Lilith ve 4.domě a ve znamení Raka

12.11.2015 22:51

Čtvrtý dům propojuje pocit mateřské náruče, lásky a emocionálního zázemí domova. Ukazuje kořeny, původ, rodinné vztahy, příbuzenstvo a atmosféru, ve které jsi vyrůstala. Tvá Lilith ve 4.domě poukazuje na prožívání nelehkých, rodinných situací v dětství. Nelze vyloučit přítomnost častých hádek, možná jsi zažila nepřátelství nebo dokonce nenávist ze strany rodinných příslušníků nebo se setkala s nenávistí okolí celá rodina. Nelze vyloučit traumatické až velmi silně traumatické zážitky.  Šance zakořenit byla malá nebo vůbec žádná, vyhlídky na zklidnění situace mizivé. Tvoje rodina se mohla v minulosti ocitnout na útěku (válka, přírodní katastrofy atd.) a dodnes, přestože se již jedná o 2 až 3 generaci se s touto situací geografické změny (státu) nevyrovnala.

S Lilith ve 4.domě se spojil naprosto rozporuplný pocit vůči rodině a domovu. Tvá duše nenalézala spočinutí, oddech, úlevu ani láskyplnou náruč. Velmi dobře znáš pocit vyhnance nebo černé ovce rodinného systému. Přes všechnu snahu rodičů překazit tvé zrození potratem jsi přišla na svět a dostala nálepku bastarda. Snaha tvé matky zamlčet otěhotnění z náhodného sexu se nezdařila a tak porodila do vztahu nemanželské dítě – tebe. Dodnes však nemůžeš pochopit, že „tvůj otec“ vlastně není tvým tátou.

 Další z mnoha možností je zahrnování pozorností, láskou a neustálou kontrolou ze strany matky, které ti nedovolily dospět. Z tohoto důvodu nepociťuješ potřebu mít vlastní děti. Chybí spojení, nenacházíš ho, nebo jednoduše ani spojení – vazbu na děti nehledáš.

Cítíš se být cizincem ve vlastním státě?

Nelze vyloučit ani další důvody tvých, občas záhadných pocitů, o kterých nikdo z příbuzných nechce pohovořit. Pomsta, krevní pomsta, znásilnění, léčky, vyhnanství, otroctví, zabití z nedbalosti nebo i skutečná vražda v rodinném systému.

Nauč se akceptovat, že hledání domova je nekonečně dlouhé. Je to cesta z vyhnanství. Stejný pocit měla Lilith při vyhnání z ráje a putování přes poušť. Zkus věnovat čas vlastním pocitům, vnímej je a důvěřuj jim. Odměnou se stane fontána kreativních, inspirujících obrazů a znovunalezení pramene uměleckého cítění a projevu. Proč by jsi nemohla milovat tu černou ovci – sebe a zároveň celý, rodinný klan? Akceptuj roli černé ovce a vše půjde mnohem snadněji! Nevzdávej to, hledej vytrvale rodinná tajemství čekající na otevření a uzdravení. Promlčená tajemství nesmírně zatížila rodinný systém a právě ty jsi schopna přinést úlevu nejen nejbližší rodině, ale celému, rodinnému systému. Buď vytrvalá i přesto, že se pravdy pro určité, rodinné příslušníky stanou velmi nepohodlnými.

 

Lilith v Raku

Znamení Raka je největší doménou Lilith. Pokud se nachází Lilith ve znamení Raka, pak jde o sílu a moc citů, sounáležitosti, příslušnosti a emocionální stabilitu.Ve znamení Raka působí Lilith nejmocněji, je to znamení ženské síly a Lilith samotné. Rozpor tohoto spojení (Lilith v Raku) lze objevit v hledání intimity emocionálního prolnutí s protějškem a paralelní snaze o emocionální nezávislost. Podstatné pro pozitivní vývoj – charakteristiku Lilith v Raku (spojení Lilith – Luna) je ranný věk, jelikož postavení Luny a znamení Raka vypovídá o předškolním věku majitele horoskopu. V optimálním případě vnímá dítě matku jako otevřenou a silnou osobnost se schopností poskytnout zároveň děcku dostatek mateřské ochrany a blízkosti. Dítě je schopno žít svoji nespoutanou živelnost a neustále vnímá lásku a dosah ochrany matčiny náruče.

Ženy s neintegrovanou Lilith v Raku vnímají rozpolcenost ve vztahu k mateřství a dětem. Mateřství vyloučí z životního programu a nezřídka panuje napjatá situace a nepřátelství (nenávist) v příbuzenských vztazích. Pocity rodinné lásky a náklonnosti se v zásadě nepěstují. Není výjimkou, že taková žena pěstuje zdání „velké matky,“ale v podstatě usiluje o totální závislost partnera.

Integrovaná Lilith v Raku zhmotňuje symbol mateřství. Udržuje ochranný prostor pro rodinu nebo národ. Zasvěcuje dceru do ženských mystérií cyklů – ženské sexuality, menstruace, plodnosti, těhotenství a je schopna děti sama zaopatřit a vychovat. Vlastní neuvěřitelnou vnitřní sílu a nikdy se nezalekne angažovat pro celou, lidskou rodinu.

Muži s neintegrovanou Lilith ve většině případů hledají namísto partnerky náhradní matku, která je emocionálně zaopatří. Na jedné straně jsou fascinování ženami se silně vyvinutým, mateřským instinktem a na straně druhé se takové ženy bojí. Právě taková žena to má velmi jednoduché. Přitáhne si muže věčně hledajícího bezpodmínečnou lásku své matky a ten si vůbec nevšimne, že hraje v rodině pouze roli dárce spermií.

Muž s integrovanou Lilith byl od počátku milován a obdarován emocionální jistotou matky, což je i důvodem jeho duševní stability. Obdivuje silné ženy, je fascinován ženskými mystérii a vnímá rovnoprávné božství mezi pohlavími.

Společný život s partnerem s Lilith v Raku vyžaduje připravenost k nekonvenčnímu bydlení. Pokud je konečně vyřešen problém rodičovství (mít či nemít děti), ovládne domácnost nálada hravé dětskosti, kreativní radosti. Děti utváří šťastný celek a jednotu, jsou stálepřítomné a není podstatné zdali jsou cizí nebo vlastní. V rodinách Lilith v Raku je spousta místa pro všechny.

 

Ženy s Lilith v Raku

Aneta Langerová

Adriana Krnáčová (primátorka Prahy)

 

Muži s Lilith v Raku

Stanislav Gross

Miroslav Kalousek (29.47 st.)

Jiří Diensbier ml.

Antonín Rosa – fotbalista

                                                                           

 

Autor textu:  Silke Schäfer

Překlad:        Pavla Aligova       

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode