Pokračování: Lilith ve 3.domě a Lilith ve znamení Blíženců

31.10.2015 16:03

Lilith ve 3.domě

Ve 3.domě jde o komunikaci ve tvém životě a kontakty s okolím. Poslouchat, naslouchat, popsat a zprostředkovat zážitky i myšlenky jsou základem pro rozvíjení inteligence dítěte.

Pokud se tvá Lilith nachází ve 3.domě znamená to, že máš otevřený přístup k řeči symbolů, myslíš analogicky a obrazy, které se ti v mysli vynořují pochází přímo z pramene moudrosti. Jelikož ti okolí nerozumí, někdy tě nařkne ze lži nebo tě podceňuje. Vyrůsta mezi vámi bariéra napětí znemožňující výměnu vědomostí i informací.

V senzitivní koordinační fázi dochází k rozproru mezi vlastním a cizím vnímáním ovlivňující schopnost učení. Senzitivní období koordinačních schopností můžeme stanovit mezi 7 a 10-11 lety u dívek a přibližně do 12 let u chlapců. Po 12 roce u chlapců (u dívek po 11 roce) může z důvodu pubertálních změn dojít k výraznému útlumu tempa vývoje, který může skončit i stagnací.

Lilith ve 3.domě způsobuje fáze nesmírné touhy po vědomostech a poznání střídající se s  totálním odmítáním učení, učitelů i domácích úkolů. Již jako školačka jsi věděla mnohem víc než se od tebe vyžadovalo a odmítala jsi se podřizovat školní diktatuře což mělo za následek neustálé kárání, poznámky, vyhazovy ze školy. Učitelé si stěžovali, že tě nemohou srovnat a tebe to málem připravilo o řeč i rozum. Zápasila jsi s koktáním nebo oněměla úplně, další variantou bylo mlčení ze vzdoru. Hranice mezi schizofrenií a mentálním (Merkur) onemocněním jsou zde velice tenké.

Nauč se ofenzívní konfrontaci s lidmi, kteří toho vědí na počátku víc než ty. Naprostá důvěra ve vlastní,vnitřní moudrost a vědění, jejich akceptování, odvážné šíření tvých myšlenek otevře hráz, kterou jsi postavila mezi sebe a univerzální pramen informací. Není podstatné, co si ostatní myslí nebo říkají. Lidé tě budou žádat o radu, protože tvoje názory, myšlenky a moudrost tryskají přímo ze srdce a jsou schopny široce otevírat i srdce ostatních, přestože se vždycky najde nějaký odpůrce. Pozvedni hlas jasně a srozumitelně!

 

Lilith v Blížencích

Lilith v osobním horoskopu v Blížencích hovoří o síle a moci slova. Vládcem znamení Blíženců je planeta Merkur a ve spojení s Lilith dává vytušit těžkosti v komunikaci s okolím. Lilith je v komunikaci nekompromisně provokativní, nezalekne se ztrát. Někdy však místo slov činí, zde se ukrývá rozpor postavení Lilith v Blížencích. Její slova dokáží rozdělit, spojit, zabít, vzkřísit, ublížit i léčit.

Neintegrovaná Lilith vyvvolává u žen pocit komunikativní a intelektuální nedostatečnosti – podřízenosti. Nezapojí se do diskuze a tím bývá zklamaná sama ze sebe nebo naopak volí verbální útok. Vyvoláváním sporů se snaží ukrýt strach z vlastní, možné nedostatečnosti.

Žena s integrovanou Lilith v Blížencích ovládá magii slova. Co vysloví má nesmírnou váhu! Je moudrou Bohyní s darem manifestovat neobyčejnost ve slovním spojení. Hovoří intuitivním jazykem symbolů, přírody a větru (Merkur – element vzduch). Moudře nakládá s projevenou důvěrou a hlásí se o slovo jen v případě, že je to nutné. Její sílu lze vytušit prostřednictvím komunikace. Jasně vysloví názor nebo moudře mlčí.

Muži s neintegrovanou Lilith jsou mlčenliví, uzavření a mají strach ukázat skutečné city. Hovor přenechají raději z jejich pohledu (mentálně) silnější ženě nebo drmolí bez přestání, aby nebyli přemoženi vlastními city.

Muži s integrovanou Lilith jsou rozenými řečníky a spisovateli. Silní v komunikaci, vtipně argumentující s ostrou rozlišovací schopností a emocionalitou.

Sdílet domácnost s člověkem s Lilith v Blížencích není pro nudné protějšky. Nic nelze skrýt a vše je bleskově odhaleno. Lze očekávat rytmicky se opakujíci hádky a při vztahové zralosti dojde k poznání, že slova vyvěrající z moudrosti srdce jsou platná bez vyjímky.

 

Známé osobnosti s Lilith v Blížencích:

Lady Gaga

Karl Lagerfeld

Michael Schumacher

Richard Krajčo

 

Autor: Silke Schäfer

Překlad: Pavla Aligova

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode