Lilith v horoskopu muže – ve znamení Blíženců

20.05.2013 11:13

Lilith v Blížencích

Nejnápadnějším rozdílem mezi mužem a ženou v našem kulturním prostředí je zřejmě komunikace. Většina mužů není schopna otevřeně hovořit o svých záležitostech a empaticky reagovat na okolí. Ukázat skutečné city se pojí s rizikem a to nejen nebýt skutečným mužem, ale i nebezpečím citového zneužití a pocitem být podveden. Tyto obavy mohou být natolik silné, že umlčí komunikaci ze strany muže a zatlačí jej do polohy rozlišovací neschopnosti.

Roman Polanski zůstal viset ve vzduchoprázdnu s obětí jeho činu z důvodu nejasného přístupu, neschopnosti komunikovat a případ vyjasnit. Raději vedl život na dvou kolejích a umlčel vinu minulosti. Kultovní osobnost se slunečními brýlemi – Gaddhafi držel v zajetí celý národ z důvodu neschopnosti se rozhodnout. Georg Bush senior předal svému synovi jeho dílo v podobě války v Iráku, koncept zničení jeho intimního nepřítele. Tak jako nebyl Karel Marx zodpovědný za Marxismus, podobně  nebyly záměrem Oswalda Spenglera a Friedricha Nietsche přípravy nacionalismu, jelikož jim byl vzdálen pocit - pociťovali odpor ke shromážďováni mas lidí.

Jimmy Carter nebyl zodpovědný za recesi v Americe stejně jako  Voltaire, Jean – Jaques Rousseau a Blaise Pascal nenesli zodpovědnost za francouzskou revoluci. Hermann Graf von Keyserling založil školu moudrosti a žil svoji filosofii aniž by spadl na dno nacionálního socialismu.

Intelektem požehnáni se zdají být lidé s Lilith v Blížencích podobně jako byla obdařena Mona Lisa neviditelným úsměvem, který dává možnost uvažovat o jejím úsměvu dvojsmyslně. Psaní a literatura je prostředníkem (nástrojem) k vyjádření jedinců s Lilith v Blížencích jako Bertold Brecht, Christian Morgenstern, Gerhard Hauptmann, Mark Twain nebo třeba Marcel Proust.

Mezi hudebníky obdařenými touto konstelací patří Phil Collins, Tom Petty, Marylin Manson, Bryan Adams, Paul McCartney nebo Michael Stipe (R.E.M.)

Mistry detailu v malířství se vyznačili Gustav Klimt, Ernst Ludwig Kirchner nebo i André Derain.

Ed Koch a Michael Bloomberg byli a jsou starosty nejnebezpečnějšího města světa New Yorku.

Dalšími, nekompromisními chlapíky jsou Curt Jürgens, Chuck Norris, Jean Paul Belmondo, Charlie Chaplin, Michael Caine mající šarm s kriminálním nádechem.

Snahu sjednocení toho, co nás rozděluje přínáší jednotlivec s Lilith v Blížencích. Ideál těchto lidí vyúsťuje u jednoho ve „svaté“ učení soucitu a u jiného v šílenství a utrpení. Tyto pohnutky vyšších ideálů měli například Hitler, Franz von Assisi nebo Ramakrishna.

Rupert Sheldrake vyvinul teorii působení morfogenetického pole a zrcadlové neurózy, Nikolaus Kopernikus hledal spojení mezi geocentrickým a heliocentrickým obrazem světa. Stephen Hawking vysvětlil dvojsmyslnost času a Jogi Löw mnohostrannost fotbalu. Erik van Slooten propojil klasickou a psychologickou Astrologii.

Autor: Andreas Bleeck

Překlad: Pavla Aligova

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode