Lilith v ženském horoskopu, aktuálně ve znamení Panny

21.06.2015 20:59

Znamení Panny souvisí symbolicky s neposkvrněností panny Marie, podobně jako znamení Ryb s Kristem a Býka se symbolikou Krista.

Neposkvrněnost panny nelze srovnávat pouze se sexuální symbolikou, ale zároveň s rozlišovací schopností, jak daleko jsem schopna zajít a nepošpinit si obrazně ruce nevhodným jednáním. Lilith, jako vlastně celý horoskop není jen záležitosti jedince, ale i otiskem systému, do kterého se člověk narodil. Lilith v horoskopu je zároveň vodítkem do jiných existencí – vtělení a dává vytušit kvalitu tehdejších prožitků.

Lilith v ženském horoskopu obsahuje rovněž kolektivní vědomí Matky celé naší planety. Ve znamení Panny odkrývá neposkvrněnou symboliku ženství v původní, čisté formě stvoření. Jaká je realita ženství v lidské společnosti? Lilith v Panně vypovídá o příbězích žen. Poskvrnění, násilí, provinění vůči nejen tělesné existenci ženy v rodinném, kolektivním i náboženském systému, ve kterém se narodila. Proviněním mám na mysli činy systému (rodinného, kolektivního i náboženského) vedoucí k poškozování ženství ze strany žen i mužů.

Vraťme se konkrétně k mé původní myšlence – aktuálnímu (tranzitnímu) postavení Lilith ve znamení Panny. Naslouchám příběhům žen s tendencí k sebepoškozování, vědomé ztrátě „čistoty.“ Jsou nositelkami, příslušníky rodinného systému, kde je třeba konečně vyčistit poskvrněné ženství. Pokud je v morfogenetickém poli (rodinné vědomí – svědomí) příliš mnoho, sexuálního a tělesného zneužívání a tato negativní energie se natolik zhustila, že je třeba ji očistit. Nastupuje impulz v podobě poselství – Lilith v Panně v horoskopu ženy. Přechod tranzitní Lilith přes znamení Panny aktivuje téma již působící v horoskopu – životě ženy od narození. Dostávám se k velmi ožehavému obsahu, který Lilith v Panně obsahuje. Co vlastně toto téma ukrývá? Odvrácenou stranu neposkvrněnosti. Zvažuji jaký vyraz použít – zvrácenost? Ve velkém respektu k této situaci, prožitkům dítěte, dívky, ženy, chci volit co nejcitlivější slova. Za tímto aspektem se totiž skrývá mnoho tajemství souvisící často s negativními, tělesnými zážitky. Sexuální zneužití, znásilňování tělesné i mentální, ponižování ženy již v dětství. V souvislosti s traumatickými prožitky nastupuje dívka - žena cestu vlastního sebepoškozování (autoagrese) v podobě vyhledávání opětovného prožitku - okamžiku zneužití (většinou) mužem, kterého náhodně potkala v baru, kině, na cestách, prostě kdekoli. Tato pohnutka vede i k prostituci, tedy situaci opovrhování okolím i sama sebou, kde se opakuje původní vzorec významu Lilith v Panně. Začarovaný kruh snahy ženy si naložit ještě víc utrpení, opovržení a sebezáhuby.

Tranzitní Lilith přes znamení Panny aktivuje téma uložené v horoskopu (Lilith v Panně), ale i paralelně šanci cesty k očistě – zpracování prožitků zneužití (profesionální terapii), stejně jako hrozbu pádu do pečlivě utajovaného vzorce sebezničování.

Velmi důležitým aspektem u Lilith v Panně jako u dalších znamení je však poznámka směrem k rodinnému systému. Všechny tyto prvky – pocity pošpinění, tělesného zneužití se mohou týkat minulosti – prožitkům jiné ženy (matky, babičky, prababičky), která je v přímém, pokrevním spojení s ženou, která tyto nutkavé pocity aktuálně prožívá a přesto nikdy zneužita nebyla. Zde je nutné vyhledat terapeutickou pomoc odborníka a podívat se do minulosti. Vyškolený terapeut v rodinných a systémických konstelacích je schopen problém osvětlit. Je nutné vyhledat terapeuta, který je vyškolen a předem si vyžádat diplom o absolvování terapeutického výcviku. Pouze tak neupadne žena do rukou šarlatána. V mé, astrologické praxi jsem se setkala v CZ s vyškolenou terapeutkou Alenou Kvěch, kterou mohu doporučit.

Otevřela jsem velmi choulostivé téma a přeju všem ženám, kterých se téma týká, aby našly cestu zpět ke své neposkvrněné ženskosti, sebehodnotě, úctě, respektu ze strany rodiny, společnosti a hlavně sebe samé. Na světě je spousta laskavých a milujících lidí, kteří jsou schopni a připraveni vám pomoci.

Pro astrology zavěsím i radix momentu, kdy jsem tento článek dopsala. Jak výmluvné, Lilith se ukrývá ve 12.domě (Panna) v kvadrátu na Slunce a Mars v Blížencích. Pojďme tedy společně otevřít tabu téma a pohovořit o špinavostech (Lilith v Panně), které musí (nejen) ženy snášet.

© Pavla Aligova

Tranzit Lilith - Radix 20.06.2015, 14:09h. Chur, Schweiz

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode