Vzestupný uzel v konjunkci s Plutem

20.11.2010 12:35
27.11. 2010 vytvoří tranzitní Pluto konjunkci (4.07.40 stupňů) s tranzitním, vzestupným uzlem ve znamení Kozoroha. K této konjunkci dochází mundánně každých 242-243 let.

Význam kolektivního Pluta v konjunkci s vzestupným uzlem naznačuje příchod nové generace, stínové, osudové, generační téma, rovněž i téma rodinného uspořádání – osa 4/10 v horoskopu.

Postavení Pluta v Kozorohu vyžaduje novou, reálnou definici autority, nutnost reálného posouzení přístupu k zodpovědnosti za jednotlivce i kolektiv.

Definice uzlové osy z pohledu energetického působení

Lunární uzly jsou vypočtené, astronomické body, průsečík, na kterém se protíná dynamika čtyř kosmických energií:

  • síla duše (lunární uzel, Luna jako symbol duše.)
  • srdce (sluneční systém, ve kterém se nacházíme. Slunce symbolizuje srdce.)
  • pozemská inkarnace
  • čas, tedy tělesná přítomnost v pozemském prostoru a čase

Přímka uzlové osy naznačená v horoskopu je ve skutečnosti omezená časově a prostorově pouze na planetě Zemi, čímž se stává podpůrným, pozemským nástrojem k pochopení nekonečné pouti v interdimenzionálních existencích. Universum nám nabízí libovolný pohyb na lunární ose v čase i prostoru, pohyb všemi směry – v minulosti, přítomnosti, budoucnosti a to dokonce v různém pořadí. Přítomnost je relativní iluzí racionálního vědomí a myšlení. Na lunární ose je možný neomezený pohyb v rozdílných existencích těla hmotného i jemnohmotného. Tranzitní cykly lunárních uzlů je možné využít ke korektuře individuálních, rodinných i kolektivních zápletek či bloků, které následovně omezují energetický, pozitivní rozvoj jak jednotlivce, tak i celé skupiny lidí. Důkazem toho mohou být například rodinné konstelace, ve kterých je možno energeticky pracovat na linii pozemského času směrem do minulosti a aktivně provádět léčení starých jizev v rodinném systému. Léčebný efekt na rodinném vědomí i podvědomí je harmonická současnost i budoucnost dalších generací bez zbytečných traumat – bloků v myšlení i jednání. Není určitě náhodou, že práce terapeutů rodinných konstelací nabyla na intenzitě díky zájmu veřejnosti a to právě tehdy, kdy vstoupila do kolektivního „popředí“ osa rodiny, autority a vyšších zájmů, tedy osa 4/10. Je třeba začít stavět na pevných základech zodpovědnosti, tvrdé práce, skromnosti a reálných cílech (Saturn). Přeměna (Pluto) směrem k nevyhnutně novému, světovému řádu se dala do pohybu nezávisle na houževnatém odporu (Saturn – Pluto) stávajícího, světového řádu založeném na zotročení (Saturn – Pluto) kolektivního vědomí i síly (např. pracovní).

Tranzitní vzestupný uzel vytvoří konjunkci s vzestupným uzlem v horoskopu jedince poprvé v 18,7 letech, podruhé v 37,2 letech, potřetí v 55 letech a 11 měsících. Další cyklus – konjunkce nastává přibližně mezi 74 a 75-tým rokem. Pokud se někdo dožije vyššího věku, má naději na opětné setkání tranzitního a radixového uzlu a opětovnou, přímou aktivizaci téma životní cesty a směru ještě v požehnaném věku 94 let. V tomto věku však většinou člověk došel již k osobnímu osvícení, v horším případě k životní rezignaci.

Na lunárních uzlech dochází k pozoruhodným, přírodním úkazům -  zatmění Slunce a Luny.

Konjunkce Pluta a vzestupným uzlem z pohledu historie

Rok 1526 – 20,9 stupňů Kozoroha

Doba reformace a víry. Vzpoury proti feudálnímu útlaku, boje o geografická území mezi Německem, Francií, Itálií, Tureckem a Maďarskem.

Rok 1768 – 12,41 stupňů Kozoroha

Obcanské války, vzpoura Poláků proti ruské kontrole a útlaku, což bylo spouštěčem války Rusko – turecké. Odpor severoamerických kolonií proti britským daním a zaváděním britského zboží. 1776 vyhlášení nezávislosti USA, 1789 Francouzská revoluce.

Rok 1909 - 24,15 stupňů Blížence

Vojenské přípravy na 1.světovou válku. Objevení chemoterapie, Alpha a Beta Gama – záření. Poprvé byl dobyt severní pól.

Další konjunkce vzestupného uzlu

v roce 1926 (14,56 stupňů v Raku), 1943 (8,12 stupňů Lva), 1961(7,17 stupňů v Panně), 1977 (14,30stupňů ve Váhách), 1994 (28,04 stupňů Štíra).

Kvadráty Pluta a vzestupného uzlu:

v roce1913,1922,1930,1939,1948,1956,1965,1973,1981,1990,1998 a 2006.

Opozice Pluta a vzestupného uzlu:

 v roce 1917,1935,1952,1969,1985, 2002.

 

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode