muže do zajetí sebeklamu, točí se v kruhu, bloudí v labyryntu. Pocit kreativity je potlačen, pocit bezvýchodnosti začíná převažovat.

Milióny dětí vyrůstají v Německu bez otce, chlapci, kteří v dospělosti nejsou schopni předat otcovský cit svým vlastním dětem. Muž jako takový se stává problémem společnosti, které on sám po tisíciletí ukazoval cestu kultury lidstva a bude problémem nadále pokud nenajde cestu zpět k emociální a intuitivní části své osobnosti. Tlak působící na vzorce chování, ukázat se nutně jako silný muž vede ke ztrátě reality, konfliktům a následovně ke vzorcům hierarchie a válkám.

Lilith ukazuje v horoskopu muže stezku, která vede k opětovnému nalezení emocionální, ženské části osobnosti, senzibilitu, možnost kultivování přes umění, hudbu, básně. Není nutné, aby se stal každý hvězdou ve svém oboru.

V příkladech známých osobností použil autor výpočet „střední“ Lilith (Apogeum Luny) v odpovídajících znameních jejich horoskopů.

Lilith v Beranu

V tomto znamení značně stoupá motivace k činu, což je nutné v případě omezujících, kulturních zvycích okolí omezit a kontrolovat.

Pánové – dvojčata Kaczynski jsou prominentním příkladem pro potlačovanou agresivitu a její následky. Při Lilith v Beranu je zřejmá i přítomnost pocitu pronásledování a tendence k sebezničení následkem boje, odporu, trucu a rebelování proti přesile mocné společnosti.

Pozitivním aspektem je výdrž a statečnost ve složitých situacích.

Sexualita je v tomto znamení většinou silně vyvinuta.

Einstein dal své první dítě k adopci a následně se oženil se svoji sestřenicí. Alfred Adler (ženatý s ruskou odbojářkou) se snažil najít kompenzační mechanismy pocitu vlastní méněcennosti, které vznikly z důvodu reálného přeceňování vlastní sebehodnoty.

Jean Piaget byl revolucionářem v dětské psychologii.

Jean – Martin Charcot založil moderní Neurologii a stal se prvním přednášejícím o nervových onemocněních v pařížské nemocnici Salpetriére.

Erich Neumann, žák C.G. Junga napsal knihu: Amor a Psyche.

Muži s Lilith v Beranu si musí neustále dokazovat svoji mužskou sílu. Tiger Woods žije svoji sexualitu s prostitutkami, Jörg Kachelmann s milenkami, kterým slibuje manželství, což neměl Dominique Strauss – Khan zapotřebí.

Kurta Cobaina spojovala s jeho partnerkou drogová závislost, v 27 letech se zastřelil. Rio Reiser zemřel ve 46. Michael Jackson se dožil padesátky a vystavěl zámek, aby mohl pobývat ve společnosti dětí. John Lennon bojoval za svobodu lásky a byl zastřelen stejně jako Mahatma Gandhi.

Hudebníci kteří mají do činění s tímto nespoutaným znamením byli a jsou:

Prince, Bruce Springsteen, Rick Springfield, Gene Simmons (Kiss), Andy Gibb, Frank Zappa, Tom Waits, Neil Diamond a Billy Joel.

Umělec Keith Haring byl ovlivněn graffity („sprejaři“) a zemřel na AIDS.

Motivace Lilith v tomto znamení propůjčuje zrozencům s tímto aspektem silnou motivaci a důvěru pokud přirozeně zaintegrovali libido do osobního života. Francois Truffaut známý jako těžce vychovatelný a podstrčený jako „kukaččí dítě“byl vychován babičkou a v dospělém věku se angažoval za zneužívané děti. Moliére byl tvůrcem občansky – lascivních, karikaturních komedií. Jean Paul Sartre s podporou Simone de Beauvoir (Lilith ve Lvu) vykročil směrem sexuální revoluce. V obsahu knih André Gidese najdeme pojednání o blasphemii, narcismu, a symbolizování sexuálních zálib, kdy používá formy nadlehčeného tónu až po smrtelně vážné pózy.

Norman Mailer zpracovává vztah k Marylin Monroe nejen literárně.

William Burroughs byl protagonistou Beatniks a snažil se vyléčit závislost na opiu pomocí rostliny Ayahuasca.

Romány Johna Updikese pojednávají o mystických vztazích mezi otcem a synem.

Arno Schmidt napsal obsažnou knihu o Karlu Mayovi (Lilith ve Vodnáři) a jeho údajné homosexualitě.

Umberto Eco vlastní 33 doktorátů a je politickým protivníkem Berlusconiho (Lilith ve Váhách).

Malíři s Lilith v Beranu propagují umění jak stylový prostředek sexualního vnímaní a osvobozující sexualitu v umění. Mezi ně patří: Marc Chagall, Henri Matisse, Marcel Duchamp a Francisco de Goya.

Samuel Hahnemann se ve větší části svého života neustále stěhoval v naději, že najde „nemateriální“ životní sílu. (Rozhodující je „potence“jeho homeopatických prostředků).

Politiky je těžké najít pod tímto znamením, které obsahuje příliš adrenalinu, zřejmě potřebují  více senzibility pro jejich obchody.

Gusto Gräser založil první Hippie vesnici, Monte Veritas a Muhammad Yunus první banku pro chudé v Bangladéši, která byla později inspirací pro jiné zakladatele.

Edward Grieg měl válku (Grieg) v příjmení a oheň obsahují jeho kompozice.

Herectví, zdá se být pro zástupce Lilith v Beranu poměrně neatraktivní záležitostí. Muži – herci působí poměrně podivně bezpohlavně. Patří k nim: Bruce Lee, Alec Guinness, mistr mimiky Marcel Marceau, Henry Fonda, Omar Sharif, Louis se Funés, Terry Gilliam, Lary Hagman a Horst Tappert zastupovali silné role, ale přesto nepatří mezi siláky.

Kupodivu se androgynní sexappel, který údajně stoupá po užívání kokainu u Rudolfa Steinera záhadně vytrácel.

Osho přeměnil sexualitu v náboženství.

Regiomontanus vytvořil již ve svých 12 –ti  letech hvězdné tabule stejně jako Pico della Mirandola, který později (v 15-tém století) prokazuje schopnost na minuty přesně vypočítat astrologická zadání.

Stanislas de Guaita byl během jeho, krátkého života (36) aktivním francouzským básníkem, okultistou, kabalistou a mágem.

Lékař a astrolog Herbert Freiheer von Klöckler odmítnul determinizující modely astrologie a zasazoval se pro astrologii založenou na prakticko – vědeckých zkušenostech stejně jako historik a astrolog Cyril Fagan.

Dále patří do této „kategorie“ Lilith v Beranu také sexuolog a terapeut Rüdiger Niehenke, tarot – expert Hajo Banzhaf, psycholog a astrolog Markus Jehle.

Beran je schopen tvořit, společně s Lilith však vytváří nebezpečí „vyhecování“ odporující smyslu konání. Pohnutka a čin se tak nesetkají na stejné úrovni.

Autor: Andreas Bleeck

Překlad: Pavla Aligova

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode