Lilith ve spojení s lunárními uzly

25.01.2014 13:05
 

 

Osa lunárních uzlů vypovídá o karmické pohnutce současné inkarnace a zároveň je výpovědí o tématu inkarnace minulé. Zrození jedince je tedy propojeno s prožitkem, zvyky i názory z minulé inkarnace. Sestupný uzel naznačuje, co jsme si do současného života přinesli a vzestupný ukazuje cestu rozvoje, zpracování a prolínání obou energií.

Lilith v konjunkci nebo aspekty k lunárním uzlům naznačuje naléhavost rozvoje ženské spirituality. Výpovědní hodnota (konkrétní téma) se vztahuje na postavení domů a znamení, ve kterém se Lilith společně s lunárními uzly nachází. Zviditelňuje  téma hlubokého, spirutuálního vědomí  - kněžství, ženské moudrosti až po čarodějnictví (platí i pro mužskou inkarnaci) s možností silných, traumatických zážitků (upalování čarodějnic a pod.) Nahlédnou do tématu Lilith na sestupném uzlu vyžaduje míru odvahy, pokory a odpuštění zároveň. Manifestujíci se obrazy minulosti není vždy lehké zpracovat, jelikož se prolínají často s tématem - trauma oběti a zločince. Pokud si například přinášíme spirituální minulost řádové kněžky, je samozřejmostí, že chceme v současné inkarnaci v této cestě pokračovat. Osud však vlastní smysl pro černý humor a okolnosti (rodina, okolí) nejsou našemu, minulému poznání nikterak nakloněny. Jsme doslova vhozeni do zcela jiné reality a toto (současné) poznání nám často připraví tělesné i duševní trauma.

Jednou z možností je i trauma z minulé inkarnace, kde jsme prožívali pozici oběti nebo zločince. V současném životě se nám mohou vynořovat do vědomí zcela nelogické obrazy vyvolávající strach (rozpaky), který se promítá do rodiny, vztahů, práce a podobně. Podrobný pohled do horoskopu nám dává klíč k uvolnění a vyčistění těchto energií. Vzestupný uzel je nástrojem ukazujícím způsob vyrovnání a zpracovaní přežitých zvyků i vzorců chování (myšlení). Poselství Lilith je v autonomní, ženské harmonii, její integrace do mužského protipólu a sjednocení.

Lilith se často promítá do psychosomatických potíží v následku vytěsňování ženských aspektů osobnosti (intuice, soucit, láska, mateřství). Duši nelze umlčet výdobytky patriarchální společnosti ani církevními náhledy na podřízenost ženské populace. Lilith si hledá vlastní, přirozenou cestu bez podřízenosti i nadřazenosti. Božství nezná pohlaví, je tvůrcem každé bytosti na této planetě. Lilith nás upomíná na tuto skutečnost.

Pavla Aligova

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode